Skip to main content

Emisyon Ölçümünün Faydaları Nelerdir?

Emisyon ölçümü baca bulunduran her türlü endüstriyel tesis ve benzeri kuruluşların, havaya zararlı gaz vermesini önlemek amacıyla yapılan kategorilendirme ve tespit çalışmasıdır. Havayı kirletecek her türlü unsurun önlenmesi için filtre takma ve benzeri çalışmalar yapılmaktadır. Yasal olarak da zorunlu olan bu çalışmaların yapılarak emisyon miktarlarının ölçülmesi, yakıt verimliliğinin öğrenilmesi ve sürecin incelenmesi önem arz etmektedir.

Emisyon Ölçümünün Faydaları Nelerdir? - Model Çevre

Bir yerde emisyon varsa belirli bir yanma prosesi de vardır. Yanan alan kazan olarak değerlendirilir ve emisyon ölçümü sayesinde yanan ve enerji veren maddenin yanma düzeyi de ölçülmüş olmaktadır. Böylece yanma sürecinde ihmal edilen unsurlar da açığa çıkar. Emisyon havaya salınan zararlı gaz olarak nitelendirilir ve bunun belirli bir düzeyde olması standartlar gereği istenir. Yasal mevzuat emisyon değerleriyle ilgili seviyeleri zaten belirtmektedir. Kuruluşların bununla ilgili çevre mühendislerinden bilimsel destek alması veya çevre danışmanlık firmalarından hizmet alması önerilmektedir.

Emisyon ölçümü işletmeyi başta kanuni gerekliliklere karşı zorunluluğa uymak konusunda rahatlatır. Aynı zamanda işletmenin harcadığı enerjinin karşılığında ortaya çıkan işin ne kadar verimli olduğu da emisyon ölçümü ile belirlenebilir. Böylece verimlilik düşük çıkarsa alınması gereken tedbirlerin belirlenmesine yardımcı olunur.

Emisyon Ölçümü Neden Gerekiyor?

Emisyon ölçümü neden gerekiyor? sorusu, esasında sanayi faaliyetlerinin neden olduğu hava kirliliğini önleme çalışmaları kapsamında cevaplanabilir. Havaya zarar verme potansiyeli bulunan zehirli gazların emisyon çalışması ile tespit edilmesi, gereken filtreleme çalışmalarının yapılması, havaya temiz gazların verilerek zehirli içeriklerin seçilmesi gibi işlemler değerlendirilmektedir. Fabrikalar faaliyet alanlarında bacalarından çıkan gazların emisyon ölçümlerini düzenli olarak çevre danışmanlık firmalarına yaptırabilir.

Emisyon Ölçümü Neden Gerekiyor? - Model Çevre

Emisyon ölçümleri için bu türden faaliyet içinde olan birçok firma denetlenmektedir. Denetimler esnasında alınan ölçümlerde değerleri uygunluk sınırında çıkmayan kuruluşlara müeyyide uygulanmaktadır. Bu yüzden profesyonel bir çevre danışmanlık firmasından destek almanız gerekir. Bu firmalar her türlü yasal işlemi ve işlem basamaklarını bildikleri için gerekli olan çalışmaları sizin adınıza yapmaktadır. Model Çevre Danışmanlık firması olarak hizmet skalamızdaki tüm işlemleri büyük bir profesyonel tutumla yürütüyoruz.

Gereken binalarda ve işletmelerde emisyon ölçümü yapmak doğayı korumak adına da önemli bir misyondur. Çevre kirliliğinin bu denli arttığı dönemde çevreyi kirletecek tüm unsularla ilgili ciddi önlemlerin alınması, doğaya karşı olan en asli sorumluluğumuzdur. Bu yüzden havayı kirletecek zehirli gazların kontrolü ve ölçümü konusunda son derece ciddi yaptırımlar getirilmiş olup bunu denetleyen kurumların kestikleri cezanın miktarı bir hayli yüksek olmaktadır.

Emisyon Ölçümü Yapan Firmalar

Emisyon ölçümü yapan firmalar başlıca zehirli gazların ve içeriklerinin neler olduğunu bilmekte ve buna yönelik teknik çalışmalar yapmaktadır. Bunun gerektirdiği ölçülerin neler olduğunu konusunda belirlenen standartlar ile yetkili kuruluşların emisyon ölçümlerini gerçekleştirmesi sağlamaktadır. Bu firmaların çalışma alanı içindeki işletmeler için yaptığı incelemeler sonucunda havayı kirlettiği kanıtlanmış emisyonlar arasında SO2, Flor, Klor, PAH, VOC, Toz, Tozda ağır metaller, NOx ve CO gibi gazlar yer almaktadır.

Emisyon Ölçümü Yapan Firmalar - Model Çevre

Doğrudan ölçüm tekniği ve bacadan numune alma şeklinde iki ayrı metodoloji kullanılmaktadır. Bacadan numune alma işlemi proses sürerken veya bacaya yapışan kurumlardan yapılabilmektedir. Doğrudan ölçüm ise bacaya doğru yönlendirilmiş gazın alınmasıdır. Her iki şekilde de laboratuarda gerekli araştırma ve testler yapılarak hangi tür gazın olduğu tespit edilmektedir. İşletmeye dönüt verilerek yapması gereken çalışmaları ve alması gereken tedbirleri belirlemek de profesyonel çevre danışmanlık firmalarının görevidir.

Birçok işletmenin baca emisyon ölçümü yüzünden faaliyetlerinin kısıtlandığı bilinmektedir. Bu yüzden hem yasal gereklilik yüzünden hem de çevreye, havaya ve suya karşı olan sorumluluğumuz yüzünden emisyon ölçümlerini yaptırmalı ve gerekli tedbirleri almalıyız.

  • İzlenme: 588