Skip to main content

Emisyon Ölçümü Gerekli midir?

Emisyon ölçümü çeşitli tesislerin üretim ve faaliyetleri sonucu atmosfere yaydıkları madde miktarının ölçülmesi anlamına gelmektedir. Yapılan ölçümler sonucu belirlenen değerlerin dışına çıkıldığı takdirde gerekli çalışmaların yapılması gerekir. Bu tür bir denetim ölçümünde atmosfere zarar verdiği tespit edilen tesislere ağır yaptırımlar uygulanır.

Emisyon Ölçümü Gerekli midir? - Model Çevre

Emisyon ölçümü için çeşitli uluslar arası mutabakatlara uygun ölçüm teknik ve standartlarının kullanılması gerekir. Farklı gaz içeriklerine göre istenen uygun yasal ölçüm standartları:

  • SO2 gazı için TS ISO 7935
  • CO, O2 ve CO2 gazları için TS ISO 12039
  • NOx(NO+NO2) EPA CTM 22
  • Toz ölçümü için TS ISO 9096, EPA 17, EPA 5, TS ISO 13524
  • Hız ölçümü için TS ISO 10396
  • İslilik oranı için TS 9503
  • Klor ölçümü için TS EN 1911-1,2,3
  • Uçucu organik bileşenler ve buharlar için TS EN 13649 standartları kullanılır.

Bu ölçümler doğrudan veya bacadan numune alarak yapılabilmektedir. Farklı cihazlar kullanılarak yapılan doğrudan ölçümlerde çıkan oranlar işverene bildirilir ve alması gereken önlemler konusunda çevre danışmanlığı hizmeti bünyesinde bilgiler verilir. Bu yüzden emisyon ölçümü yaptırmak çok önemlidir. Bu ölçümler görüldüğü gibi belirlenen standartlarda yapılmalı, bunun için de profesyonel danışmanlık hizmeti alınmalıdır.

Emisyon Nedir?

Tesislerin kullandıkları yakıtlardan ortaya çıkan maddeleri ifade etmektedir. Bu maddelerin atmosfere zarar vermekte, havayı kirletmektedir. Bu kirleticileri ölçmek ve vereceği zararı filtreleme veya benzeri çalışmalar ile azaltmak anlamında emisyon ölçümü yapılmaktadır. Çevre danışmanlık firmaları tarafından yapılan bu ölçümlerden ortaya çıkan değerlerin tesis yetkilisine bildirilmesi gerekir.

Emisyon Nedir? - Model Çevre

Mevzuatta atmosfere zarar veren maddelerin ölçüm yöntemleri farklı olmaktadır. En fazla bilinen atmosfer kirleticileri SO2, NOx ve CO gibi yanma gazları, tozlar, toz niteliğinde ağır metaller, VOC gibi uçucu organik buhar ve bileşikler, flor, klor, PAH, dioksin-furanlar olmaktadır. Emisyon ölçüm yönteminin ölçülecek kirleticiye uygun olması önemlidir. Doğrudan veya numune alarak yapılan ölçümlerin de belirli kriterleri ve standartları vardır. Bunların ulusal ve uluslar arası ölçümlere göre yapılması profesyonel çevre danışmanlık firmalarının işidir.

Bu kirleticilerin her birinin bulunması gereken değer aralıkları belirlenmiştir. Bu yüzden ölçüm sonuçlarının değer aralıklarının dışında olması halinde tesislerin bu konuyla ilgili önlem alması gerekir. Bu alanda kullanılan cihazlar Elektrokimyasal hücre metodu, UV metodu ve IR metodu ile ölçümleri yapmaktadır.

Emisyon Ölçümü Yapılmasının Sebepleri Nelerdir?

Emisyon ölçümü yapılmasının sebepleri hem çevreyi korumayı hem de tesisin bazı faaliyetlerinin verimliliğini artırmayı hedefler. Baca gazlarının emisyonlarının ölçülmesi başta tesise ait kazanlarım verimliliğini artırmak, yakıttan tasarruf sağlamak, dolayısıyla yakıt için ayrılan bütçeyi korumak, ve pek tabi olarak atmosfere yayılan emisyon miktarını azaltmak amaçlanmaktadır.

Emisyon Ölçümü Yapılmasının Sebepleri Nelerdir? - Model Çevre

Emisyon kontrolü yapılarak tesisin ürettiği emisyonları uygun limitlerde tutmak ve bu konuda belirlenmiş mevzuata uygun değerleri tutturarak yasal zorunluluğa da uymak emisyon ölçümü yapılmasının sebepleri arasında yer almaktadır. Bacalardan atmosfere salınan zararlı gazların filtreden geçirilerek, süzülerek ve zararları elemine edilerek bırakılması emisyon ölçümleri sonrası yapılan işlemlerden biridir. sanayi tesislerinde yoğun çalışma dönemlerinde bacalardan ortaya çıkan duman ve gazların görüntüsü, içeriği kötü olmadığı sürece zararsızdır.

Belirli aralıklarla yapılan ölçümlerde zarar verdiği tespit edilen çalışmalar hakkında tedbirli olunması gerekir. Yasal emisyon limitlerini geçmemek üzere yapılan bu çalışmalar sonucunda çevre kirliliği önlenmiş olacaktır. Elbette endüstri faaliyetleri gelişmişliğin göstergesidir ancak gelişmişliğin daha büyük göstergesi ise çevreyi korumaktır çünkü çevre geçmişte olduğu gibi gelecekte de tüm insanlığın hizmetinde olacaktır.

  • İzlenme: 921