Skip to main content

Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi (OSGB)


İş Sağlığı ve Güvenliği alanında Çalışma Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş olan Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi, genel olarak iş sağlığı ve güvenliği, işyeri hekimliği ve diğer sağlık personeli hizmetlerini sunmaktadır. İşletmelerin bir OSGB firmasıyla sözleşme yapıp bu hizmetleri alması kanunen zorunludur.

2009 yılından itibaren geçerli olan “İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin Tehlike Sınıfları Tebliği” ne göre bu kapsama giren tüm işyerlerinin OSGB hizmetlerinden faydalanması ve ilgili yönetmeliklere göre gerekli olan sağlık taramalarını yaptırması önemlidir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın bünyesinde ve koordinesinde hizmet veren OSGB firmaları, yapacağı görevlendirmeleri, sözleşmeleri ve diğer tüm detayları İSG Katip modülü üzerinden online olarak kaydetmektedir. Böylece ülke çapında tüm istatistikler bakanlığın ilgili biriminde toplanmakta ve gelecek yılların vizyonu oluşmaktadır.

Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi Yönetmeliği

15 Ağustos 2009 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren “İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimleri ile Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri Hakkında yönetmelik” ortak sağlık ve güvenlik birimleri yönetmeliği olarak tanınmakta ve tüm firmalar tarafından esas alınmaktadır. OSGB firmaları tüm faaliyet ve işleyişlerini bu yönetmelik kapsamında yürütmektedir.

Bu yönetmelik kapsamında iş sağlığı ve güvenliği anlamında işverenlerin yükümlülükleri, işçilerin hak ve yükümlülükleri, işçilere hizmetin ücretsiz verilmesi, işyeri sağlık ve güvenlik birimi, ortak sağlık ve güvenlik birimi, görevlendirilecek diğer personel, bina ve donatım,    iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin devredilememesi, tedavi hizmetleri, ortak sağlık ve güvenlik birimlerinin başvuru işlemleri, ortak sağlık ve güvenlik birimlerinin yetkilendirilmesi, uyulması zorunlu hususlar, yetki belgesinin iptali, işçilerin sağlık gözetimi, çalışma ortamının gözetimi, eğitim, danışmanlık ve bilgilendirme, ilkyardım ve acil müdahale, kayıt ve istatistik gibi konular net bir şekilde ifade edilmektedir.

Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri bünyesinde çalışacak olan iş sağlığı ve güvenliği uzmanları, işyeri hekimleri ve diğer sağlık personellerinin görev ve sorumlulukları da aynı yönetmelik kapsamında düzenlenmiştir.

Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi İstanbul

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının verdiği yetkiyle Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi İstanbul ili ve ilçelerinde de faaliyet göstermektedir. Metropol olarak değerlendirilen ve sınırları içinde yüz binlerce firma bulunan İstanbul içinde birçok OSGB firması hizmet vermektedir. Kaliteli hizmet sunan firmaların referanslarını inceleyip hizmet talep etmeniz faydalı olacaktır.

Ortak Sağlık Güvenlik Birimleri yetkili firmalar olduğu için tüm iş ve işlemlerini resmi usuller doğrultusunda ve profesyonel şekilde yürütmektedir. İş güvenliği hizmetinin uzman kontrolünde sunulması, çalışanların sağlık kontrollerinin işyeri hekimi gözetiminde ve koordinesinde yapılması, tahlil ve analizler için diğer sağlık personelinden destek alınması, hem işletmenin hem de çalışanların güvenliği için büyük önem taşımaktadır.

ortak saglik ve guvenlik birimi yonetmeligi

Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi Ne İş Yapar?

İş güvenliği alanında ilk kez hizmet alacak işletmelerin ortak sağlık güvenlik birimi ne iş yapar konusunda araştırma yaptıkları, diğer işyerleri ile fikir telakkisinde bulundukları görülmektedir. Tam manasıyla anlatılmak istenirse OSGB firmaları hem işletmenizin kurumsal olarak hem de çalışanlarınızın bireysel olarak iş sağlığı ve güvenliği alanındaki tüm işlemlerinin sorumluluğunu üstlenir. Bakanlı kile aranızdaki koordinasyonu sağlar ve denetimlerden problemsiz çıkmanıza yardımcı olur.

Son zamanlarda yaşanan iş kazalarında önceden önlem alınmaması hem çalışanın can güvenliğini hem de işletmenin yasal sorumluluğunu olumsuz etkilemektedir. Bu yüzden “sıfır iş kazası” parolasıyla hareket eden ortak sağlık ve güvenlik birimlerinin, iş hastalıkları boyutunda da önemli bir misyon yüklenmek zorunda olduğu bir çalışma hayatı söz konusudur.