Skip to main content

Su Tahliye İzinlerini Anlama

Atık Yönetimi Hiyerarşisi Hk - Model Çevre

Yazımızda, işletmelerin su tahliye izinleri, uygunsuzluğun maliyeti ve su arıtma uzmanlarının nasıl yardımcı olabileceği hakkında anlaması gerekenleri değerlendirecek olursak,

Su tahliye izinleri nelerdir?

Faaliyetleri sırasında atık su üreten herhangi bir işletme, deşarj etmek için ilgili su şirketinden izin almak zorundadır. Bu, soğutma amacıyla kullanılan suyu içerir ve tarım ve balıkçılık dahil tüm endüstri türleri için geçerlidir.

Atık su, "ticari atık" olarak bilinir ve özelliklerinden bağımsız olarak, ticari atık izni olarak bilinen bir deşarj izni gereklidir. Ancak, tesislerden deşarj edilen atık suyun yalnızca sahadaki sosyal tesisler gibi 'evsel kanalizasyon' olarak tanımlamalardan geldiği durumlarda deşarj onayı gerekli değildir.

Ticari atık izni, duruma göre verilir ve işletmeye, tesislerine ve boşaltılan suyun özelliklerine özel olacaktır.

Aşağıdakiler dahil su için belirli parametreler verecektir:

  • Maksimum atık su hacmi ve debisi,
  • Sıcaklık,
  • pH,
  • Kimyasal doğa,
  • Organik yük ve bileşim.

İşin niteliğine bağlı olarak, diğer maddelerin veya zararlı maddelerin kanalizasyona veya su yoluna girmesini önlemeye yönelik önlemleri de içerebilir.

Tahliye izinleri neden gereklidir?

Su şirketleri, çevreye güvenli bir şekilde deşarj edilebilmesi için hem evsel hem de endüstriyel tesislerden gelen atık suların arıtılmasından sorumludur. Bunu etkili bir şekilde yapmak için üretilen atık suyun hacimlerini ve özelliklerini bilmeleri gerekir. Evsel kanalizasyon için bunun tahmin edilmesi ve ele alınması nispeten basittir.

Atık Yönetimi Hiyerarşisi Hk - Model Çevre

Bununla birlikte, endüstriyel tesislerden çıkan atıkların hacmi ve bileşimi büyük ölçüde farklılık gösterdiğinden, su şirketleri kanalizasyona boşaltılan miktarı anlamalı ve bunlara sınır koymalıdır.

Ayrıca tahliye ettiği suyun, belediye atıksu arıtma tesisine ulaştığında sorun yaratabilecek zararlı kirleticiler veya yüksek düzeyde başka maddeler içermemesini sağlamak da işletmenin sorumluluğundadır. Bunu başarmak için, atık suyun spesifik doğasıyla başa çıkmak için genellikle sahada arıtma gerekir.

Uyumsuzluğun yasal ve maliyet sonuçları nelerdir?

Ticari atıkların izinsiz olarak kamu kanalizasyonuna boşaltılması suçtur. Ayrıca, rızanın geçerli olduğu durumlarda, belirtilen tüm koşullar ve sınırlar yasal olarak bağlayıcıdır, bu nedenle şartlara uyulmaması kovuşturma ile sonuçlanabilir.

Ticari atık onayını denetleyen ve veren su şirketi, rızasının şartlarını ihlal eden herhangi bir işletmeye karşı kovuşturma açma yetkisine sahiptir. Bu kovuşturmadan doğabilecek para cezaları sınırsızdır ve mahkeme tarafından ihlalin ciddiyetine göre karar verilir. Tek başına mali etki ciddi olabilir, ancak böyle bir kovuşturma etrafındaki herhangi bir olumsuz tanıtımdan işletmeye gelebilecek potansiyel zararı hesaba katmak da önemlidir. Bu nedenle, uyumun her zaman sağlanması hayati önem taşımaktadır.

İşletmeler uyumluluğu sağlamak için ne yapabilir?

Atık su yönetiminin karmaşıklığı nedeniyle, her zaman bir su arıtma teknolojisi uzmanıyla ortaklık yapılması önerilir. Gereksinimlerinizi karşılayan ve düzenlemelere tam uyum sağlayan uygun maliyetli bir çözüm geliştirmek için sizinle birlikte çalışabilirler.

Atık Yönetimi Hiyerarşisi Hk - Model Çevre

Mevcut veya güncellenmiş bir izin olup olmadığına bakılmaksızın, ilk adım, atık suyun mevcut bileşimi hakkında tam ve doğru bir anlayışa sahip olduğunuzdan emin olmak olmalıdır. Bu, uyumsuzluk alanlarının veya potansiyel sorunların belirlenmesine olanak tanır ve bundan herhangi bir endişeyi gidermek için bir plan oluşturulabilir. Endişe duyulan alanları ve iyileştirmelerin yapılabileceği yerleri belirlemek için su döngüsünün derinlemesine, kapsamlı denetimlerini sağlayabiliriz.

Atık suyun analizine dayanarak, gerekli sonuçları elde etmek için hangi teknolojilerin ve tekniklerin en uygun olduğu konusunda bir öneride bulunulabilir. Bu, eski, verimsiz sistemlerin değiştirilmesi, yeni bir arıtma tekniğinin uygulanması veya gerekli kalite seviyelerine ulaşmak için sürecin başında veya sonunda yeni bir arıtma adımının eklenmesi olabilir. Uzman ekibimiz ayrıca, hacmi veya yük kapasitesini artırmak için mevcut tesis ve süreçleri optimize etmenin yanı sıra suyun yeniden kullanım sistemlerinin hem su tüketimini hem de maliyetleri nasıl azaltabileceği konusunda tavsiyelerde bulunabilir.

Model Çevre & Danışmanlık olarak işin ihtiyaçlarına en iyi şekilde uyan çok çeşitli endüstriyel atık su arıtma çözümleri ve teknolojilerine sahibiz - sonuçta atık sularınızdan maliyet değil değer üretmeye yardımcı oluyoruz.

  • İzlenme: 509