Skip to main content

Atık Beyanı Nedir?

Endüstriyel faaliyetler gelişmeye katkı sağladıkları kadar, kontrolsüz bırakıldıklarında ciddi bir çevre kirliliğine yol açan faaliyetler olmaktadır. Denetimsiz kuruluşların çevreye bıraktıkları atıklar nedeniyle sular kirlenmekte, doğada uzun yıllar yok olamayacak maddeler bulunmakta ve neticede tabiatımız yok olmaya doğru ilerlemektedir. Normal oluşumda kendini yenileme ve insanlara oksijen sunma misyonu olan çevrenin atıklar nedeniyle ne yazık ki problem yaşadığınız görmekteyiz. Bu nedenle atık beyanı yapılması zorunlu tutulmuştur. Biz de atık beyanı nedir, ne zaman yapılır konusuna dikkat çekmek istedik.

Atık Beyanı Nedir? - Model Çevre

Atık beyanı, işletmelerin üretim faaliyetleri sonucu ortaya çıkan tehlikeli atıkların, Çevre Bakanlığına bildirilmesi işlemi ve sürecidir. Bu bildirim dijital bir panel üzerinden yapılmakta ve hızlı şekilde gerçekleştirilmektedir. Hangi maddelerin tehlikeli atık olduğu konusunda ise yönetmelikler net şekilde bilgilendirme yapmaktadır.

Tehlikeli ve tehlikesi atık olarak beyan edilmek zorunda olan maddeler üç ana grupta kategorize edilmiştir. Bunlar tehlikeli atıklar, tehlikesiz atıklar ve tıbbi atıklardır. Örnek vermek gerekirse tehlikeli atıklar doğada kendiliğinden yok olması uzun yıllar süren ve bu süreçte kimyasal tepkimeye girerek oldukça zararlı olan maddelerdir. Ağır metaller, atık yağlar, aküler ve piller ile ilgili yönetmelikte belirtilen tüm maddeler bu kapsamda değerlendirilir.

Tehlikesiz atıklar dendiğinde ise doğada yok olma süresi tehlikeli maddelere nazaran daha kısa olan maddelerdir. Bunlar ambalaj atıkları ile evsel atıklardır. Tıbbi atıklar ise kendi içlerinde riski fazla olan ve az olan olarak gruplandırılır ve hangilerinin bu kapsama girdiği ilgili genelgelerle netleştirilmiştir.

Atık Beyanları Ne Zaman Yapılır?

Atık beyanlarının ne zamanlar yapılacağı ile ilgili Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliğinde zaman aralıkları belirtilmiştir. Aylara göre yapılan beyan bildirim takvimi, Şubat, Mart ve Aralık aylarında atığın türüne göre yapılmaktadır.

Atık Beyanları Ne Zaman Yapılır? - Model Çevre

Beyan olarak hangi işlemlerin hangi aylarda yapılması gerektiği bildirilmektedir. Atık yağlar ile ilgili olan kısım, ambalaj atıkları ile ilgili bildirimler, ömrünüz tamamlamış lastikler ile ilgili bildirimler, elektrikli ve elektronik eşyalar ile ilgili olanlar ile ozon tabakasını inceltecek nitelikteki atıkların bildirimi Şubat ayında yapılmaktadır.

Mart ayında bir önceki yıl çıkışı yapılan atıkların miktarı ve nitelikleri dijital panel üzerinden girilmek zorundadır.

Aralık ayında ise mülki amirler kentlerindeki atık miktarların bildirirler. Tıbbi atık üreticileri de bu ay bildirimde bulunmakla mükellefler. Diğer yandan yine her yıl Aralık ayında derin deniz deşarjı parametre ölçümleri ve analiz sonuçları da bildirilecektir.

Atık Beyanı Ücreti Ne Kadar?

Atık beyanlarının faaliyet iş kolundaki işletmeler tarafından yapılması gerekmektedir. İşletme yetkilileri kendileri bu konuda deneyim sahibi olmadıkları için çoğu zaman panelin karmaşık olduğundan şikayet etmektedir. Bu yüzden bu karışıklığı gidermek ve yanlış işlem yapmamak adına profesyonel çevre danışmanlık şirketlerinden hizmet alabilirsiniz.

Atık Beyanı Ücreti Ne Kadar? - Model Çevre

Sizin adınıza atık beyanında bulunacak olan danışmanlık firmasının belirleyeceği ücret ile atık beyanınızı kolaylıkla bildirebilirsiniz. Yazılımsal olarak aktarılmak zorunda olan bilgilerin, sisteme işlenmesi, miktarların yazılması, atıkların kodlarının bilinmesine bağlıdır. Tam zamanında işlem yapmak ve yasal yükümlülüğü yerine getirmek için uzman desteği almanız iyi olacaktır.

Belirtilen aylarda online olarak yapılan atık beyanları birden çok madde için yapılması gereken bir işlem olmaktadır. İşletmeye ait olan kullanıcı adı ve şifre ile sisteme giriş yapılabilmektedir. İlgili alanların doldurulmasından sonra onay alınması gerekir. Onaydan sonra girilen bilgileri içeren bir raporun çıktısını almayı unutmayınız. Alınan çıktı işletme yetkilisinin mührü ve imzası ile birlikte dosada muhafaza edilmelidir. İki nüsha şeklinde alınması gereken raporun diğer örneği de imzalanarak Çevre Şehircilik İl Müdürlüğüne teslim edilmesi istenmektedir.

  • İzlenme: 1272