Skip to main content

Çevre Danışmanlığının Önemi

Çevreye duyarlı olması gereken birçok işletmenin aldığı bir hizmet olan çevre danışmanlığının önemi her geçen gün artmaktadır. Kirlenen dünyamız alarm vermekte, su ve çevre kirliliği insanların yaşamlarını olumsuz etkilemeye başlamaktadır. Bu yüzden bireysel önlemlerin yanı sıra çevreyle bir şekilde etkileşim halinde olan tesislerin de dikkatli olması, kanunlar nezdinde girişimlerde bulunması ve tedbirler konusunda çevre danışmanlık hizmeti alması gerekir.

Çevre Danışmanlığının Önemi - Model Çevre

Fabrikalar gibi bacalarından gaz çıkan işletmeler, üterim sürecinde çevreye atık bırakmak zorunda kalan işletmeler, çevre danışmanlığı ve atık yönetimi sayesinde hem çevreyi koruyacak önlemleri öğrenmekte hem de gerekli mevzuatlara göre çalışma yaparak cezai müeyyideden kurtulmaktadır. Ülkemizdeki birçok firma yine ülkemizin korunması için, insanların doğal yaşam alanı kirlenmesin diye bu hizmeti almak durumundadır. Sanayileşme önerilse ve teşvik edilse bile çevreyi korumak daha önemli hale gelmektedir.

Bu nedenlerden ötürü çevre danışmanlığı hizmeti alarak çevre mevzuatına uygun tedbirleri uygulamak konusunda gerekli yasal düzenlemeler yapılmıştır. Çevre danışmanlığı ile bakanlığın istediği tüm tedbirler alınmakta, yasal yazışmalar düzenlenmekte ve raporlamalar hazırlanmaktadır. Kısacası çevre danışmanlık firmaları işletmelere izleyeceği yol ile ilgili rehberlik etmektedir. Gerekli tüm yasal izinler danışmanlık firmalarının deneyimli personeli tarafından yürütülen süreçler sonunda problemsiz şekilde alınmaktadır.

Çevre Danışmanlık Firmaları Neden Önemlidir?

Çevre danışmanlık firmaları yol gösterme işlevinin yanı sıra tesis açma ve faaliyetlere başlama konusunda stresli geçen süreci yönetme başarısı da göstermektedir. Bu alanda ilk kez faaliyet gösterecek olan işletmeler için bu rehberlik hizmeti her şeye bedel olmaktadır çünkü işletmenin faaliyet izni alması için gerekli olan tüm hukuki süreç deneyimli bir firma tarafından yürütülerek, işletmeye en büyük yardım yapılmaktadır. Bu yüzden çevre danışmanlık firmaları önemlidir.

Çevre Danışmanlık Firmaları Neden Önemlidir? - Model Çevre

Normalde çevre danışmanlığı hizmetinin kapsamını bilmeyenlerin ön yargılı yaklaştığı ancak daha sonra içerik belli oldukça öneminin kavrandığı görülmektedir. İlgili Bakanlıklar ve Müdürlükler ile yapılan tüm yazışmalarda gerekli olan bilgi, belge ve dokümanların hazırlanması yine aynı hizmet kapsamında yer aldığı için, mevzuatın gerektirdiği hazırlıklarda da asla yalnız olmuyorsunuz. Çevre danışmanlık firması tüm süreçte yanınıza yer alarak, sizi periyodik şekilde bilgilendirmekte, ne yapmanız gerektiğini söylemekte ve faaliyetlerinize başlamanıza yardımcı olmaktadır.

Çevresel Etki Değerlendirmesi başta olmak üzere, çevre izin ve lisans belgesi, atık yönetim planı, çevre yönetim sisteminin kullanımı, deşarj izni, yeşil yıldız sertifikası, işyeri açma ve çalışma ruhsatı, asbest danışmanlığı, emisyon-gürültü ölçümleri, madencilik projeleri gibi geniş ve önemli bir hizmet ağına sahip olan Çevre Danışmanlık Firmaları, profesyonel hizmet üretmektedir.

Çevre Danışmanlığı Hizmeti Almak Ne İşimize Yarar?

Üretim veya hizmet sektöründe faaliyet gösteren işletme ve tesislerin gerekli duyduğu tüm resmi izinler için çevre danışmanlığı hizmeti kullanılmaktadır. Bu hizmet kapsamında çevreyi kirletmeden, tedbirli şekilde faaliyet yürütmek mümkün olmaktadır. Bu vesileyle hem çevre korunmuş olmakta hem de gerekli çalışmalar sorunsuz şekilde yürütülmektedir. Bunu sağlamanıza yardımcı olan hizmet çevre danışmanlığı hizmetidir.

Çevre Danışmanlık Hizmeti Almak Ne İşimize Yarar? - Model Çevre

Çevre ile ilgili en önemli işlemlerden biri olan ÇED raporunun alınması ve buna bağlı ikincil izinlerin ve lisansların alınması konusunda büyük işlev gösteren çevre danışmanlık hizmeti, işletmenin faaliyet planının yerin getirilmesindeki en önemli süreci ifa etmektedir. Bakanlık ilgili izinlerin alınmasını şart koştuğu ve tesisler vakit kaybetmek istemediği için, çevre görevlisi eşliğinde bu tür yasal zorunlulukları yerine getirmektedir.

Çevre danışmanlık firmalarının birçok yönden işletmelere katkı sağladığı ve zorlu süreçlerin yönetiminde çözüm ortaklığı geliştirdiği görülmektedir. İlgili süreçlerde ve denetimlerde iyileştirilmek zorunda şeklinde belirtilen alanların da iyileştirilmesi için çevre danışmanlığı hizmeti hayati önem taşımaktadır.

  • İzlenme: 462