Skip to main content

Sanayi Kaynaklı Tehlikeli Atıkların Yönetimi

Sanayi faaliyetleri birçok üretime ve hizmete odaklanmış,  ülkenin içerideki ihtiyacını gidererek, fazla malı dışarıya satma gayreti içinde olan çalışmalardır. Ancak her üretim ve endüstriyel çalışmada atık oluşması kaçınılmazdır. Hiçbir katı atık olmasa bile soğutma amaçlı kullanılan su atık olarak nitelendirilir. Her ne şekilde olursa olsun farklı amaçlarla yapılan endüstriyel faaliyetlerde sanayi kaynaklı tehlikeli atıklar oluşabilmekte ve bu atıklar olduğu sürece atık yönetimi konusunda da çalışmalar yapılması gerekmektedir.

Sanayi Kaynaklı Tehlikeli Atıkların Yönetimi - Model Çevre

Atık yönetimi başlı başına profesyonel bir süreçtir. Uzmanların yapmak zorunda olduğu ve yasal çerçevede de çevre görevlilerinin sorumlu olduğu süreç izlenmek durumundadır. Üretimde rol oynayan hammadde, kullanılan hava ve su gibi doğal etkenler veya ısı ile etkileşime girerek imal edilecek ürün ortaya çıkar. Ancak hammaddenin hepsinin üretim için kullanılması mümkün değildir. Süreçte ortaya atıklar da çıkabilmektedir.

Atıkların çoğu doğaya ve insan sağlığına zararlıdır. Bu yüzden atıkların biriktirilmesi, taşınması, korunması ve uygun tesislerde işlemden geçirilip üretim sürecine yeniden kazandırılması için uygun bilimsel ve yasal sürecin takip edilmesi önemlidir.

Sanayi Kaynaklı Tehlikeli Atıklar Nasıl Yönetilir?

Sanayi kaynaklı tehlikeli atıkların nasıl yönetileceği ile ilgili çeşitli prosedürler oluşturulmuştur. Atık yağlar başta olmak üzere katı atıklar ve atık sular iyi şekilde yönetilmelidir. Öncelikle işletmelerin atık yönetimi ile ilgili teorik hazırlığının yapılması gerekir. Ardından fiziksel alt yapının teknik olarak hazır olması gerekiyor. İşletmenin faaliyet bölgesinin neresi olduğu önemli değildir çünkü atık yönetimi söz konusu olduğu zaman tüm şartlar oluşturulmalı ve istenen amaca yönelik girişimler tamamlanmalıdır.

Sanayi Kaynaklı Tehlikeli Atıklar Nasıl Yönetilir? - Model Çevre

Daha önce evsel atıklar ve tüm diğer atıklar ortak olarak benzer işleme tabi tutulurken 1991 tarihinden itibaren, sanayi atıklarının evsel atıklardan daha farklı değerlendirilmesi gerektiği kararına varılmıştır. Öncelikle amaç atık oluşumunu önlemektir. Ancak zorunlu olarak atık oluşmuş ise üretim sürecinin hangi aşamasında oluştuğunu tespit ederek buna yönelik önlem almak gerekir. Atıkların hangi yeniden dönüşüm sürecine dahil olacağına karar verilerek ona göre sınıflandırılması önemlidir. Oluştuğu tesiste geçici olarak depolanması ve nakliye zamanını güvenli bir ortamda bekletilerek geçirmesine dikkat edilir.

Geri dönüşüm için nakliye olacağı tesise yönelik kullanılacak araca dikkatli şekilde yerleştirilmeli ve yola çıkılmalıdır. Geri dönüşüm tesisinde uygun işlemlerden geçirilecektir. Atığın bu şekilde üretildiği tesisten bertaraf edilmesinden sonra süreç yeni atıklar için yeniden başlar. Tüm bu aşamaların kayıt altına alınması, kontrol edilmesi, denetimden geçirilmesi, yasal evrakların hazırlanması ve herkesin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmek için çalışması beklenir.

Çevre Kanunu Kapsamında Sanayi Atıklarının Değerlendirilmesi

Atık üreticisi konumunda olan tüm işletmelerin Çevre Kanunu kapsamında atık yönetim planına sahip olması istenir ve olmadığı durumlar ise oldukça yüksek cezalar gerektirir. Hastane, fabrika, konaklama tesisleri ve benzer işyerleri atık üretebilir. Önemli olan bunların yerinde ve doğru şekilde bertarafına yönelik girişimde bulunmaktır. Bu işletmelerin atıklarını ayrı şekilde toplamaları ve depolamaları, normal işleyişin sürdüğü alanlarda bulundurmamaları önemlidir.

Çevre Kanunu Kapsamında Sanayi Atıklarının Değerlendirilmesi - Model Çevre

Çevre Kanunu tüm işletmeleri kapsamakta, zehirli gazlarla çalışanları, katı atık oluşturanları sorumlu tutmaktadır. Bu çalışmaları yapmak için il Çevre Müdürlüklerine başvurmak gerekir. Sürecin sağlıklı şekilde takip edilmesi için çevre danışmanlık hizmeti alınması önerilir çünkü deneyimli danışmanlık firmaları sayesinde ceza almaktan kurtulursunuz. Birçok işletmeye her yıl milyarlarca lira ceza kesilmektedir.

Bu tür cezalardan kaçınmak, kanunun gerektirdiği işlemleri yapmak ve çevreyi korumak adına, profesyonel yardım almaktan kaçınmamalısınız. 2006 yılında belirlenen ceza türleri ile ilgili maddeleri dikkatli okumanız, detayları incelemeniz ve gereken işlemleri yapmanız, müeyyide ile karşılaşmamanız açısından iyi olacaktır.

  • İzlenme: 765