Skip to main content

Çevre Görevlisi Belgesi Ücreti Nereye Yatırılacak?

İşletmelerin çevre mevzuatı kapsamında görevlendirdikleri çevre görevlisi belgesi nereye yatırılacak konusu ile ilgili resmi makamların açıklamalarına ve tebliğlerine riayet etmek gerekir. Bu ücret yatırılmadan çevre görevlisi belgesi almanın imkanı yoktur. Bu yüzden ücretin doğru yere yatırılması ve elde edilen makbuzun ibraz edilmesi önemlidir. 4 yıl geçerli olacak olan bu belgenin ücretinin Bakanlığın belirlediği banka şubelerine yatırılması istenmektedir.

Çevre Görevlisi Belgesi Ücreti Nereye Yatırılacak? - Model Çevre

Belgenin bitiş süresinden 30 gün önce vize uzatmak gerekir, çünkü işletmelerin bu konuda geç kalmaması, faaliyetlerini yürütmeleri adına gereklidir. İlgili eğitimlerin alınmasının da zorunlu olduğu görülmektedir. Bir ay önceden başvuru yapıldığı için işlemler yetişmektedir. Geç kalan işletmeler belge ücretini % 50 fazla yatırmak zorunda kalır.

Çevre görevlisi belgesi vizesinin uzatılmaması işletmelerin çevre yönetimi hizmetlerine ulaşmasını imkansız kılmaktadır. Bu hizmetlerin yürütülmesi için gerekli olan modüllere girişin da yasaklanması söz konusu faaliyetleri duracağı anlamına gelir.

Çevre Görevlisi Belgesi Ücreti Ne Kadar?

Çevre görevlisi belgesi ücreti her yıl ilgili bakanlık tarafından belirlenmektedir. Bu ücretin ne kadar olduğu konusunda her yıl yeni düzenlemeler yapıldığı için belirli bir standart şekline belirtmek yanlış olacaktır. İlgili bakanlığın web sitesinde bu bilgiler detaylı olarak yer almaktadır. Sadece çevre görevlisi belgesi ücreti değil, çevre danışmanlık firmalarının, geri dönüşüm tesislerinin, depolama konusunda hizmet sağlayan işletmelerin, fabrikaların, kısacası atık yönetimi ile ilgili faaliyetlerde bulunması zorunlu tutulan, çevreye olumsuz etki etme potansiyeli olan tüm kuruluşların alması gereken belgelerin ücretleri de ilgili internet sayfasında yer almaktadır.

Çevre Görevlisi Belgesi Ücreti Ne Kadar? - Model Çevre

Çevre danışmanlığı kapsamına yürütülen çalışmalarda hangi işletmelerin ne tür belgelere sahip olması gerektiği açık şekilde belirtilmiştir. Kurduğunuz işletmenin belgelerini tamamlamadan faaliyetlerine başlaması veya yeni bir iş kolunda işlemlerini yürütmesi söz konusu olamayacağı için, çevre danışmanlık firmaları ile gerekli işbirliğini yürütülmesi, elde etmeniz gereken belgelere başvuru yapılması açısından faydalı bir çözüm olacaktır.

Çevre görevlisi belgesi ücretini yatırmak için bu alanda görevlendirilecek kişinin niteliklerine de bakmak gerekir. Bu bağlamda üniversitelerin 4 yıllık fakültelerinden mezun olan Çevre Mühendisleri öncelikli olarak görevlendirilmektedir. Aynı zamanda bu alanda yüksek lisans yapmış kişilerin de görevlendirilebildikleri görülmektedir. Çevre mevzuatına ve terimlerine tam olarak hakim olabilmek için bu alandan mezun kişilerin öncelikli olarak görevlendirilmesi işletmeler açısından daha yararlı olacaktır.

Çevre Mühendisleri Çevre Görevlisi Belgesi Almak Zorunda mı?

Lisans eğitimleri sırasında çevre ile ilgili tüm profesyonel yeterliliğe sahip olan çevre mühendislerinin çevre görevlisi belgesi almasına gerek duyulmamaktadır. Kanunlar çerçevesinde de belirlenen bu kurallar kapsamında çevre mühendisleri çevre danışmanlık firmalarında veya mühendis istihdam edecek kadar büyük kuruluşlarda çevre görevlisi olarak görev alabilirler. Üstelik belgesini almak zorunda olmadan bu profesyonel işleri yürütürler.

Çevre Mühendisleri Çevre Görevlisi Belgesi Almak Zorunda mı? - Model Çevre

Bunların dışında da herhangi bir belge almalarına gerek yoktur çünkü lisans eğitimleri bu işi yapmalarına olanak tanımaktadır. Sınavlar konusunda da mevzuatta gerekli düzenlemeler yapılmıştır. Diğer yandan mühendis de olsa tüm çevre görevlilerinin Çevre Bakanlığı modüler sisteminde kayıtlarının olması zorunludur çünkü bu kayıtlara göre takipler yapılır, raporlar istenir ve muhatap bilinir.

Çevre danışmanlık faaliyetlerinin başarılı şekilde yürütülmesi için gerekli olan uzmanlık istihdamı çevre mühendisleri tarafından işgal edilmektedir. Çevre yönetim biriminde görev alabilen çevre görevlileri bu faaliyetlerini yürütürken firma yetkilileri ile eşgüdüm içerisinde olmaktadır. Çevre Yönetimi Hizmetleri Hakkında Yönetmelik kapsamında tüm çalışmaların yapılması, raporların hazırlanması ve yetkili kuruluşlara bilgi verilmesi gerekir. İl bazındaki yetkili resmi makam Çevre Müdürlükleri olmaktadır ve çevre ile ilgili yazışmaların ilk basamağında yer alırlar.

  • İzlenme: 1253