Skip to main content

Atıkların Yeniden Kullanımı

Atıklar günümüz dünyasının en önemli çevre problemlerinden biridir. İyi bir yönetim planı ile toplanması ve bertarafı tamamen profesyonel ilerlemesi gereken bir süreçtir. Atık türüne göre nasıl bir dönüştürme stratejisi izleneceği belirlenmelidir. Atığın türü biyolojik ise süreç biyolojik yeniden işleme olarak nihayetlendirilmektedir. Enerjinin geri kazanılması adına da atıklar kullanılabilir.

Atıkların Yeniden Kullanımı - Model Çevre

Geri dönüştürülemeyen atık maddelerin yakma, gazlaştırma, piroliz, anaerobik çürütme ve çöp gazı geri kazanımı gibi tekniklerle kullanılabilir ısı, elektrik veya yakıta dönüştürülmesi işlemi, atıktan enerjiye geri kazanım olarak bilinir. Bu yöntem genellikle atıktan enerjiye dönüşüm olarak adlandırılır ve tehlikesiz atık yönetimi hiyerarşisinin hayati bir parçasıdır.

Atıktan enerji geri kazanımı, geri dönüştürülemeyen atıkları ısı ve elektriğe dönüştürerek yenilenebilir enerji üretir ve böylece fosil yakıtlardan elde edilen enerjiye olan ihtiyacı azaltarak karbon emisyonlarını azaltır. Ayrıca, bu yöntem düzenli depolama alanlarından kaynaklanan metan emisyonlarını sınırlayabilir. Şu anda, küresel olarak, atıktan enerjiye geri kazanım, atık yönetimi uygulamalarının yaklaşık %20'sini oluşturmaktadır.

Atıkların Dönüşümünde Kullanılan Yöntemler

Bitkiler, gıda atıkları ve kağıt ürünleri dahil olmak üzere organik malzemeler, organik maddeyi parçalayan kompostlama ve sindirim teknikleri kullanılarak geri kazanılabilir. Ayrıştırılan malzeme, daha sonra, bu geri kazanılabilir kaynaklar için bir geri dönüşüm döngüsü yaratarak, tarımda veya çevre düzenlemesinde kullanılmak üzere kompost veya malç olarak yeniden kullanılır.

Atıkların Dönüşümünde Kullanılan Yöntemler - Model Çevre

Biyolojik geri dönüşüm teknikleri, her ikisinin unsurlarını birleştiren bazı yöntemlerle aerobik veya anaerobik olarak kategorize edilebilir. Katı atığın organik fraksiyonunun anaerobik sindirimi, düzenli depolama veya yakmaya göre daha çevre dostu bir alternatiftir. Atık yönetimi çabalarında biyolojik arıtma, organik maddenin doğal ayrışma sürecini yönetmeyi ve hızlandırmayı amaçlar.

Atık ürünler, enerji içerikleri için doğrudan yakıt olarak yakılarak veya dolaylı olarak başka bir yakıt biçimine işlenerek kullanılabilir. Atığı enerji için kullanma süreci, onu ısıtma veya pişirme için yakıt kaynağı olarak kullanmaktan, enerji üretimi için gaz yakıtı üretmeye, türbinler yoluyla buhar ve elektrik üretmek için kazanlarda yakıt olarak kullanmaya kadar değişebilir.

Piroliz ve Gazlaştırma Tekniğinin Kullanılması

Piroliz ve gazlaştırma, atık malzemeleri sınırlı oksijen kaynağıyla yüksek sıcaklıklara maruz bırakmayı içeren, birbiriyle ilişkili ısıl işlem biçimleridir. Bu işlem tipik olarak yüksek basınç altında kapalı bir kap içinde gerçekleşir. Pirolize tabi tutulan katı atık, katı, sıvı ve gaz halindeki yan ürünlere dönüştürülür. Sıvı ve gaz bileşenler, enerji üretimi için kullanılabilir veya bir kimyasal rafineri aracılığıyla diğer kimyasal ürünlere dönüştürülebilir. Kömür adı verilen katı kalıntı, daha fazla işlenebilir ve aktif karbon gibi çeşitli ürünlere rafine edilebilir.

Piroliz ve Gazlaştırma Tekniğinin Kullanılması - Model Çevre

Gazlaştırma ve gelişmiş plazma ark gazlaştırma, organik maddelerin karbon monoksit ve hidrojenden oluşan sentetik gaza veya sentez gazına doğrudan dönüştürülmesi için kullanılan yöntemlerdir. Bu gaz, elektrik ve buhar üretmek için yakılarak enerji üretimi için kullanılabilir. Piroliz yerine atık arıtmaya yönelik başka bir yaklaşım, atığın suda yüksek sıcaklık ve basınca tabi tutulmasını içeren süperkritik su ayrışımı veya hidrotermal monofazik oksidasyonun kullanılmasıdır.

Kaynak geri kazanımı, iyi planlanmış bir sistem aracılığıyla atıkların bertaraftan belirli bir sonraki kullanıma yönlendirilmesini içerir. Bu süreç, geri dönüştürülebilir maddelerden malzeme ve kaynakların çıkarılmasını veya geri kazanılmasını veya bir kaynak geri kazanım tesisinde enerjiye dönüştürülmesini içerir. Kaynak geri kazanımı hem çevresel hem de ekonomik açıdan faydalıdır. Bertaraf edilmesi gereken atık hacmini en aza indirir, düzenli depolama alanını korur ve doğal kaynakları koruması açısından da müthiş bir çözüm olarak değerlendirilmektedir.

  • İzlenme: 1090