Skip to main content

Temiz Üretim Faaliyetleri

Ekonomik amaçla yapılan her türlü faaliyette temiz üretim ilkelerine göre üretim yapmak doğaya karşı en büyük sorumluluktur. Bütün endüstriyel faaliyetlerde hava, su ve çevrenin korunması için bacalar, atık sular ve toprağa gömülecek her türlü maddenin, çevre koruma kanununa göre işlemden geçirilmesi gerekir. Bu konuda yasalara uygun hareket etmek ve çevre görevlisi koordinesinde temiz üretim yapmak önemlidir.

Temiz Üretim Faaliyetleri - Temiz Üretim Faaliyetleri - Model Çevre

Firmalar veya şirketler çevre görevlisi istihdam ederek veya profesyonel çevre danışmanlığı hizmeti alarak çevre ile ilgili mevzuatlara uymakla yükümlüdür. Bunu da deneyimli çevre danışmanlık firmalarından alacağınız hizmet ile sağlayabilirsiniz. Endüstriyel tesislerin çalışmalarını sürdürürken çevreye minimum seviyede zarar vermesini sağlamak bu kapsamda yapılan işlemlerin ve alınan tedbirlerin en temel amacıdır.

Çevreyi korumak sadece yasal normlara uymak amacını taşımamalı, aynı zamanda bir birey olarak doğaya karşı taşımamız gereken sorumluluğu da üstlenmelidir. İşletmelerin faaliyetlerini sürdürürken tüketicilerin beklediği çevreye karşı duyarlılık misyonunu da sürdürmelidir. Bu bağlamda Birleşmiş Milletler Çevre Programı başta olmak üzere düzenlenen birçok çerçeve yönetmeliklere uymak gerekmektedir.

Temiz Üretim Nedir?

Üretim faaliyetlerinde hammadde türlerinin, suyun ve farklı enerji türlerinin kullanımı, kimyasal nitelikliler başta olmak üzere çevreye karşı tehlikeli olabilecek maddelerin kullanılmaması ve üretim sürecinde meydana gelen atıkların doğaya salınımı konusunda dikkatli davranılması temiz üretim kapsamındadır. Üretim süreçleri, ürünler ve hizmetler için ayrı ayrı alınması gereken tedbirler konusunda çevre danışmanlarının profesyonel bakış açısına ihtiyaç duyulur.

Temiz üretim denilince; servisler, ürünler ve süreçler başlığı altında bütünsel, önleyici, sürekli tedbirlerin alınması gerekir. İnsanların ve çevrenin etkilenmemesi için tüm risklerin değerlendirilmesi, atık planlarının yapılması ve sürecin bir bütün halinde ele alınması gerekir. Bunun çevre danışmanlık hizmeti ile birlikte işveren ve çalışanların aktif katılımı ile mümkün olacağı bilinmelidir.

Temiz Üretim Nedir? - BTemiz Üretim Nedir? - Model Çevre

Üretim, lojistik, pazarlama, tasarım ve AR-GE sektörlerinde temiz üretim konusunda yapabileceği çok şey vardır. Bu sektörlerde faaliyet gösteren işletmelerin kısaca TÜ olarak adlandırılan temiz üretim konusunda Bakanlığın belirlediği kriterlere ve uluslar arası normlara göre hareket etmesi, temiz bir doğa için önem arz etmektedir.

Eko verimlilik kapsamında da değerlendirilen temiz üretim, ülkemizin bağlı olduğu uluslar arası anlaşmalar vesilesiyle uymakla mükellef olduğu bir dizi önlemleri içermektedir. Baca kirliliğini önleme tedbirlerinden atık yönetim planlarına kadar çevreyle ilgili birçok çalışma bu muhtevada değerlendirilebilir.

Temiz Üretimin Amaçları Nelerdir?

Temiz üretim genel olarak çevreyi koruma amacına hizmet etse de bu tedbirlerden yalnızca çevre istifade etmemektedir. Tüketicileri için de çok faydalı olan amaçlar söz konusudur. Bu kapsamda yapılacak çalışmaların hepsi daha temiz ürünlere ulaşmayı da sağlamaktadır. Üretim sürecinde zararlı hammaddelerin kullanımının önüne geçilmesi, ortaya çıkacak ürünlerin de daha temiz olmasını sağlamaktadır. Ürün tasarlarken kullanımının da düşünülerek gerçek hayata uyumlu şekilde düşünülmesi ve çevreye en az zarar verecek tarzda üretilmesi gerekir.

Temiz Üretimin Amaçları Nelerdir? - BTemiz Üretimin Amaçları Nelerdir? - Model Çevre

Kaynakların sürdürülebilirlik ilkesine göre kullanılması, çevrenin en az oranda tahrip edilmesi, üretim süreçlerinin minimal düzeyde zararla geçirilmesi hususlarına dikkat edilmektedir. Temiz üretim ile kaynakların verimliliği artırılmaktadır. Ürünlerin üretim sürecinden tüketime ve daha sonra geri dönüşümü ile yeniden üretim sürecine dahil edilmesine kadarki tüm proseslerde çevresel etkilerinin elemine edilmesi temiz üretimin amaçlarından biridir.

Elbette atıkların geri dönüşümü ve yeniden kullanılmasını ifade eden sürdürülebilirlik konusu da temiz üretimin eko-verimliliğin ana hedefleri arasında olmaktadır. Çevre danışmanlığı kapsamında yürütülen en önemli hizmetlerden biri olan atık yönetim planı, bu hedefe yönelik çalışmalar yapılmasını öngörür.

  • İzlenme: 522