Skip to main content

Atık Yönetim Planını Kim Hazırlar?

Her türden tehlikeli atık üreten işletmenin atık yönetim planı hazırlayarak İl Çevre Müdürlüğüne sunması zorunludur. Üretim prosesinde kullanılan kimyasallar sonucu ürün dışında elde edilen tüm maddeler atık olarak adlandırılmaktadır. Geri dönüştürülerek kullanılamıyorsa belirli isimdeki atıkların bertaraf edilirken belirli bir plan dahilinde hareket edilmesi gerekir. Aksi takdirde bu atıklar tüm canlılar için büyük bir potansiyel risk taşır hale gelirler. Gelişigüzel şekilde bırakılan atıkların doğada yaratacağı tahribat yalnızca çevreyi değil, çok hızlı şekilde canlıları da tehdit etmeye başlayacaktır. Bu nedenle atık yönetim planının profesyonel şekilde hazırlanmak üzere uzmanlarla işbirliği yapılarak faal hale getirilmesi üzerinden önemle durmak gerekir.

Atık Yönetim Planını Kim Hazırlar? - Model Çevre

Belirli bir süre için hazırlanan atık yönetim planının üretim safhasına yeni katılan bir madde olduğunda revize edilmesi önemlidir. 3 yıllığına hazırlanmış bir planının revize edilmesi hayati yönden fayda sağlar. Süre bitiminde ise yeniden oluşturulmak üzere teknik açıdan değerlendirilmesi de uzmanların sorumluluğunda olmaktadır. Çevre danışmanlık firmaları bakanlık tarafından bu işleri yürütmek üzere yetkilendirildiğinden, bünyesinde çevre mühendisi veya uzmanı olmayan işletmelerin bu şirketlerden destek alması birçok problemin üstesinden kolayca gelinmesine yardımcı olacaktır.

Endüstriyel Atık Yönetim Planının Önemi

Endüstriyel atık yönetim planı yukarıda bahsettiğimiz konular başta olmak üzere dikkatli şekilde hazırlanarak ilgili makamlara sunulmak suretiyle aktif şekilde kullanılmaktadır. Bakanlık tarafından belirtilen şablondan faydalanılarak planın oluşturulması, kabul edilmesi ve onaylanmasını kolaylaştıracaktır. Bakanlık tüm ülkede ortak bir plan anlayışı oluşturmak, belirli konuların es geçilmemesini sağlamak ve ihmal edilmesini önlemek amacıyla bir format hazırlamış ve web sitesinde yayınlayarak herkesin kullanımına açmıştır.

Endüstriyel Atık Yönetim Planının Önemi - Model Çevre

Formatta istenen belgelerin ek olarak sunulması onaylanması için gereklidir. Tesislerin kullanım izin belgeleri, çevresel etki değerlendirme yazışmaları, görüş yazıları ve yönetmelikte istenen tüm belgeler bu çalışma kategorisinde yer almalıdır. Özellikle kapasite raporlarını güncelliği kontrol edilmektedir. İşletmenin çalışma proseslerine ait şemaların yer alması istenmektedir. Tehlikeli atıkların depolanması için ayrılan bölgenin ve özelliklerinin de atık yönetim planı içinde yer alması gerekir.

Atıkların türüne göre farklı olması halinde her biri için ayrı bir toplama ve depolama alanı oluşturulması yönetmelik dahilinde istenmektedir. Özellikle kimya laboratuarı gibi hem tıbbi atıkların hem de diğer atık türlerinin oluşacağı alanlarda azami özen gösterilmesi firmaların sorumlulukları arasındadır. Diğer işletmelerin de kendilerine özgü atıkların toplanması ve depolanması konusundaki çalışmalara atık yönetim planında yer vermesi doğru olacaktır.

Atık Yönetim Planının Çevreyi Korumaya Etkisi

Atık yönetim planı tamamen profesyonel şekilde hazırlanması gereken çalışmalar arasında yer almaktadır. Öncelikle işletmenin gerekli faaliyetlerini sürdürmesi için gerekli olduğunu hatırlatmakta fayda vardır. Doğru kurgulanmış ve formata uygun olan bir planın çevre üzerinde olumlu etki yaratacağı yadsınmamalıdır. Çevrenin korunması tüm canlılar için olduğu gibi faaliyetlerini sağlıklı şekilde devam ettirmek isteyen her türden işletme için de can alıcı bir noktadır. Doğanın tahrip edilmesi, doğadan beslenen başta insan olmak üzere tüm canlıların hayatını tehlikeye atacaktır.

Atık Yönetim Planının Çevreyi Korumaya Etkisi - Model Çevre

Günümüzde tehlikeli atıklarla uğraşan işletmelerin verimli ve sağlıklı bir atık yönetim planına sahip olması son derece önemlidir. Yasal olarak da istenen planlar arasında olduğu için profesyonel bir şekilde kurgulanması gerektiğinin altını önemle çizmek gerekir. Bu planların hazırlanmasında etkin rol oynayan çevre danışmanlık firmaları, kendilerinden danışmanlık hizmeti alan tüm işletmelere bu açıdan yardımcı olmaktadır.

Bakanlığın istediği standartları sağlamak ve istenen formata en uygun şekilde atık yönetim planı hazırlamak için Model Çevre olarak uzman ekiplerimizle destek sunuyoruz.

  • İzlenme: 688