Skip to main content

Madencilik Projeleri


Önemli bir gelir kaynağı olan yer altı kaynaklarının çıkarılması, işlenmesi ve satılması ile ilgili olarak oluşturulan madencilik projesi Model Çevre Danışmanlık olarak sunduğumuz en önemli hizmetlerimizden birisidir. Danışmanlık ve müşavirlik kapsamında madencilik sektörüyle alakalı tüm süreçlerin takibini yapıyoruz. Sektöre girişten, rezerv alanlarının tespitine, ruhsat sorgulamasından sondaj çalışmasına ve maden işletme projesine kadar tüm iş ve işlemler için gerekli olan bilgi ve belgeler konusunda danışmanlık sunuyoruz.

Madencilik projesi ülkemizin de en önemli gelir kaynaklarından biri olarak geleceğe yöne verecek çalışmaların başında yer almaktadır. Sanayi sektörünü rahatlatacak, teknolojinin gelişmesine katkı sağlayacak, hammadde ihtiyacını karşılayacak ve ihracatı arttıracak tüm madencilik projelerine destek sağlıyoruz.

Model Çevre Danışmanlık firması olarak geliştirdiğimiz projeler çevreyi koruyacak önlemleri içermektedir. Doğaya en az zararı verecek şekilde alınacak önlemlerle işletmelerin ekonomik yapıları da düşünülerek gerekli tüm iş ve işlemler gerçekleştirilmektedir. Mevzuatlara uygun şekilde yapılan tüm projeler başarılı bir değerlendirme sürecinin ardından kabul edilerek hayata geçirilmektedir.

Maden Proje Hazırlama

Maden proje hazırlama hususunda 3213 sayılı Maden Kanunu başta olmak üzere çevre ile ilgili tüm yönetmelikler incelenerek en kapsamlı ve geçerli çalışmalarla hedefinize ulaştırıyoruz. Bakanlık tarafından yetkilendirilen sayılı firmalardan biri olarak yapılacak madencilik çalışmalarından gerekli olan izinlerin alınması konusunda uzman desteği sunuyoruz.

Hazırladığımız yüzlerce projenin başarılı şekilde geçen hazırlık süreci başarılı sonuçların alınmasını sağlamaktadır. Bu alanda deneyimli personelimiz projenizi hazırlarken aşamalar konusunda eğitimler vererek sizlerin de bu alanda yetkin olmanıza yardımcı olmaktadır. Sadece projenin hazırlanma evresinde değil sürdürülmesi aşamasında da rehberlik ediyor, değişen mevzuatı inceliyor ve danışmanlığımızı devam ettiriyoruz.

Maden Proje Örnekleri

Alanında en yetkin maden ve jeoloji mühendislerimizle maden proje örnekleri sunarak görüşlerinizi alıyoruz. Madencilik faaliyetlerinizi yürüttüğünüz süre boyunca danışmanlık hizmetimizi talep edebilirsiniz. En başarılı projelendirme çalışmaları ile yanınızdayız. Maden projesi yürütülürken dikkat etmeniz gereken normlar, iş sağlığı ve güvenliği alanında yapılması gereken iş ve işlemler, yasal süreç ve kanuni zorunluluklar konularında hizmet sunuyoruz.

Madencilik çalışmalarına başlamadan önce maden arama ruhsatı, maden arama faaliyet raporları, maden işletme izinleri, hammadde üretim izin belgesi, haritalama hizmeti, jeolojik rapor, jeoteknik rapor, hidrolojik rapor, hidrojeolojik etüt raporu konuları, bakanlık tarafından yetkilendirilmiş maden danışmanlığı hizmetimiz kapsamındadır.

maden proje

Maden İşletme İzni

Maden tetkik ve arama işlemleri için her işletmenin maden işletme izni alma zorunluluğu vardır. Bu izin ile madencilik faaliyetlerine başlamayı tasarlayan tüm kuruluşlar bakanlık ve bağlı bulunan genel müdürlüklerden gerekli izinleri alma durumundadır. İzinsiz hiçbir yer altı kaynağı arama ve kullanma faaliyeti gerçekleştirilemez.

Maden aramak için de işletmek için de izin gereklidir. Bu izinlerin alınabilmesi için Bakanlıkça yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firmaları ile iletişim kurabilirsiniz. Alanında uzman personele sahip çevre danışmanlık firmaları daha deneyimlidir. Bu alanda daha önce yaptıkları işler nedeniyle hem bakanlık nezdinde hem de diğer kurumlarla işbirliğinde gerekli olan adımları daha doğru şekilde atan danışmanlık firmaları bu sayede sürecin kısalmasını da sağlamaktadır.

Projelendirme ve izinler aşamasında gerekli müdürlüklerle yazışmaları bizzat elden takip ederek işletmenin bir an önce faaliyetlerine başlamasına yardımcı olan Model Çevre Danışmanlık firması, tamamen profesyonel çalışmalarla süreci yönetmektedir. Madencilik projesi ile ilgili tüm işlemlerin yürütülmesi, gerekli belgelerin hazırlanması ve hizmet içi eğitimin verilmesi, raporların hazırlanıp ilgili kurumlara sunulması gibi faaliyetler resmi bir bütünlük içinde tamamlanmaktadır. İlgili dosyanın hazırlanarak eksiksiz şekilde teslimi sonrası madencilik çalışmalarına start verilebilmektedir.