Skip to main content

Çevre Mühendisliği Nedir?

Çevre mühendisliği günümüz iş yaşamında doğa ile üretimin dengede durması için çalışan bir alandır. Bilindiği gibi imalat sürecinde ortaya çıkarılacak bir ürün için birçok proses ortaya konmaktadır. Gerek insan marifetiyle gerekse otomatik olarak makineler aracılığı ile yürütülen bu süreçlerde, insanlığın hizmetine sunulacak birçok madde üretilirken, diğer yandan da çeşitli hallerde atıklar ortaya çıkmaktadır. Katı, sıvı ve gaz halindeki tüm atıkların doğaya zarar vermesini önlemek çevre mühendisliğinin çalışma alanı içindedir.

Çevre Mühendisliği - Model Çevre

Sektörde çalışan birçok mühendislik alanı vardır ve hepsi bir katma değer üretmeye çalışır. Ancak içlerinden sadece çevre mühendisliği üretime veya ürüne değil, doğaya ve doğayı korumaya odaklanır. Doğanın en tabii halinde kalmasına öncülük eder. Çalışma şekli de üretim sürecinin ortaya çıkardığı olumsuzluklar için önceden önlemler alarak doğanın zarar görmesini engellemektir.

İnsanın hizmetinde olan doğal kaynakların bilinçsizce tüketilmesini veya atıklar vasıtasıyla doğanın zarar görmesini önlemek çevre mühendisliğinin tanımı içindedir. Bu kapsamda birçok çevre danışmanlık firması kurulmakta, atıklarla ilgili farklı sektördeki işletmelere hizmet vermektedir. Çevre danışmanlığını yürüten en önemli meslek elemanı da çevre mühendisi olmaktadır. Büyük işletmeler kendi bünyelerinde çevre mühendisi istihdam ederek, faaliyetlerinin sağlıklı şekilde idama ettirilmesine olanak sağlayabilir.

Çevre Mühendisliğinin Amacı

Üniversitelerin çevre mühendisliği lisans bölümünden mezun olarak sektörde çalışan ve görevini ifa eden çevre mühendisleri, yerine getirdiği etkinlikler ile doğayı korumaktadır. Su kirliliğini önleyerek insanların daha nitelikli ve temiz su kullanmaları amaçları arasındadır. Ayrıca doğadaki su miktarının giderek azaldığı düşünüldüğünde atık suları arıtma işleminden geçirerek yeniden insan kullanımına sunmak da çevre mühendisliğinin amaçları arasında yer alır.

Çevre Mühendisliği Nedir? - Model Çevre

Sadece sıvı atıklar değil her türlü katı atıkların da geri dönüşüm prosesi ile yeniden kullanılmasını sağlamak, böylece doğada var olan hammaddelerin ömrünü uzatmak, miktarını ve kullanımını sınırlandırmak hedefleri arasında bulunur. İnsanların kullanım suyunu çeşitli hatlar ile arıtma tesislerine ulaştırarak arıtma sürecine dahil etmek sağlık açısından sahip olduğu görevler arasındadır.

Endüstriyel faaliyetler sonucu çevresel etmenleri inceleyerek, etkinlikler sonucu ortaya çıkan maddelerin doğayı kirletmemesini sağlamak, alınan tedbirlerin insan sağlığını nasıl etkilediği konusunda incelemeler yapmak ve gerekirse ek tedbirler almak, teknolojinin gelişen ve değişen imkanlarını işletmelerin hizmetine sunarak insan ve çevre sağlığını korumak da çevre mühendisliğinin amaçları arasındadır.

Genel olarak doğanın korunması, insan faaliyetleri sonucu çevrenin kirlenme ihtimali varsa bunun önüne geçilmesi ve dünyamızın korunması çevre mühendisliği dendiğinde akla ilk gelen hedefler arasında bulunmaktadır.

Çevre Mühendisliği Çalışma Alanları

Çevreyi koruma amacıyla yapılan her türlü çalışmada ve kurulan her türlü işletmede çevre mühendisleri çalışmaktadır. Çevre mühendisliği çalışma alanları başta çevre danışmanlık firmaları olmak üzere su arıtma tesisleri, katık atık yönetim tesisleri gibi işletmeler olmaktadır. Suya, havaya ve toprağa atılacak tüm maddelerin olumsuz etkilerini ortadan kaldırmaya yönelik çözümler de bu kapsamda çalışma alanı olarak değerlendirilir.

Çevre Mühendisliği Çalışma Alanları - Model Çevre

Günümüzde en fazla sanayi çalışmaları nedeniyle toprak, hava ve su kirlenmektedir. İnsan yaşamı için vazgeçilmez olan bu bölgelerin kirlenmesi, geleceğimiz açısından büyük bir tehdit oluşturmaktadır. Maddelerin arıtılmadan suya, havaya ve toprağa atılması, giderek daha niteliksiz bir doğada yaşamamıza neden olacaktır. Bu nedenle çevre mühendisliği çalışma alanı hayati önem taşır.

Sadece sanayi kaynaklı değil evsel ve tıbbi atıkların da doğa için tehlike oluşturduğu unutulmamalıdır. Bunu önlemek de çevre danışmanlık hizmet ile sağlanabilir. Özellikle tıbbi kuruluşların, hastanelerin, sağlık merkezlerinin atıklar konusunda çok daha dikkatli olmaları ve profesyonel danışmanlık almaları elzemdir.

  • İzlenme: 1567