Skip to main content

Çevre İzin ve Lisans Belgesi Almak Zorunlu mu?

Çevre izin ve lisans belgesi birçok işletmenin almak zorunda olduğu belgelerin başında gelmektedir. Sertifikasyon olarak hazırlanan ve belirli kriterleri olan bu belge Bakanlık tarafından hak eden kuruluşlara verilmektedir. Çevre Kanunu kapsamında düzenlenmesi gereken bu belgeye başvuru yapmak için hazırlık yapmak gerekir. İşletmelerin bu lisansı alabilmek için çevre mühendisleri tarafından yapılacak başvuru ile panel üzerinden giriş yapmaları gerekmektedir. Birçok kurum ve kuruluş için istenen çevre izin ve lisans belgesi özellikle endüstriyel faaliyetler gösteren işyerlerinin denetimlerde işine yarayan belgelerin başında gelmektedir.

cevre-izin-ve-lisans-belgesi-almak-zorunlumu - Model Çevre

Belirli iş kollarında faaliyet göstermek isteyen kurumların Çevre Bakanlığı tarafından istenen izinleri alabilmek için farklı süreçleri tamamlamaları istenir. Bu süreçlerin tamamlanmasının ardından belge almaya hak kazanan işletmelere bakanlık tarafından izinler verilmektedir. Farklı belgeler için farklı kriterler söz konusu olmakta ve bunların da belirli bir maliyeti olmaktadır. Bu izinlerin alınması faaliyete başlanması için gereklidir ve çoğu zaman faaliyetlerde daha zorlu süreçlere iştirak etmek gerekebilir.

İzinler alınmadan herhangi bir etkinliğe başlayamayacakları için birçok kuruluş öncelikle Bakanlık tarafından istenen evrakları hazırlamaktadır. Modül üzerinden giriş yapılabilmesi için lisansı olan bir çevre mühendisi istenir. Mühendis tarafından işletme için girilen belgeler veya istenen evrakların sonucunda incelemeye alınır ve almaya hak kazanıyorsa belge verilir. Belirli zaman aralıklarında bu belgelerin süresinin uzatılması da gerekmektedir. Bu yüzden faaliyetler sürerken belgenin gerektirdiği koşullardan da uzaklaşmamak gerekir. Aksi takdirde süre uzatımı yapılmaz.

Çevre İzin ve Lisans Belgesi Ne İşe Yarar?

Çevre izin ve lisans belgesi işletmelerin faaliyetlerini sürdürmeleri için gerekmektedir. AB kriterleri gereği kuruluşların sahip olması gereken şartlar ve taşımaları gereken özellikler genel olarak belirtilmiştir. Yerel şartların da eklenmesiyle birlikte ortaya sağlam bir başvuru listesi çıkmıştır ve buna uygun olarak başvuran kurumların işlerini gereği gibi yaptıkları görülmektedir. Fabrikalardan geri dönüşü tesislerine ve tehlikeli madde atık bertaraf tesislerine kadar birçok kuruluşun alması gereken belgeler arasında yer alan çevre izin ve lisans belgesi, Bakanlık yetkililerinin yaptığı araştırmalar ve işyeri incelemeleri sonucunda hak ediş olarak sunulmaktadır.

Çevre İzin ve Lisans Belgesi Ne İşe Yarar? - Model Çevre

Bu işyerlerine zaman içinde yapılacak denetim ve kontrol çalışmalarında mutlaka istenen belgeler arasındadır. Hatta süresinin bitimine yakın belge alan işyerinin tekrar incelemesi yapılarak süre uzatımı yapılmasına karar verilmektedir. İşletme bu şartlardan uzaklaşmış veya başvurudaki koşulları taşımaktan vazgeçmişse belgeyi artık hak etmiyor anlamına gelmektedir. Bu da faaliyetlerin kısıtlanabileceği sonucunu da doğal olarak doğurmaktadır.

Çevre İzin ve Lisans Belgesi Almak Zorunda Olan İşletmeler

İşletmelerin hangilerinin çevre izin ve lisans belgesi almak zorunda oldukları konusunda Bakanlığın açık bir listesi bulunmaktadır. İlgili işletmeler ve çevre mühendisleri bu konuda sıkı bir inceleme yapmak durumundadır. Hem işletme faaliyetleri için gerekli olan izinlerin alınması hem de başvurular için gerekli olan belgelerin hazırlanması profesyonel süreç gerektiren unsurlar olarak göze çarpmaktadır.

Çevre İzin ve Lisans Belgesi Almak Zorunda Olan İşletmeler - Model Çevre

Model Çevre Danışmanlık olarak çevre izin ve lisans belgesi almanız için rehberlik ediyor, her süreçte profesyonel destek sunuyoruz. Bizimle yapacağınız çalışmalar sonucunda ilgili belgeye erişim sağlayacak, başvuru sürecini daha kolay atlatacak ve hazırlıklar sonrası belge alarak faaliyetlerinize başlayabileceksiniz. Çevre Mevzuatının gerektirdiği tüm çalışmalar için mühendislik düzeyinde sunduğumuz desteğimiz ile izin alarak lisans sahibi olabilirsiniz. Çevre Danışmanlık hizmetimiz kapsamında yer alan izin ve lisans belgesi birçok açıdan size kolaylık sağlayacaktır. Yapılacak denetimlerde en fazla sorulan belgelerden biri olduğu için, bulundurmanız, süresi bitmeden süre uzatımı yaptırmanız çok önemlidir.

  • İzlenme: 580