Skip to main content

ÇED Muafiyet Belgesi Nasıl Alınır?

Şirketlerin yapacakları faaliyetler çerçevesinde çevreye zarar vermemeleri istenir. Çalışmaların çevreye etkisini değerlendirmek üzere hazırlanan ÇED raporu bazı durumlarda istenmez ve firma muaf tutulur. Bu ÇED muafiyet belgesi nasıl alınır? konusu da bu bağlamda incelenmesi gereken konulardandır. Kapsam dışı işlemler statüsünde değerlendirilen bu muafiyet durumu firmaların belirli evrakları düzenleyerek başvuru yapması ile alınabilmektedir.

[widgetkit id="29" name="ÇED Muafiyet Belgesi Nasıl Alınır?"]

Muafiyet belgesi düzenlemesi için yapılacak başvuruda dilekçe temel belgelerdendir. Firma yetkilisinin dolduracağı ve imzalayacağı dilekçe işlemlerin başlamasını sağlar. Dilekçe hangi ilin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne başvuru yapılacaksa ona göre düzenlenmelidir. Dilekçeye firmanın yazışma adresi, vergi dairesi ismi ve vergi numarası gibi bilgiler ile iletişim bilgileri yazılmalıdır.

Dilekçeye eklenmesi gereken evraklar da bulunmaktadır. Firmanın yaptığı işi anlatan bir rapor, faaliyet belgesi, faaliyet gösterilen yerin tapusu veya kira kontratı örneği ilave edilmelidir. Ayrıca iş akış şemasının da eklenmesi gerekmektedir. Hangi ilde, hangi ilçede, belde ve köyde, mevkide iş yapılacağı bildirilmelidir. İş yapılan alanın tapudaki pafta, ada ve parsel numarası ve tesis adı belirtilmelidir.

Çevre İzin Belgesi Nasıl Alınır?

Faaliyetlerin başlaması ve sağlıklı şekilde sürmesi için gerekli olan ÇED izin belgesi nasıl alınır? anlatalım. Bu izinde dikkat edilen ilk husus, faaliyetlerin yürütüleceği tesislerin resmi açılışlarında istenen fiziksel şartları aynen taşımaları olmaktadır. Geçici faaliyet belgesi de bu konuda bakılan diğer belgeler arasındadır. Firmanın çevre yetkilisinin bilgileri ile sistem üzerinden izin alınmaktadır. Bu konuda profesyonel hizmet sunan çevre danışmanlık firmalarından yardım alınabilir.

Tesisler için ÇED Muafiyet Başvurusu - Model Çevre

Çevre Bakanlığına ait sistem üzerinden çevre görevlisinin elektronik imzası ile başvurular yapılır. Başka bir yetkilinin başvuru şansı yoktur. Tanımlanan görevli dışında hiç kimsenin sistem girişi imkan dahilinde değildir. Başvuruyu takiben Bakanlık bir ay içinde değerlendirmeyi tamamlamış olmaktadır. Geçici faaliyet belgesi edinildikten sonra çevre izni başvurusu için hazırsınız demektir.

Çalışılacak tesisin emisyon ölçümlerinden sonra rapor hazırlanır ve paralel olarak Valiliğin tespit raporunun hazırlanması ile birlikte çevre görevlisi kendi imzası ile sisteme yükleme yapar. Sistemde istenen tüm bilgiler tesisin resmi başvuru bilgilerine göre doldurulur. Başvuru sisteme girildikten sonra onaylanması ise iki ay sürebilmektedir. Eksik belge olması halinde ise bu kez 3 aylık süre tamamlama için verilmektedir. 5 yıl boyunca geçerli olacak bu belge, bu sürenin sonunda yeni başvuru ile uzatılabilmektedir.

Geçici Faaliyet Belgesi Ücreti Nereye Yatırılıyor?

Çevre lisansı alınmadan önce gerekli olan belgelerden biri olan geçici faaliyet belgesi, işletmenin izin sürecinden önceki faaliyetlerini sürdürmesini sağlamaktadır. Bu belgenin alınabilmesi için ilgili yönetmelikte yer alan Ek-3A ve Ek-3B’de istenen evraklar hazırlanmalıdır. 1 aylık sürede cevap verilen bu başvurular çevre izin başvurusu için ön şart sayılmaktadır.

Çevresel Etki Değerlendirmesi - Model Çevre

Geçici faaliyet belgesi için istenen ücret ilgili kurumun Döner Sermaye Birimine yatırılmalıdır. Bu konuda deneyimli profesyonel çevre danışmanlık şirketleri rehberlik yapmaktadır. Tüm süreci resmi olarak yürütebilen ve başarıyla sonuçlandıran firmalardan yardım alınması sağlıklı olmaktadır.

Çevre İzin Belgesini Kimler Almalıdır?

Çevre izin belgesi yukarıda da belirttiğimiz gibi yetkili lisanslı bir çevre görevlisi tarafından alınmaktadır. Firmada görevli başka kimseler yetkili değildir. Zaten Çevre Bakanlığının sistemine sadece tanımlanmış görevliler belge yükleyebileceği, ilgili yerleri doldurabileceği ve kendi elektronik imzası ile imzalayabileceği için, bu başvuru konusunda yetkili kişilere ihtiyaç duyulmaktadır.

Geçici Faaliyet Belgesi Ücreti Nereye Yatırılıyor? - Model Çevre

Çevre izninin alınabilmesi için bu faaliyeti yürütecek firmaların bünyesinde çevre görevlisi istihdam etmesi gerekir. Gerekli görevlendirmelerin nasıl yapılacağı ile ilgili detaylı bilgiler Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliğinde yer almaktadır. İlgili firmaların bu konuda mevzuatı incelemeleri ve referansları kuvvetli çevre danışmanlık firmalarından yardım alması işlemlerin kolaylıkla sonuçlandırılmasını sağlayacaktır.

  • İzlenme: 2688