Skip to main content

Çevre Temizliğinin Önemi

Çevre temizliğinin önemi bütün bireylerin sorumluluğunda olduğu kadar işletmelerin dikkatine de hitap etmektedir. Sektörel olarak birçok iş alanının ana problemlerinden biri olan çeşitli atıkların çevre kirliliğine neden olması, doğanın birçok yönden zarar görmesine neden olduğu için, çevre temizliği konusunda tüm meslek alanlarının daha duyarlı olması gerekmektedir. Bu duyarlılığı da endüstriyel atıkların teknik ve yasal olarak imhası ile gerçekleştirebildikleri görülür. Burada çevre danışmanlık firmalarının rolü ön plana çıkmaktadır.

Çevre Temizliğinin Önemi - Model Çevre

Temel yaşam alanlarının korunmasında çevre temizliğinin önemi büyüktür. Bireysel olarak caddelere çöp atmama alışkanlığından, endüstriyel olarak doğaya zararlı atık bırakmama tutarlılığına kadar bir dizi geniş önlemler silsilesi ile çevre korunabilir. Herkesin ortak sorumluluk alanında olduğu için kişisel olarak insanların, tüzel olarak ise firmaların, hastanelerin, fabrikaların, işletmelerin vb sektörlerin gereken önlemleri alması gerekir. Evsel atıklardan çok daha farklı nitelikte olan, doğada kaybolması uzun yıllar alan, kaybolma süresinde kalıcı etkiler bırakan diğer atıkların, mevzuata uygun şekilde transfer edilmesi ve atık dönüşüm tesislerinde değerlendirilmesi hayati önem taşır.

Çevre temizliği uzun yıllar boyunca birçok eğitim kademesinde önemi anlatılan bir olgu olsa da, ne yazık ki yaşlanan dünyamızı gerektiği kadar koruyamıyoruz. Buna nükleer atıklardan başlayarak birçok atık türünün sebep olduğunu söyleyebiliriz. Geçici bir kazanç için çevreye zarar veren işletmelerin, eninde sonunda faaliyet gösterecek temiz bir alana ihtiyacı olacaktır. Bu yüzden çevreyi kirletmek yerine, çevreyi koruyarak üretim faaliyetlerini sürdürmeleri önceliklerimiz arasında olmaktadır.

Çevre Kirliliğine Neden Olan Etmenler

Çevre kirliliğine neden olan etmenlerin neler olduğunu bildiğimiz takdirde, nasıl temiz tutulacağı konusunda daha net önlemler alabiliriz. Özellikle işletmelerin çeşitli üretim faaliyetlerinde kullandıkları hammaddeler ve ilavelerinden ortaya çıkan atıkların, belirli bir bilimsel süreci takip etmesi gerektiği konusunda çeşitli yasal bağlayıcı mevzuatlar vardır. Bu yönetmelik ve kanunlar kapsamında hangi tür faaliyetlerde önlem alma gerekliliği, bacalardan atık sulara kadar hangi yöntemlerin kullanılacağını, izinlerin nasıl alınacağını profesyonel çevre danışmanlık firmalarının uzman ekiplerine teslim edebilirsiniz.

Çevre Kirliliğine Neden Olan Etmenler - Model Çevre

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinesinde yürütülen tüm çalışmaların, tedbirlere dönüştürülmesi, yapılan çalışmaların raporlaştırılması, dijital kayıt alanına kaydedilmesi ve dokümantasyon çalışmalarını yapılması çevre danışmanlığı hizmeti ile çok daha kolay ilerleyen bir süreçtir. Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş çevre danışmanlığı firmalarının, bu alanda yaptığı çalışmalar işletmelerin gerekli izinleri alması için yeterli olmaktadır.

Çevreye zarar verme ihtimali olan tüm atıkların veya faaliyetlerin önlenmesi veya etkilerinin minimize edilmesi adına, profesyonel destek almanız gerekmektedir. Danışmanlık alarak faaliyetlerinizi sürdürebilirsiniz. Aksi takdirde Bakanlığın çevre koruma ile ilgili ciddi yaptırımları olmaktadır. Model Çevre Danışmanlık Firması olarak ekibimizdeki uzmanlarımız ile atık azaltma yöntemleri konusunda yardımcı oluyoruz.

Çevre Danışmanlık Firmalarının Çevre Temizliğine Katkısı

Doğayı korumak söz konusu olduğu zaman en büyük riski içeren fabrikaların, atölyelerin vb işletmelerle tesislerin, belirli bir prosedürü takip etmeleri çok önemlidir. Çevresel Etki Değerlendirmesini yapmaları, gerekli izinleri almak için girişimde bulunmaları, faaliyete başlamak için geçici izinleri talep etmeleri, nitelikli bir kadroya sahip danışmanlık firmaları tarafından gerçekleştirilebilmektedir.

Çevre Danışmanlık Firmalarının Çevre Temizliğine Katkısı - Model Çevre

Atıkların geri kazanılması yönünde çevre firmalarının uzmanlık alanına giren danışmanlık konusunda hizmet alımı yapabilirsiniz. Geri dönüşüm seferberliği başlığı altında tüm işletmelerin gereken çalışmaları yapması yasal olarak da gereklidir. Atıkların doğada neden olduğu dejenereyi önlemek için çevre temizliğine önem vermek gerekir.  Atıkların neden olabileceği kalıcı olumsuz etkileri minimal seviyeye çekmek için 2872 Sayılı Çevre Kanunu kapsamında yapılması gereken ünitelerin yapılması, geri dönüşüm tesisleriyle iletişim kurulması ve koordineli şekilde çalışılması çok önemlidir.

  • İzlenme: 12948