Skip to main content

Atık Su Deşarj İzni Nasıl Alınır?

Deşarj izni, faaliyet yürüten birçok tesisin yaptığı işlemler arasında yer almaktadır. Tesis hangi işkolunda faaliyet gösteriyorsa göstersin, kanalizasyon bağlantısına atık sularını göndermek için Sular İdaresi İl Müdürlüğünden deşarj izin belgesi almak durumunda. Atık suların doğaya kontrolsüz şekilde salınmaması ile ilgili birçok farklı mevzuatta bilgilendirme yapılmaktadır. Bağlı olunan belediye sınırları içinde kanalizasyonla ilgilenen birime başvuru yapmalı ve ilgili belgeyi almalıdır.

Atık Su Deşarj İzni Nasıl Alınır? - Model Çevre

Tesisin arıtma bölümünün çalışıyor halde olması çok önemlidir. Aksi halde deşarj izni alınamaz. Belediyenin belirlemiş olduğu standartlarda faal olarak suların arıtma işlemini yapması gerekiyor. İlgili yönetmeliklerde belirtilen zorunluluklara uyması halinde gerekli birimlere başvuruda bulunabilir. Bu başvuruda tesis incelenerek izni almaya hak kazanıp kazanmadığı değerlendirilir.

Yapılan işyeri ziyaretinde arıtma tesisinden numune alınmaktadır. Bu örneklerin incelenmesi ile birlikte sonuçlar çıkınca başvuru sahibinin izin alıp alamayacağı netleşmektedir. Elbette tesislerden düzenli olarak örnek alma işlemi sürmektedir. İzin alındıktan sonra dahi ilgili yetkili mercilerin bu konuda incelemelerini sürdürdükleri görülmektedir. Çevre danışmanlığı hizmet kapsamında başvurunsun nasıl yapılacağı ve incelemelerde dikkat edilecek hususların neler olacağı yönünde rehberlik, uzmanlar tarafından yürütülmektedir.

Deşarj İzni Almak İçin Gerekli Belgeler

Çevre danışmanlık hizmetleri kapsamında deşarj izni için gerekli olan belgelerin neler olduğu hakkında bilgilendirme yapılmakta ve süreç prosedürlere uygun şekilde yürütülmektedir. Bu kapsamda hazırlanması gereken dokümanlar, dilekçeler ve evraklar öncende dosya haline getirilerek ilgili birimlere teslim edilmektedir. Süreç biraz zahmetli olsa da neticede alınması gereken bir izin olduğu için, Çevre Danışmanlık firması ile istişare ederek profesyonel biçimde süreci geçirebilirsiniz.

Deşarj İzni Almak İçin Gerekli Belgeler - Model Çevre

Deşarj izni almak için gerekli olan belgeler sıralanmıştır:

 • İlk olarak standart halde istenen deşarj izin belgesi formu doldurulmalıdır.
 • İşletmenin tapu örneği dosyada yer almalıdır.
 • İşletme kira ise kira sözleşmesinin bir örneği eklenmelidir.
 • Çıkarılmış olan vergi levhasının örneği bulunmalıdır.
 • Kanalizasyona katılım için gerekli olan ücretin ödendiğine dair makbuz olmalıdır.
 • İşletmeyi temsil eden kişilerin imza örnekleri istenmektedir.
 • Arıtma tesisi olan işletmelerin tesis projesi gereklidir.
 • Atık su arıtma bedelinin ödendiğine veya taksit yapıldığına dair belge bulunmalıdır.
 • Sorumlu mühendisin lisans diplomasının örneği istenir.
 • Arıtma çamurunun da lisanslı bir firmaya verileceğine dair sözleşme örneği yer almalıdır.

İzin için tüm bu evraklar toplanmakta ve dosya ile ilgili müdürlüğe teslim edilmektedir. Böylece işletmenin atık su deşarj iznine başvurusu tamamlanmaktadır. Başvuru öncesi hazırlıklar, evrakların toplanması, başvuru sürecinin nasıl izlenmesi gerektiği, başvuru değerlendirmesi yapılırken hangi süreçlerin ve denetimlerin yapılacağı ile başvuru sonrası düzenlemeler ile ilgili deneyimli bir çevre danışmanlık firması işlerinizi çok kolaylaştırır.

Atık Su Deşarj İzninin Faydaları

Su kirliliği yönetmeliği başta olmak üzere çevre ile ilgili tüm mevzuatlarda atık su ile ilgili neler yapılması gerektiği, hangi yasal süreçlerin bu çalışmaları denetleyeceği açıkça belirtilmektedir. Bu yüzden atık su oluşan işletmelerin arıtma tesisi olsun ya da olmasın, bu izni alarak ilk olarak kanuni bir zorunluluğu yerine getirmesi gerekir. Yasalar karşısında sorumlu duruma düşmemek adına işletme sahiplerinin, mesul mühendislerin ve çalışanların kurallara uygun şekilde işlemleri yapması, atık suların yönetmeliğe uygun şekilde işletmeden çıkması, çamurlu atıkların kesinlikle sertifikalı bir işletme tarafından alınması gibi hususlara riayet etmek gerekir.

Atık Su Deşarj İzninin Faydaları - Model Çevre

İşin kanuni boyutu bir yana çevreye karşı olan sorumluluğumuz bizleri daha dikkatli olmaya teşvik etmelidir. Zira neticede işletme faaliyetleri çevre içinde gerçekleşmekte, çevrenin sunduğu avantajlar kullanılmakta olduğu için, doğa ile olan ilişkide karşılıklı çıkar dengesinin kurulması çok önemlidir.

 • İzlenme: 2120