Skip to main content

Çevre İzin ve Lisans Belgesi


Yeni projelerde yerelden başlayıp bakanlığa kadar uzanan bir silsile içinde hareket edilerek çevre izin ve lisans belgesi alınma zaruriyeti vardır. Tüm Çevre Mevzuatları içinde yer alan hükümler, projelerin çevre ile olan ilişkisini düzenlemektedir. Uzmanların koordinesinde hazırlanan projelerin doğaya saygılı ve çevreye zarar vermeyecek şekilde düzenlenmesi önemlidir.

Çevre izin ve lisans belgesi, çevre danışmanlık firmalarının sorumluluğuna verilerek eksiksiz şekilde alınabilmektedir. Model Çevre Danışmanlık olarak belge alım süreçlerinin hepsinde yardımcı oluyoruz. Çevre izin belgesi ve lisansı almak için yapılacak başvuruda gerekli olan yazılı evrak ve dijital belgelerin hazırlanması için yetkiye sahip olan firmamız, bu yetkiye sahip sayılı firmalardandır.

Alıcı ortam olarak belirtilen çevrenin işletmelerin faaliyetleri tarafından zarar görmemesi ana hedefine yönelik olarak verilen çevre lisans belgesi, işletmelerin projelerini kanuni olarak sürdürmelerine olanak sağlamaktadır. Bu lisansa sahip olmayan işletmelerin faaliyetlerini sürdürmesi mümkün değildir.

Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği 2018

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na ait Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği 2018 yılı güncel hali, tüm çevre danışmanlık firmalarının hakim olması gereken konulardan biridir. İlk hali 2014 yılında yürürlüğe giren Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği 29115 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.

5 yıl süreyle geçerli olan izin ve lisanslar yönetmelikte belirtilen şartlara sahip olan firmaların başvurusu aracılığıyla verilmektedir. Çevreye kirletici etkisi yüksek seviyede olabilecek işletmeler EK-1’de bulunmakla beraber, bu tür işletmelerin izin belgesi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilmektedir. Çevreye kirletici etkisi normal ve düşük seviyede olan işletmeler ise EK-2 formatında yer almakla beraber, bu tür işletmelerin izin belgesi Bakanlığın yereldeki en üst temsilcisi olan İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından verilmektedir.

Bu iki farklı listede yer alan işletme türlerinin çevre izin ve lisans belgesi alması kesinlikle zorunlu olarak belirtilmiştir. Çevre Danışmanlık firmaları bu belgenin alınması konusunda rehberlik etmektedirler. Bakanlığa karşı da sorumlu olan çevre danışmanlık firmaları yükünüzü profesyonel şekilde hafifletmektedir.

Çevre İzni Muafiyet Yazısı

Yukarıda belirttiğimiz yönetmelikte var olan EK-1 ve EK-2 tablolarında yer almasına rağmen, atıksu deşarjı ve hava emisyonu olmayan işletmelerin çevre izni muafiyet yazısı almak için bulundukları ilin Çevre ve Şehircilik Müdürlüğüne yazılı olarak başvurmaları gerekmektedir. İşletmenin çevre izni muafiyetini hak edip etmediği bu konuda yetkili birimler tarafından kararlaştırılan bir durumdur.

Eklerde yer almayan firmaların ise bu muafiyet yazısını almalarına gerek yoktur. Ancak yönetmeliklerde yer ala değerlere ve normlara uymaları gerekmektedir. Aksi takdirde incelemeye alınırlar ve olumsuz sonuçlara maruz kalabilirler.

Çevre izni muafiyet yazısı, firmaların çevreye zarar vermediklerini ve vermeyeceklerini gösteren kalıcı ve önemli bir belgedir. Bu belgenin niteliğine uygun hareket eden işletmeler herhangi bir yaptırımla karşılaşmazlar.

cevre izin lisans istanbul

Çevre İzin Lisans Sorgulama

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının online sistemlerinden çevre izin lisans sorgulama işlemi yapılabilmektedir. Başvuruda hazırlanan belgelerin dijital ortama aktarılması sonucu lisans sorgulama işlemi mümkün olmaya başlamıştır.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının web sitesi dışında lisans sorgulama işlemine yarayan sisteme Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerinin internet adreslerinden de ulaşılabilmektedir. Bir projenin veya işletmenin çevre iznine sahip olup olmadığını, sahip olduğu lisansın geçerli olup olmadığını anlamaya yarayan sistem, çevre danışmanlık firmaları tarafından da yoğun şekilde kullanılmaktadır.

Çevre izni lisansına sahip olmak için firma yetkililerinin e-imza sahibi olması gereklidir. Tüm aşamalarda yardımcı olacak şekilde donanımlı personele sahip olan Model Çevre Danışmanlık firması olarak, süreçleri problemsiz tamamlamanıza yardımcı oluyoruz.