Skip to main content

Emisyon & Gürültü Ölçümleri


Zehirli gazların işyerlerine veya konutlara verebileceği zararları en aza indirgemek için alınması gereken önlemlere veri sağlamak için emisyon ölçümleri ciddi şekilde kullanılmaktadır. İş yaşamında özellikle endüstriyel alanlarda imalat sonucu ortaya çıkan zahirli gazların baca vasıtasıyla atmosfere salınımı kısa vadede doğaya zarar verecek gibi düşünülse de uzun vadede canlıların yaşam alanlarını tahrip ederek onların da tehlike altında olmasına neden olacaktır.

Bu yüzden mevzuatlarda bu konuda düzenlemeler yapılmıştır. Bu düzenlemelerden en önemlisi “Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği”dir. Bu yönetmelikte sanayi tesislerine ilişkin yasal emisyon limitleri belirlenmiş ve bu limitlerin dışına çıkan işletmelere ciddi yaptırımlar getirilmiştir. İşletmeler yaptırımlara maruz kalmamak için yetkili firmalara emisyon ölçümleri yaptırarak, faaliyetlerinin sonucunda doğaya verdikleri zararın minimalliğini belgelemek zorundadırlar.

Emisyon Ölçümü Nedir?

Toplamda 2 yıl için geçerli olan emisyon ölçümü nedir, birçok endüstriyel tesis sahibinin bilmesi gereken konuların başında gelmektedir. Model Çevre Danışmanlık olarak bu konuda bilgilendirici eğitim hizmetimiz bulunmakla birlikte, her türlü zehirli gazın emisyon ölçümünü de yapmaktayız. Ölçüm sonunda ilgili birimlere teslim edeceğiniz kapsamlı bir rapor uzman personelimiz tarafından hazırlanmaktadır.

Zehirli içeriklerin meydana çıktığı üretim faaliyetlerinde temel amaç doğaya verilecek zararı önlemek olduğu için, bakanlıktan ilgili işletmeye, yetkili firmadan işletme personeline kadar herkes bu konuda duyarlı olmalıdır. Kanunların verdiği yetkiyle ölçüm yapmaya muktedir olan firmaların bu konudaki referanslarını da incelemelisiniz. Daha önce aynı sektörde ölçüm yapmış olması, güvenilir olması ve tercih ediliyor olması dikkate almanız gereken diğer kriterler olmalıdır.   

Emisyon Ölçüm Raporu

Deneyimli uzman personel tarafından hazırlanan emisyon ölçüm raporu laboratuvar ortamında yapılan analizlerin sonucu olarak oluşmaktadır. İşletmelere ilgili yönetmeliğe göre alması gereken önlemler konusunda yol gösterici olan bu rapor, aynı zamanda denetimlerde de yetkililerin işini kolaylaştırmaktadır.

Emisyon ölçüm raporunda belirtilen sonuçlar farklı çalışmaların ürünü olmaktadır. Bu çalışmalar; prosesteki yanma verimliliğinin tespiti, izokinetik numune alma metodu ve polisiklik aromatik hidrokarbonlar numune alma, absorbsiyon metodu ile sülfirik asit örneklemesi, absorbsiyon metodu ile siyanür örneklemesi, absorbsiyon metodu ile fermaldehit örneklemesi, absorbsiyon metodu ile dioksinve furan örneklemesi, absorbsiyon metodu ile halojen örneklemesi, izokinetik numune alma metodu ile ağır metal örneklemesi, gravimetrik metot ve nem probu metodu ile nem değerinin belirlenmesi, sıcaklık ölçümleri, renk karşılaştırması metodu ile islilik ölçümü, pitot tüpü metodu ile hız ve debi ölçümü, gaz ve tozların kütlesel debi tayini, gaz kromotografi FID metodu ile toplam uçucu organik gaz emisyonlarının ölçümü, gravimetrik metot ile partikül madde ölçümü, elektrokimyasal hücre metodu ile yanma gazları emisyonlarının ölçümü olmaktadır.

emisyon olcumu ve raporu

Emisyon Ölçümü Yapan Firmalar

İşyerlerinin faaliyetlerini sürdürürken olası zehirli gazların doğaya etkisinin incelenmesi için emisyon ölçümü yapan firmalar ile anlaşarak gerekli ölçümlerin yapılmasını sağlamalıdır. Bu kanunen de zorunludur, çevreye karşı da sorumluluklarımızdan birisidir. İşletmenin menfaatlerinin korunarak doğaya zararının minimize edilmesi bu hedefe yönelik çalışan bakanlık birimlerinin en önemli amaçlarından birisidir.

Emisyon ölçümü yapan firmalar Çevre Bakanlığı tarafından yetkilendirilen firmalardır. Emisyon ölçümü ihtiyacınız olduğunda başvuracağınız firmanın resmi sertifikasının olmasına ve yetki belgesi sahibi olmasına dikkat etmelisiniz. Zira yapılacak denetimlerde ortaya konan raporun sorumluluğunu üstlenecek olan bu firmalardır. Bakanlık tarafından yetkilendirildikleri için denetim personeli bu firmalar ile karşılıklı görüş alışverişi yapabilmektedir.

Model Çevre Danışmanlık olarak yaptığımız tüm işlerde olduğu gibi emisyon ölçümü işleminde de bilimsel yöntem ve teknikleri kullanarak, laboratuvar ortamında sonuca ulaşıyoruz. Akabinde hazırladığımız rapor ile dosyalarınızı tamamlayarak, faaliyetlerinize güven içinde devam etmenize katkı sağlıyoruz.