Skip to main content

Atık Yönetim Planına Sahip Olmanın Avantajları

Atık yönetim planı azalt / yeniden kullan / dönüştür sloganının fiziki hali olduğu için, çoğu işletme için oldukça yüksek avantajlar oluşturmaktadır. Küresel çevre konusunda da kirlenmeyi önlemek ve doğayı korumak için gerekli olan tüm unsurların bu plan dahilinde yer alması fayda sağlamaktadır. Bazı araştırmalar dünyadaki çöp miktarının 2050 yılında kadar % 70 oranında artacağını söylemektedir. Bu yüzden atıklarımızı nasıl yönettiğimizin önemi her geçen gün artmaktadır. Çünkü kirli bir çevre kendi kurumsal faaliyetlerimizi yürütmenin de önünde büyük bir engel olacaktır.

Atık Yönetim Planına Sahip Olmanın Avantajları - Model Çevre

Konutlarımızdaki alışkanlıklardan büyük ölçekli şirketlerin atıklarına kadar verimli bir atık yönetim planı uygulamak önem arz etmektedir. Günümüzde yerel işletmeler bile kendi günlük operasyonları için geniş çaplı bir atık yönetim planı oluşturmalı ve bunu hayata geçirmelidir. Marketlerde satılan poşetlerden, pamuklu çubuklara ve plastik pipetlere kadar birçok basit kabul edilen ürün yıkıcı atık kategorisinde değerlendirilmektedir.

Kurumsal binalar, ofis içeren yüksek yapılar, okullar, mağazalar, oteller ve restoranlar önemli miktarda atık üretebilir. Yakın zamana kadar şirketinizin ürettiği atık miktarına dikkat etmemiş olabilirsiniz ancak artık değişen kanunlar ve uygulanan yaptırımlar dolayısıyla siz de verimli bir atık yönetim planına sahip olmalısınız. Hiçbir şey için değilse bile doğaya ve dünyamıza karşı sorumluluğunuz bulunmaktadır.

Operasyonel Verimlilikte İyileşme

Kaynakların korunması, sera etkisinin azaltılması, sürdürülebilirliğin sağlanması, bilgilerin paylaşılması, raporların oluşturulması ve yayınlanması operasyonel verimlilikte iyileşmeyi sağlamaktadır. Atık yönetim planı da bu iyileşmenin bir parçası olarak kullanılmaktadır. Faaliyetlerinizin sağlıklı şekilde yürütülmesi ve yasal olarak durdurulmaması adına da işletmenizde üretilen atıkların planlı bir şekilde geri dönüşüme kazandırılması gerekir.

Operasyonel Verimlilikte İyileşme - Model Çevre

İmalattan inşaat sektörüne kadar tüm şirketler ve tesisler atık yönetim planı oluşturma konusunda işbirliği yapmalıdır. Ülkemizde bu planın profesyonel şekilde hazırlanması ve uygulanması için Çevre Danışmanlık firmaları etkin rol oynamaktadır. Çevre Bakanlığı tarafından akredite edilen birçok kuruluş bu hizmeti vermektedir.

Atık yönetim planını profesyonel şekilde hazırladığınız ve yürütmesine katkı sağladığınız zaman, şirketinizin daha verimli çalışmasına, etik kurallara uymasına, tasarruf etmesine, cezalardan kaçınmasına ve ekibinizin ortak bir amaç için birlikte çalışmasına yardımcı olursunuz. Operasyonel verimliliği iyileştirilmesi ise başlı başına kazancınızı artıracaktır. Çevreyi koruma hedefine de sağladığınız katkı bilinçli bir şirket olarak takdir edilecektir.

Atık Yönetim Planı ile Motivasyonu Yükseltin

İşletmenizde istihdam ettiğiniz personeliniz, siz fark etmeseniz bile atıkların nasıl yönetildiği ile ilgili olarak kaygı içerisinde olabilir. Tehlikeli maddeler ile çalışan tesislerin atıklarının hiçbir önlem alınmadan doğaya salınması infial yaratabilir. Bu nedenle çalışanlarınızın atık yönetim planına dahil olmaları ve bu konuda bilgi sahibi olmaları, etik kurallar çerçevesine bağlı kaldığını ispatladığınız işletmenize olan tutumları açısından da motive edici ve sahiplenici olacaktır.

Atık Yönetim Planı ile Motivasyonu Yükseltin - Model Çevre

Çalışanların sahip çıktığı işletmelerin ise nasıl daha yüksek kazanç sağladığı birçok endüstri psikolojisi çalışmalarında yansıtılmaktadır. Çevre sorunlarına karşı personelinizin de farkındalığını artırarak destek isteyebilirsiniz. Unutulmamalıdır ki personelinizin de bir ailesi var ve çocukları için daha yeşil bir gelecek bırakmak onların da sorumlulukları arasında. İşte bunun farkında olan işletme sahipleri atık yönetim planı ile daha yeşil bir geleceğe yönelik personel motivasyonunu artırabilir.

Marka imajınızı geliştirmek, çalışanlarınızın gözündeki saygınlığınızı artırmak ve kurumsal kültürünüzün yayılmasını sağlayarak kazanç sağlamak için, pek de üzerinde durmadığınız atık yönetim planının nasıl bir avantaj sağladığınız fark ettiyseniz ve bu kaygıyı edindiyseniz; profesyonel bir çevre danışmanlık firması ile görüşerek çevreye ve geleceğe yönelik sorumluluğunuzu yerine getirmek için bir adım atabilirsiniz.

  • İzlenme: 345