Skip to main content

Biyolojik Arıtma Nedir?

Biyolojik arıtma artan su tüketimini nedeniyle ortaya çıkan atık suların, çevreye bırakılmadan önce arıtılması işlemidir. Bilindiği gibi birçok şehrimizde nüfus artışı ve kentleşme ile birlikte endüstriyel hareketlerin yoğunlaşması söz konusu olmuştur. Artan nüfus su tüketimini artırmış, kentlerde yaşayan insan sayısı çoğaldıkça şebeke suyundan artık sular oluşmaya başlamıştır. Bunun yanı sıra endüstriyel faaliyetlerin artması, tesislerde de su kullanımı miktarının yoğunlaşması üzerine daha fazla kirli su atık mahiyetinde doğaya salınmaktadır.

Biyolojik Arıtma Nedir? - Biyolojik Arıtma Nedir? - Model Çevre

Bu nedenlerle atık suların belirli bir arıtma işlemi ile kirlilikten kurtarılarak doğaya salınması ihtiyacı doğmuştur. Bunun en bilimsel şekilde yapılmasının yolu da biyolojik arıtma tesisi kurmaktan geçmektedir. Suların içindeki katı veya sıvı maddelerin ayrıştırılarak temiz suyun denize veya diğer su kaynaklarına bırakılması süreci teknik bilgiyi gerektirmektedir.

Biyolojik arıtmada suyun içinde çözünmüş halde bulunan organik maddelerin ayrıştırılarak daha temiz su elde edilmesi gerçekleştirilir. Kirleticilerin doğada çok daha hızlı şekilde yok olmasını hızlandıracak tekniklerle sular arıtılmış olmaktadır. Böylece doğaya temiz su bırakılmakta ve geri dönüşümde sağlıklı su kaynaklarının oluşmasına katkı sağlanmaktadır.

Biyolojik Arıtmanın Amacı Nedir?

Biyolojik arıtmanın esas amacı atık su içindeki kirleticilerin bilimsel yollarla sudan daha ağır bir hale getirilmesi ve çökertilerek sudan ayrıştırılmasıdır. Özellikle zirai faaliyet gösteren bölgelerde toprağa atılan gübrelerin ve kullanılan kimyasal maddelerin de yer altı sularına karıştığı düşünülürse sağlığı ne kadar tehlikeye sokacağı görülebilir. Bu yüzden gerek evsel atık sularda gerekse endüstriyel veya tarımsal faaliyetlerden etkilenen atık sularda biyolojik arıtmanın önemi tartışılamaz.

Biyolojik Arıtmanın Amacı Nedir? - Biyolojik Arıtmanın Amacı Nedir? - Model Çevre

Zirai çalışmalarda zararlı haşereler için kullanılan tarımsal ilaçların içindeki zehirlerin arındırılması, gübrelerde yer alan fosfor veya azotun sudan ayrıştırılması önem arz eder. Bu tip gazların veya kimyasalların suyla birlikte doğaya karışması tehlike oluşturacaktır. Gerek içme sularına karışması gerekse deniz, göl veya ırmaklara akması, bu su kaynaklarının kullanımını sağlık açısından riskli hale getirecektir.

Özellikle endüstriyel atık sular için geliştirilmiş özel ve birden çok aşamalı arıtma sistemi kullanılmaktadır. Çeşitli faaliyetlere sahip endüstriyel tesislerde kullanılan suların yüksek riskle çevreye karışma ihtimali daha yüksek riskleri doğuracaktır. Bu yüzden bu tür tesislerin yakınına biyolojik arıtma tesisleri yapılması ve sanayide kullanılan suyun bu tesise uğrayarak tabiata bırakılması gerekir.

Biyolojik Arıtmanın Faydaları

Biyolojik arıtmanın faydaları çevrenin temiz su oranını artırmak ile başlayarak, yeniden kullanılacak suların temiz şekilde kullanılmasına kadara uzanır. İnsanların yıllar içindeki ihtiyaçları değişmiştir. Daha çok su kullanımına neden olan bu ihtiyaçlar sonucunda atık su miktarı da artmıştır. Kullanılan bu atık sular nedeniyle çevrenin daha fazla riskle karşılaşması sonucu oluşmuştur.

Biyolojik Arıtmanın Faydaları - Biyolojik Arıtmanın Faydaları - Model Çevre

Bireysel olarak kullanılan suların çok kirli olmadığı düşünülse de dünya nüfusu düşünüldüğünde ortaya ne kadar fazla atık suyun çıktığı anlaşılabilir. İnsan faktörünün doğaya sürekli zarar verdiği, toprağı işlerken ve kullanırken ne kadar kimyasal destek aldığı ortadadır. Bu yüzden özellikle geleceğimiz için çok önemli olan suların temiz kalması, atık suların arıtılmasına bağlıdır. Bazı bölgelerimizde şebeke sularının bile evlerde farklı arıtma cihazları ile temizlendiği düşünülürse, doğaya bırakılan kullanma sularının ne kadar zararlı olabileceği kestirilebilir.

Biyolojik arıtma çevre danışmanlığının önemli parçalarından biridir. Sanayi tesisleri sadece kullandıkları kimyasallardan ortaya çıkan gazlar nedeniyle çevreyi tahrip etmez. Aynı zamanda kullanılan maddelere ait atıkların suları kirletmesi nedeniyle de çevreyi tahrip eder. Havayı ve suyu kirletmek insanoğlunun kendi yaşam alanını zehirlemesi anlamına gelir. Bunun önlemini almak da çevre danışmanlık firmasının misyonları arasındadır.

  • İzlenme: 1363