Skip to main content

Deşarj İzni


Üretim faaliyetleri sonucunda ortaya atık su çıkaran firmaların, bu atık suyu güvenli ve temiz şekilde doğaya salması deşarj, bu doğaya salınım işlemi için yasal müsaade alınmasına ise deşarj izni adı verilmektedir. Bu iznin ana hedefi doğadaki su kaynaklarının korunması, temiz kalması ve canlılar için kullanımının sürdürülebilmesidir.

Salınacak olan su arıtılmış veya arıtılmamış olabilir ancak içinde zararlı kimyasallar barındıramaz. Bu konuda en genel geçer mevzuat Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğidir. 2004 yılında yayınlanan bu yönetmeliğe göre iş ve işlemler yürütülür. Deşarj iznini takılmadan ve problemsiz şekilde alabilmek için Model Çevre Danışmanlık firmasına güvenebilirsiniz.

Deşarj İzni Nedir?

Endüstriyel atık suyu bulunan tüm işletmeler 2004 yılından bu yana deşarj izni nedir sorusunun cevabını Su Kirliliği ve Kontrolü Yönetmeliğinde bulabilmektedirler. İlgili yönetmelik hükümlerine göre endüstriyel atık suyun çevreye akıtılması için gerekli olan belge deşarj izni nedir sorusunun cevabı olmaktadır.

Çevre ile ilgili en kapsamlı mevzuat olarak bilinen 2872 Sayılı Çevre Kanunu, deşarj izin belgesine kimlerin ihtiyacı olduğunu içermektedir. En kesin ve net bilgiyi ise Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinden edinebilirsiniz. 26. Madde e bendinde belirtilen 5 nolu tablo ile 21 nolu tablo arasındaki standartlara uyulması gerekmektedir.

Bu izin kapsamında atık suyun arıtılarak tahliye edileceği durumlarda proje hazırlayan ve başvuruyu yapan danışmanlık firması uygunluk yazılarını, muafiyet yazılarını ve arıtılan suyun günlük ihtiyaç için kullanılmasını sağlar.

Deşarj İzni Nereden Alınır?

Bu yönetmelikte çıkış suyunun özellikleri yer almakta ve işletmelerin bu standartlara uyması beklenmektedir. Bu standartları sağladıktan sonra Çevre Ve Şehircilik İl Müdürlüğüne istenen belgeler ile birlikte başvurulması gerekmektedir. Tüm bu süreçlerin sorunsuz şekilde atlatılması, istenen evrakların hazırlanması ve kısa sürede kabul ettirilip, gerekli izin belgesinin alınması için Model Çevre Danışmanlık olarak hizmetinizdeyiz.

Bu süreç içerisinde su ortamının kalitesi sınıflandırılır, suyun kullanım amaçları belirtilir, tahliye anında suyun aynı kalitede akmasına yönelik planlama, atık su boşaltma kuralları ve boşaltım izni, atık suyun tahliyesinde ihtiyaç duyulan alt yapı tesisleri, İl Müdürlüğü ile iletişim ve koordinasyon ile nihai sonuca erişilmesi çevre danışmanlık firmalarının görevleri arasındadır.

Tüm izin belgeleri ve eğitim sertifikalarını hızlı bir şekilde sonuçlandırılan Model Çevre Danışmanlık firması olarak, işletme yetkililerinin yanı sıra çalışanların da tüm süreçten haberdar edilmeleri, toplam kalite yönetimi felsefesine göre önem arz etmektedir. Firmanızın üretim sürecinin aksamaması nedeniyle tamamen profesyonel hizmet sunarak işletmenizin ekonomik faaliyetlerine katkı sağlamış oluyoruz.

desarj izni yonetmeligi

Deşarj İzni Geçerlilik Süresi

Tüm prosedürlerin halledilmesinden sonra aklınıza deşarj izin belgesi geçerlilik süresi takılırsa, 5 yıl süreyle geçerli olduğunu bilmelisiniz. 5 yılında ardından kanunlarda belirtilen aşamalar yeniden takip edilmektedir. Yenileme süresince de Model Çevre Danışmanlık olarak üst düzey rehberlik hizmetimizi sunmaktayız.

Atık suyunu dere yatağı, akarsu, deniz veya göle boşaltacak olan tüm işletmeler bu izin belgesini almak zorundadır. Diğer bir yandan çalışan sayısı 84^ten fazla olan işletmelerin de evsel nitelikli atıkları için bu izni ve belgeyi alması zaruri olmaktadır.

Deşarj izninin devam etmesi için işletmelerin atık su yönetmeliğine aykırı davranmaması gerekir. Atık sular tarımsal, sınai veya evsel olabilir. Her durumda belirli bir plan dahilinde tahliye yapılması son derece önem arz etmektedir. Evsel atık suların nasıl değerlendirileceği ilgili yerel yönetimlerce belirlenmiştir. Genel endüstriyel tesislerin atık su hacmi büyükse, alt yapılar aracılığıyla suyun kaynağa ulaştırılması plan içerisine dahil edilmelidir.