Skip to main content

Asbest Danışmanlığı


Doğa şartlarına karşı oldukça dayanıklı yapısı bulunan asbest, lifli ve esnek yapısıyla beyaz görünümlü bir toprağa benzemektedir.

Endüstriyel üretim alanlarında hammadde ve yardımcı madde olarak kullanılan asbest, 2010 yılından beri kullanımı yasaklanan maddeler listesinde yer almaktadır. Ancak o tarihe kadar çalışılan alanlarda ve üretilen ürünlerde asbest bulunduğu için ileri düzeyde sağlık sorunları tespit edilmiştir. Özellikle asbest bulunan ortamda bilinçli veya bilinçsiz şekilde çalışan birçok kişide asbestten kaynaklanan rahatsızlıklar görülmüştür.

Sağlığa zararlı olduğu bilinen bu maddenin işyerlerindeki varlığı personeli rahatsız edeceği için, çalışma alanlarının asbestten arındırılması gereklidir. Bu konuda hizmet veren birçok firma bulunmaktadır. Bu hizmetin adı asbest danışmanlığı, asbest sökümü veya asbestten arınma şeklinde görülebilmektedir.

Bu kapsamda yapılan çalışmalar, kullanım alanının tespiti, risk değerlendirmesi, söküm, yıkım, tamir, bakım, uzaklaştırma işlemleri, bildirim ve iş planı, asbest ölçümleri, sınır değer, sınır değerlerinin aşılmasının önlenmesi, genel önlemler, personelin bilgilendirilmesi, sağlık gözetimi ve kayıtların tutulması hizmetlerini içermektedir.

Asbest Söküm Uzmanı

Her tehlikeli maddede olduğu gibi bu maddeden arınma işleminin de asbest söküm uzmanı tarafından yapılması önemlidir. Gelişigüzel önlemlerin alınamayacağı bir temizlik türü olduğu için bu alanda danışmanlık sunan firmalardaki uzmanlar ile iletişime geçilmesi ve ortamınızın asbestten arındırılması hayati önem taşır.

Asbest söküm uzmanı bu konuda eğitim almış ve riskleri hesap edebilen kişidir. Analizini yaptığı maddede asbest varlığını tespit ettikten sonra ivedilikle arındırma çalışmalarına başlar ve asbest sökümünden sonra son kontrollerini yaparak çalışma alanının sağlıklı olup olmadığı konusunda bilimsel rapor hazırlar. Analiz sonuçlarına göre ortam asbestten arındırılmışsa yeniden faaliyete başlama izni verilir.

Asbest söküm çalışanı Bakanlığımızın verdiği eğitimlerden faydalanarak sertifika sahibi olan kişi iken, asbest söküm uzmanı ise yine bakanlığımızın eğitimini başarıyla bitirip sertifika almış ve işletmenin asbest sökümü konusunda sorumluluğunu üstlenmiş olan kişi olmaktadır.

Asbest Raporu

Özellikle gemi yapımı, kağıt sanayi, tekstil, çimento, inşaat sanayisi, kimya endüstrisi, izolasyon gibi sektörlerde kullanıldığı görülen asbestin varlığı ile ilgili asbest raporu düzenlenerek, ortamın izole edilmesi çalışmalarına başlanmaktadır. Çalışmanın sonunda da yeni bir rapor ile asbest yokluğu rapor edilir. Böylece temizliğin amacına ulaştığı ve ortamın kimyasal olarak arındırıldığı kağıda dökülmüş olur.

Asbest ile ilgili çalışma sadece işyeri sahibinin talebi ile değil yönetmelikler çerçevesinde de istenen bir çalışmadır. Ortamda ve ürünlerde asbest olmadığına dair raporlar ilgili mevzuatta kontrol edilmesi istenen hususlardan biridir. Bu yüzden Model Çevre Danışmanlık olarak asbest temizliği sorumluluğunuzu üstlenerek ortamınızın arındırılmasını sağlıyoruz. Bünyemizdeki kalifiye personelimiz ile birlikte çalışma alanınızın asbest sökümünü gerçekleştiriyor ve temiz raporunu hazırlayacak dosyanıza ekliyoruz. Böylece denetimlerde problem yaşamıyorsunuz.

asbest raporu danismanligi

Asbest Yönetmeliği

Bu konudaki en geniş kapsamlı mevzuat asbest yönetmeliğidir. Mevzuatın tam adı “Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik” olarak geçmektedir. Çalışan personelin çalışma alanındaki asbestin sökülmesi, alanı bakımı ve uzaklaştırma faaliyetlerinde hiçbir şekilde etkilenmemesini sağlamak ana hedeftir. Asbestin neden olacağı sağlık problemlerinden korunması, çalışanların sağlık kontrollerinden geçirilmesi bu açında mühimdir.

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile eşgüdümlü şekilde işleyen bu yönetmelik, ilgili kanunda belirtilen asbest tehlikesi olan tüm işletmeler için geçerli olmaktadır. Asbest yönetmeliğinde de görebileceğiniz gibi asbestin, aktinolit, antofilit, grünerit, krizotil, krosidolit ve tremolit türleri bulunmaktadır. Asbest söküm hizmetimiz kapsamında bu türlerin hepsi sorgulanmakta, tehlike sınıfları belirlenmekte ve işyerindeki herkes bilgilendirilmektedir. Asbestin neden olduğu sağlık problemlerinin belirtileri hakkında bilgilendirilen çalışanların en küçük bir şüphede bile kontrol edilmesi gerektiği vugulanmaktadır.