Skip to main content

Madencilik Projeleri ve Çevresel Etki Değerlendirmesi

Yer altı kaynaklarının çıkarılması ile ilgili yapılan işlemlerin bütününe verilen ad olan madencilik çalışmaları özel teşebbüsler aracılığı ile ülkemizin birçok ilinde yapılmaktadır. Birçok değerli madenin çıkarıldığı bu çalışmaları yapmak için gerekli madencilik projelerini hazırlamak, çalışma izni almak ve çevresel etki değerlendirmesi yapmak gerekmektedir. Madencilik çalışmalarına başlamadan önce yapılması gereken tüm işlemler, madencilik faaliyetleri sırasında dikkat edilmesi gereken hususlar gibi iş ve işlemler konusunda deneyimli bir çevre danışmanlık firmasından hizmet almak birçok konuda size kolaylık sağlayacaktır.

Madencilik Projeleri ve Çevresel Etki Değerlendirmesi - Madencilik Projeleri ve Çevresel Etki Değerlendirmesi - Model Çevre

Gerek endüstriyel faaliyetlerde gerekse başka iş kollarında kullanılacak madenlerin yeraltından çıkarılması zahmetli ve teknik gerektiren bir iştir. Bu faaliyetlerin farklı iş kollarının idamesi için gerekli olduğu ve milli kaynakların ithal ürünlerden daha cazip olduğu gerçeğinden hareketle ilgili Bakanlıkların bu konulara ilişkin teşvikleri de sürmektedir. Madencilik projelerinin hazırlanması ve faaliyetlere başlanması doğayı koruma misyonunu da beraberinde getirmektedir. Bu nedenle çevre danışmanlık firmaları ile işbirliği kurulması ve faaliyetlerin çevreye zarar vermeden yürütülmesi önem arz etmektedir.

Madencilik Faaliyetlerinde Çevresel Etki Değerlendirmesi

Madencilik faaliyetlerinde çevresel etki değerlendirmesi yapılması son derece önemlidir. Madenin aranması,  çıkarılması, açık ocak işletmesi, yer altı işletmesi gibi hususlar konusunda alınması gereken izinler ve ruhsatlar konusunda çevre danışmanlığı firmaları yılların verdiği deneyimle, Bakanlık ve il müdürlükleri ile yapılacak olan yazışmalar konusunda oldukça profesyonel davranmaktadır. Bu alanda faaliyet gösterecek olan işletmelerin bu yüzden danışmanlık hizmeti almaları önerilmektedir.

Madencilik Faaliyetlerinde Çevresel Etki Değerlendirmesi - Madencilik Faaliyetlerinde Çevresel Etki Değerlendirmesi
-Model Çevre

Madencilik sektörü ile ilgilenen tüm işletmelerin bilmesi ve takip etmesi gereken birçok çevre mevzuatı vardır. Çevre Kanunu başta olmak üzere ÇED Yönetmeliği ve Atık Yönetimi gibi ana yönetmeliklere hakim olmak gerekmektedir. Hava kirliliği, su kirliliği, madencilik faaliyetleri sonucu bozulan arazilerin doğaya geri kazandırılması, gürültü etkeninin değerlendirilmesi, hava kirliliğinin kontrolü, katı atıkların kontrolü, tehlikeli atıkların kontrolü, atık yağların kontrolü, yaban hayatının korunması gibi çevresel etki yaratacak hususların madencilik faaliyetleri yapan tesislerin dikkat etmesi gerektiği konular olmaktadır.

Madencilik İçin Alınması Gereken İzin ve Ruhsatlar

Madencilik faaliyetleri için alınması gereken izin ve ruhsatlar konusunda faaliyetlere başlamadan önce yapılacaklar ve faaliyetler anında yapılacaklar şeklinde kategorik bir değerlendirme yapmak gerekir. Bu konuda madencilik yapacak şirketin yetkin personeli varsa gereken çalışmaları yapmaktadır. Ancak gerek faaliyetlerin bir an önce başlaması gerekse yasal olarak problem yaşanmaması için çevre danışmanlık firmalarının profesyonel çalışma şekliyle hareket edilmesi daha uygun olacaktır.

Madenlerin çıkarılması için gerekli olan izinler, ruhsat alınması, ÇED belgesi veya muafiyet belgesi alınması, mülkiyet ile ilgili alınması gereken izinler, işyeri açma ve çalışma ruhsatı, işletme izni alınması, suyun ve elektriğin kullanılma izni ve çevre izni (deşarj izni, emisyon izni, atıkların bertaraf edilmesine ilişkin izinler, atık yönetim planı gibi) sıralanabilir.

Madencilik İçin Alınması Gereken İzin ve Ruhsatlar - HMadencilik İçin Alınması Gereken İzin ve Ruhsatlar - Model Çevre

Madenciliğin Çevreye Olan Etkileri

Madencilik faaliyetleri ülke ekonomisine bir katma değer sağlaması açısından faydalı olsa da çevreye yapacağı etki bakımından tedbirlerin alınması ve bu tedbirler doğrultusunda madencilik çalışmalarının yapılması gerekir. Madeni çıkarmak elbette önemlidir ancak çevreye zarar verdikten sonra çıkan madenin sağladığı katma değer düşecektir.

Madencilikte ilk göze çarpan etki, yapılan kazılar veya kullanılan yöntemler dolayısıyla yeryüzü yapısının bozulması olmaktadır. Madencilik yapılacak alanda toprağın üzerindeki bitki örtüsünün temizlenmesi gerektiği için bitki örtüsüne de zarar verilmektedir. Gerek yapılan kazılarda gerekse fiziksel veya kimyasal ayrıştırmalarda atıklar oluşmaktadır. Ayrıca toprakla yapılan çalışmalarda ve çalışan araçların hareketleri nedeniyle toz oluşması da görülen bir diğer etki olmaktadır.

  • İzlenme: 717