Skip to main content

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı

Ağır sanayi tesisleri, endüstriyel işletmeler gibi her türlü tehlikeli maddenin bulunduğu çalışma hayatında, bu maddelerden kaynaklanan iş kazaları veya meslek hastalıkları yaşanabilmektedir. Böyle durumlar için işletmede bir uzman bulundurulması, tehlikeli madde güvenlik danışmanı olarak istihdam edilmesi ve her türlü problemden uzak şekilde çalışılmasının sağlanması oldukça önemlidir.

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı - Model Çevre

Gerek çalışanlar açısından gerekse işletmede bulunan makineler ile ilgili güvenliğin sağlanması, çok tehlikeli sınıfta bulunan bu işyerlerinde iş güvenliği önlemlerinin sağlıklı şekilde alınmasıyla da ilişkilidir. İSG temelli yaklaşımlar esas alınmakla birlikte, tehlikeli madde ile ilgili özel olarak çalışan kalifiye bir uzmanın yer alması, yüksek risklerden korunmak adına önemlidir.

Bu nedenle hangi işletmede tehlikeli madde statüsünde maddeler yer alıyorsa, bu konuda bir uzman ile işbirliği yapılması hayati derecede gereklidir. Bunun ihmal edilmemesi işletmelerin verimli çalışması adına öncelikler arasında yer almalıdır. Çevre danışmanlığına benzer bir çalışma metodolojisi bulunan TMG danışmanlarının, hangi kapsamda çalıştırılacakları, hangi kanuna göre işlem yapacakları ve hangi mevzuatlar kapsamında sorumlu oldukları bilinmelidir.

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı (TMGD) Nedir?

Tehlikeli madde güvenlik danışmanı, fabrikalar ve benzeri işletmelerde, bulundurulan, hammadde olarak kullanılan, üretimde veya depolamada bir şekilde yer tutan her türlü tehlikeli madde ile ilgili alınması gereken tedbirler konusunda yetkin olan, bu sürecin nasıl ilerleyeceği ile ilgili yasal sürecin takip edilmesini sağlayan uzmandır.

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı (TMGD) Nedir? - Model Çevre

Tehlikeli madde ile çalışılırken ne tip kişisel koruyucu donanımların kullanılması gerektiği, hangi araç ve ekipmanların yer alması gerektiği, TMGD’nin çalışma alanındadır. Güvenliğin ön planda olduğu faaliyetler planlanmalı, tüm çalışmalar belirli bir sistematik çerçevesinde koordine edilmeli ve çalışanların sağlığı önceliklendirilmelidir.

TMGD Çalıştırma Zorunluluğu Olan Firmalar

Hangi firmaların tehlikeli madde güvenlik danışmanı çalıştırma zorunluluğu olduğu, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından tebliğ edilmiştir. Buna göre TMGD istihdam etme veya bulundurma zorunluluğu bulunan firmalar, yapılan tebliğe göre ilgili mevzuat hükümlerine uymakla yükümlüdür.

Bu konuda müeyyide uygulanmaktadır. Bu nedenlerden ötürü tehlikeli madde bulunduran, depolayan, nakleden, tehlikeli maddeler ile üretim yapan ve çalışan tüm işletmelerin bu konuda profesyonel destek alması müthiş derecede önemlidir.

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Nasıl Olunur?

Tehlikeli madde güvenlik danışmanı olabilmek için belirli şartlara sahip olmak gerekiyor. Öncelikle üniversitelerin lisans bölümlerinden mezun olmanız lazım. Söz konusu tehlikeli maddeler olduğu için danışman olacak kişilerin dolandırıcılık ve kaçakçılık suçlarından ceza almamış olması, mahkeme tarafından hüküm giydirilmemesi gerekiyor.

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Nasıl Olunur?
 - Model Çevre

TMGD olabilmek için yangın söndürme eğitimine katılmanız isteniyor. Ayrıca en temel yeterlilik de TMGD yeterlilik eğitimine katılmanızdır. Bu eğitimden sonra belge alırsınız ancak yapılacak sınavdan da başarılı olmanız gerekiyor.

TMGD Bulundurmamanın Cezası Var mı?

Tehlikeli madde güvenlik danışmanı istihdam etmenin zorunlu olduğu yerlerde bulundurmamanın cezası olmaktadır. Bu konuda ceza miktarları her yıl güncellenmektedir. Cezai işleme maruz kalmamak için kapsamda olan işletmelerin TMGD bulundurması gerekir. Kesilen cezalar belirli bir miktara eriştiğinde işletmenin çalışma konusunda problem yaşayabileceği belirtilmektedir.

Bazı işletmelerin TMGD bakımından muaf tutuldukları görülmektedir. LPG perakende satışı yapan istasyonlar, limanlardan bir kısmı bu durumdadır. Hangi işletmelerin tehlikeli madde güvenlik danışmanı bulundurma veya istihdam etme zorunda olduğu güncel yönetmelikler takip edilerek belirlenmelidir.

Bu kapsamda işletme açanların, bu hizmeti almak amacıyla profesyonel danışmanlık kuruluşlarıyla işbirliği yaptıkları görülmektedir. Çevre danışmanlık konusunda yetkin olan firmamız ile iletişime geçerek alacağınız hizmetler ile ilgili bilgi edinebilirsiniz. Model Çevre olarak hizmet skalamızda yer alan tüm başlıkları profesyonel şekilde idame ettiriyoruz.

  • İzlenme: 487