Skip to main content

Çevre Danışmanlık


Yaşamın devam etmesi için insanın tüm canlılara gereksinimi vardır; insan da dahil tüm canlıların da temiz bir çevreye ihtiyacı vardır. Kirliliğin her geçen gün artması tahrip gücü yüksek bir etki oluşturmakta, bu etki canlıların sağlığını tehdit etmekte ve ömrü kısaltmaktadır. Bu yüzden global anlamda önlemler alınırken, kendi ülkemiz için de hem sivil toplum olarak hem de resmi olarak hayati önlemlerin alınması gerekmektedir.

Bu amaçla uluslar arası geçerliliği olan İSO 14001 Çevre Yönetim Sistemi oluşturulmuş, bu sistem teknolojik gelişmeleri engellemeden çevreyi korumak amacı taşımıştır. Tüm devletlerin üretim yaparken çevreyi koruması ve bunun belirli standartlarda olması, çevre dinamizminin korunması, girdi masraflarının azaltılması, iş kazalarındaki ve afetlerdeki kayıpların minimize edilmesi, kirliliğin önlenmesi veya kontrol altına alınması, prosedürlerin seri şekilde tamamlanması amacı taşıyan Çevre Yönetim sistemi ülkemizde de profesyonel şekilde uygulanmaktadır.

İSO 140001 Çevre Yönetim Sistemi Eğitimi

Model Çevre Danışmanlık olarak iş birliği yaptığımız firmaların ihtiyaç duyduğu her konuda olduğu gibi İSO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Eğitimini de veriyoruz. Üretim ve hizmet faaliyetlerinde ilgili yönetmeliklere uygun şekilde çalışmak, çalışırken de çevreye zarar vermemek için gerekli olan çevre eğitimlerini uzmanlarımız vermektedir.

Çevre performansınızı geliştirmek, iş güvenliği kurallarını uygulamak ve çevre bilinciyle ilgili sosyal sorumluluk projeleri geliştirmek için sizlere rehberlik ediyoruz. Denetimler esnasında ilgili dökümanları hazır ederek başarılı bir teftiş süreci geçirmenizi sağlıyoruz. Böylece çalışanlarınızın motivasyonu artarken firma olarak sunduğunuz hizmetin de aksamamasını sağlıyoruz.

İSO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Sertifikası

İSO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Sertifikası almanız için gerekli eğitimleri sunuyoruz. Bakanlığımız tarafından yetkilendirilmiş firma olarak çevre yönetim sistemi temel eğitimi, çevre uzmanı eğitimi, çevresel riskler ve acil durumlar müdahale eğitimi, atık yönetimi eğitimi, çevresel risk değerlendirme eğitimi, çevre yönetim sistemi iç tetkik eğitimi ve çevre yönetim sistemi dökümantasyon eğitimi ile bu alandaki tüm sertifikalara sahip olmanızı sağlıyoruz.

Tüm bu eğitimlerin sonucunda firmanızın üretim faaliyetlerini sürdürürken her zaman yasal olarak sağlam dayanaklarınız olacaktır. Çevre bilincine sahip olarak işletme etkinliklerinizi sertifikalı bir şekilde sürdürebileceksiniz. Bakanlık tarafından istenen tün sertifikasyonlara sahip olduğunuz için müşterilerinizle daha profesyonel iletişim geliştirebileceksiniz. Bu sertifika eğitimleri ile güvenilir bir firma olarak algılanacaksınız.

Kurumunuzda veya kuruluşunuzda çevre yönetim sistemi alanındaki standartların oluşturulması ve uygulanabilir duruma getirilmesi eğitim sonucunda aldığını sertifika ile mümkün olmaktadır. Eğitimler sonucunda işletme politikanızla çevre politikasının uyumla hale gelmesi, mevzuatların uygulanması, personelin farkındalığının arttırılması ve çevre deneyiminin arttırılması gerçekleşmektedir.

cevre yonetim esgudumu

 İSO 14001 Çevre Yönetim Sistemi İstanbul

Çevre danışmanlık firmaları İSO 14001 çevre yönetim sistemini İstanbul içindeki işletmelere de il içindeki çalışmalarıyla ulaştırmaktadır. Üretim potansiyeli en büyük şehir olduğu için İstanbul içinde çevre danışmanlığı alanında profesyonel hizmet sunan Model Çevre Danışmanlık firması olarak 2 gün süren temel eğitim ile bu alanda sertifika almanıza yardımcı oluyoruz.

Çevre yönetim sistemi eğitimine devam zorunlu olup, eğitim sonunda başarılı olan katılımcılar sertifika almaktadır. İstanbul içindeki firmalarla geliştirdiğimiz iletişim ile eğitimlerimizi üretiminizi aksatmadan yapmaya çalışıyoruz. Uygulamalı eğitimin daha kalıcı olması nedeniyle eğitimlerimizi işyerlerinize de taşıyoruz. Tehlikeli maddelerin kontrolü, toplam kalite uygulamalarının çevre yönetimine eşgüdümü, ISO 14001 standartlarının öğrenilmesi ve işletmeye kazandırılması, çevre ve çevre koruma ile ilgili tüm prosedürlerin işletilmesi, ulusal ve global çevre politikalarının öğrenilmesi İSO 14001 çevre yönetim sistemi İstanbul’daki eğitimlerimizle tamamlanmaktadır.