Skip to main content

Hastanelerde Çevre Danışmanlık Hizmetleri

Hastaneler çeşitli tıbbi müdahalelerin yapıldığı ve bu nedenle birçok medikal ürünün kullanıldığı yerlerdir. Bu ürünlerin kullanımdan sonra atık olarak çeşitli torbalarda biriktirildiği görülmektedir. Bunların içinde Tıbbi Atık olarak nitelendirilen ve kategorize edilen atıkların çevreye zarar verecek türden atıklar olduğu yapılan deneyler ve araştırmalar ile kanıtlanmıştır. Sadece çevreye zarar vermekle kalmayıp insan sağlığını da olumsuz etkileyebilecek atıklar söz konusudur.

Hastanelerde Çevre Danışmanlık Hizmetleri - Hastanelerde Çevre Danışmanlık Hizmetleri- Model Çevre

Bu yüzden hastanelerin çevre danışmanlık hizmeti alması son derece gereklidir ve hangi türdeki hastanelerin bu hizmeti alması gerektiği yasalar ile de belirtilmiştir. Çevre Kanunu kapsamında hangi türdeki kamu ve özel işletmelerin çevre danışmanlık hizmeti alması gerektiği, hangi işlemlerin yapılmasının zorunlu olduğu ve hizmetin nasıl alınabileceği yer almaktadır. Hastane yönetimlerinin bu konuda ilgili yönetmeliğe göre görevlendirme yapması veya çevre danışmanlık hizmeti alması gerekmektedir. En az 20 yatak kapasiteli hastaneler bu hizmeti almak zorundadır.

Bu hizmet ile hastanelerin günlük tıbbi atık miktarından, atık su miktarlarına kadar, havalandırmadan, ısınmada kullandıkları yönteme kadar birçok açıdan incelenmesi ve çevreye zarar vermeyecek şekilde çalışmalarını sürdürmesi amaçlanır. Çevre danışmanlık hizmeti profesyonel firmalar tarafından verilmektedir.

Hastanelerde Çevre Danışmanlık Hizmetleri Nasıl Yürütülür?

Hastaneler çevre danışmanlık firmalarından bu hizmetleri aldıkları takdirde bütün kanuni işlemleri belirli bir düzende eksiksiz şekilde ilerlemektedir. Deneyimli danışmanlık firmalarının uzman personeli tüm yasal süreçlere hakim olduğu için gerekli çalışmaları yerine getirmektedir. Görevlendirilen Çevre görevlisi hastanedeki ilgili birim amirleriyle tanışarak hizmetine başlar.

Hastanelerde Çevre Danışmanlık Hizmetleri Nasıl Yürütülür? - Hastanelerde Çevre Danışmanlık Hizmetleri Nasıl Yürütülür? - Model Çevre

İlk kontrol edilmesi gereken unsur atık yönetim planı olmalıdır. Eğer yoksa yeni atık yönetim planı oluşturulması gerekir. Hastanelerde atık suyun deşarjı ile ilgili bilgiler toplanmalıdır. Isınma türü araştırılmalı ve çevreye atık bir gaz salınımı olup olmadığı tespit edilmelidir. Ayrıca hastanelerin havalandırma sistemleri kesinlikle kontrol edilmelidir. Hastane kapsam dahilinde değilse ÇED muafiyet belgesinin olması gerekmektedir.

Tıbbi atıkların ayrıştırılması, toplanması, saklanması ve nakledilmesi ile ilgili bilimsel sürece riayet edilmelidir. Ayrıca il çevre müdürlüklerine yıllık olarak verilmesi gereken raporların da çevre görevlisi tarafından düzenlenmesi önem arz eder. Atıkların nasıl bertaraf edildikleri konusu da teknik olarak incelenmesi ve takip edilmesi gereken bir konudur. Tıbbi atıkların bu konuda yetkili bir firma tarafından teslim alınması gibi çözüm yöntemleri ile hastaneden uzaklaştırılıyor olması gibi teknikler çevre danışmanlık hizmetlerinin ilkelerine göre olmalıdır. Atık yönetim planının uygulanması ile ilgili çevre görevlisi tarafından ilgili birimlerde çalışan personellere eğitimler verilmesi önemlidir. Eğitimler ile tıbbi atıklar ile diğer türdeki atıkların nasıl ayrıştırılması gerektiği ve nakledilmesi konusunda bilgiler verilmektedir.

Hastaneler Çevre Danışmanlık Hizmetini Kimden Alır?

Hastaneler çevre danışmanlık hizmetini bu alanda bakanlık tarafından yetkilendirilen çevre danışmanlık firmalarından alabilirler. Çevre danışmanlık firmaları bu konuda yeterince uzmanlaşmış ve yeterince personel istihdamına sahip firmalardır. Bakanlık tarafından bu işlemleri yürütmeye mahir kabul edildikleri için, profesyonel şekilde hem yasaların gerektirdiği işleri yapabilir hem de esas amaç olan çevre sağlığını koruma misyonunu yürütebilirler.

Hastaneler Çevre Danışmanlık Hizmetini Kimden Alır? - SHastaneler Çevre Danışmanlık Hizmetini Kimden Alır? - Model Çevre

Bazı durumlarda il sağlık müdürlükleri bünyelerinde hastanelerin çevre danışmanlık hizmeti için teknik şartname düzenleyerek ihaleye çıkabilmektedirler. Bu durumda ilgili müdürlüğün şartlarını taşıyan ve ihaleye katılan firma bahsi geçen hastanelerin çevre danışmanlık hizmetlerini yürütebilir. Ancak şartnamedeki tüm hususları yerine getirmeleri şartıyla.

Bu teknik şartnamelerde işin konusu, danışman firmanın sorumlulukları, çevre danışmanlık hizmeti verilecek hastaneler ve sağlık merkezleri yer alır. Hizmetin nasıl yürütüleceği, hangi tanımlamalara uyulması gerektiği, firmanın hangi sertifikalara sahip olması gerektiği gibi detaylar yer almaktadır.

  • İzlenme: 726