Skip to main content

Çevre Danışmanlık Firması Ne İş Yapar?

İşletmelerin faaliyetlerini yürütürken çevreye zarar vermeden çalışması önemlidir. Birçok sektörde fabrika açarken, madencilik yaparken, yer altı kaynakları ile ilgili faaliyetler gerçekleştirirken çevreye zarar verilmediği ile ilgili girişimlerin resmi olarak yapılması gerekir. İşte burada Çevre Danışmanlık firması ne iş yapar? sorusu akla gelir.

Çevre Danışmanlık Firması Ne İş Yapar? - Model Çevre

Esas olarak çeşitli kurum ve tesislere Çevre Görevlisi istihdamı sağlayarak, çevre ile ilgili devletin istediği adımların atılması, raporların hazırlanması ve izinlerin alınması işine odaklanır. Çevre ile ilgili mevcut olan tüm mevzuata uygun şekilde çalışılması için girişimlerde bulunur. Faaliyet kolunda çevre ile ilgili lisans alması gereken veya izin işlemleri gerçekleştirmesi gereken tüm firma, kurum, kuruluş, tesis ve işletmeye bu konuda rehberlik eder, hazırlaması gereken belgeleri hazırlayarak başvurusunu gerçekleştirir.

Tüm bu süreçleri belirli bir deneyim ile profesyonel şekilde gerçekleştiren çevre danışmanlık firması en üst makam olan Bakanlık ve onun alt birimleri ile yapılacak yazışmaları da yürütür. Atık beyanlarının usulüne uygun şekilde yapılması da danışmanlık firmasının yaptığı işler arasındadır.

Çevre Danışmanlık Hizmeti Nedir?

Çevre Danışmanlık hizmeti genel olarak çevreyi korumak üzere yapılandırılmış, Bakanlık tarafından yetkili firmalar tarafından yürütülen ve çeşitli iş kollarının çalışmalarını sürdürürken çevreye zarar vermelerini önleyen bir hizmet türüdür. Bu kapsamda birçok işlem yapar ve bunları çözüm ortaklığı yaptığı firma ile gerçekleştirir.

Bu hizmet kapsamında sözleşme imzalanan firmanın Bakanlığa ait online modüllere kayıt yapılmasıyla ilk icraat gerçekleşmiş olmaktadır. Firmaya ÇED gereklidir, ÇED muafiyet belgesini almak üzere işlemler ve yazışmalar yapar. Gerekli olan evrakları eksiksiz ve tek defada kabul edilecek şekilde hazırlar. Gürültü ve Emisyon muafiyet başvurusunu da Çevre Danışmanlık firması yapar. Diğer yandan emisyon ölçümlerinin yapılması, atık suları arıtma onayının alınmasına rehberlik eder, iş alış şemasını oluşturur.

Çevre Danışmanlık Hizmetleri - Model Çevre

Çevresel etki değerlendirmesi ile ilgili tüm çalışmalar danışmanlık firmasının sorumlulukları arasındadır. Kuruluşun atıkları ile ilgili İl Müdürlükleri ile ilgili yapılacak izin ve diğer yazışmaları yerine getirir. Kurumların bir nevi çevreyi koruma konusundaki çözüm ortaklığını yürütür. Tıbbi atıklar, atık yağlar, tehlikeli atıklar, atık sahasının düzenlenmesi, atıkların izinli firmalara verilmesi ile ilgili evrakların düzenlenmesi, çevre tatbikatlarının yapılması, tüm çalışanların bilgilendirilmesi Çevre Danışmanlık firmalarının ana çalışma kolları arasında yer almaktadır.

Çevre Danışmanlık Firması Sorumlulukları

Bakanlık tarafından yetkili ve izinli olduğu için Çevre Danışmanlık firmalarının da sorumlulukları vardır. İşbirliği yaptığı firmaları mevzuata ve uzmanlık alanına uygun şekilde yönlendirmek, yazışmalarını yapmak, izinlerini almak, ÇED raporu ile ilgili tüm işlemlerini yapmak gibi sorumlulukları vardır. Bu bağlamda yaptığı tüm çalışmalar ile çevrede iş yapan tesisin resmi kurumlarla arasındaki köprü görevini ifa etmektedir.

Çevre Danışmanlık Firması Nedir? - Model Çevre

Çevre Danışmanlık firmalarının devlet tarafından tesisten istenen tüm bilgi, belge ve evrakları hazırlama sorumluluğu da bulunmaktadır. resmi yazışma kurallarını en iyi bilen uzmanları ile raporlama teknikleri üzerinden çalışan personeli, tesis ve işletmelerin faaliyetlerini çevreye zarar vermeden sağlıklı şekilde yürütmesi konusunda sorumluluk alır. Bu tür yükümlülükler neticede çevreyi koruma ana hedefine hizmet ettiği için önemlidir ve sadece lisanslı danışmanlık firmaları tarafından yürütülebilir.

Diğer yandan tesisler ile ilgili yapılacak resmi denetim ve kontrollerde, denetim alanında bulunmak da sorumlulukları arasına girer. Bu konuda çevre uzmanları ile birlikte işletmenin teftişinde yer alması, sorumluluğu da üstlenmesi anlamında önemli bir detaydır. Elbette danışmanlık firmasından hizmet alan kuruluşun beklentisi bu tür denetimlerde problem yaşanmamasıdır. Buna benzer resmi durumlarda geçerli not alabilmek için Çevre Danışmanlık Firması ile anlaşma yapılır.

  • İzlenme: 1615