Skip to main content

Çevre Görevlisi Ne İş Yapar?

Çevre mevzuatı kapsamında yürütülmesi gereken tüm görevlerde çevre görevlisi ne iş yapar konusunda hem firmaların hem de profesyonellerin yeni trendleri takip ettiği görülmektedir. Dünyada çevre güvenliği ve temizliği ile ilgili son dönemlerde meydana gelen gelişmelerin tamamına uyum sağlamak için Türkiye’deki profesyoneller de takip içinde olmaktadır. Dolayısıyla çevre kültürü oluşturmak ve çevre temizliği ile ilgili koruma anlayışına sahip olmak için işletme bazında ciddi reaksiyonların alınmasına ihtiyaç duyulur.

Çevre Görevlisi Ne İş Yapar? - Model Çevre

Esas itibariyle çevre ile ilgili oluşturulmuş ve Avrupa Birliği müktesebatı çerçevesinde meydana getirilmiş tüm mevzuata uyum sağlamak çevre görevlisinin yapması gereken asıl iş olarak karşımıza çıkmaktadır. İşletme ve tesislerin mevzuata uygun çalışıp çalışmadığını takip etmek, yıllık çevre denetim raporlarını hazırlamak gibi ana görevleri vardır. Bunları yapmak için de belirli bir lisans mezuniyetine sahip olması ve bakanlığın belirlediği kriterleri taşıması gerekir.

Çevre yönetmelikleri çerçevesinde görev aldığı işletmenin çevreye zarar vermemesini sağlamak amacıyla sorumluluk üstlenmektedir. Düzenli olarak denetim gerçekleştirmek ve çevreye zararlı atıkların yönetilmesini sağlamak da görevleri arasındadır. Ayrıca yıllık olarak yapılması gereken iç denetimleri gerçekleştirmek de çevre görevlisinin işleri arasındadır. Tesislerden istenen yıllık raporları hazırlamak ve çalışanların çevre eğitimine katılmasını sağlayarak çevre bilinci oluşturulmasına katkı sağlamak yine görevleri arasında sayılır. İşletmenin resmi kuruluşlar ile izin ve benzeri diğer yazışmaları yürütmek de çevre görevlisinin yapması gereken işlerden biridir.

Çevre Görevlisi Hangi Görevleri Yürütür?

Çevre görevlisi yürüttüğü görevleri tam bir profesyonellik çerçevesinde değerlendirmelidir. Düzenleme ve koruma faaliyetlerinin önemli olduğu unutulmamalıdır. Görev aldığı işletmenin çevre ile ilgili yükümlülüklerini yerine getirmesini sağlamak çevre görevlisinin temel görevidir. Bu ana hedefe yönelik olarak yapması gereken işler aslında yönetmeliklerde belirtilmektedir. Çevreye zararlı atık göndermemek veya en az zararla atıkların bertaraf edilmesi süreçlerini yönetir.

Çevre Görevlisi Hangi Görevleri Yürütür? - Model Çevre

Bacalı fabrikalarda havanın kirlenmemesi için gerekli filtrelendirme işlemlerini ve faaliyetlerini yapmak ve yapılmasını sağlamak, aynı zamanda bunlardan örnekler alarak gerekli şekilde incelenmesini sağlayarak zararlı gaz içerip içermediğini tespit etmek gibi havayı koruma sorumluluğu da vardır. Fabrikalar veya tesislerde görev alarak çevre ile ilgili düzenlemelerin başarılı şekilde yürütülmesini sağlamak, bakanlığa karşı sorumluluğunu yerine getirmesini sağlamak ve en nihayetinde insan olarak doğaya karşı yükümlülüğünü yerine getirmek, çevre görevlisinin resmi ve ahlaki görevleri arasında sayılır.

İşletmelerin faaliyetlerini devam ettirirken ortaya çıkan gazlar, sıvı ve katı atıkların çevreye zarar vermemesi gerekir. Tüm faaliyetlerde gerek havanın gerek suyun gerekse doğanın korunmasına odaklanmak önemlidir. Bu çerçevede geniş bir katılım ile Çevre mevzuatı oluşturulmuş, hem yerelde ülkemiz hem de genelde Avrupa kriterlerine uymak amacı güdülmüştür. Bu nedenle çevre görevlisinin sorumluluğu büyüktür.

Çevre Görevlisi Hangi Firmalarda Çalışır?

Çevre görevlisi mevzuatlarda belirtilen, faaliyetleri sırasında çevreye zarar verme ihtimali bulunan tesis ve fabrikalarda çalışmaktadır. Üretim faaliyetleri sırasında ortaya çıkan ürüne ek olarak bazı atıklar söz konusu olabilir. Bu atıkların başarılı ve insan sağlığını tehlikeye atmayacak şekilde depolanması, taşınması ve bertaraf edilmesi çevre görevlisi ile mümkün olacaktır. Birçok Çevre Danışmanlık firmasında Çevre mühendisi görev almaktadır ve işletmenin türüne göre bu danışmanlık firmalarından profesyonel destek alınabilmektedir.

Çevre Görevlisi Hangi Firmalarda Çalışır? - Model Çevre

Bu nedenle çevre görevlisinin çalıştığı yerler arasında bu tür işletmelerin olduğu görülmektedir. Çevreye karşı sorumluluklarını yerine getirmeyen işletmelerin ceza-i müeyyide ile karşı karşıya kaldığı bilindiği için çevre görevlisi istihdam etmeleri gerekir. Böylece resmi işlemleri yerine getirmesi, mevzuatlara uyulmasını sağlaması gerekir.

  • İzlenme: 859