Skip to main content

Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi Nedir?

Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi, kısaca OSGB, ülkemizde İş Sağlığı ve Güvenliği hizmetlerini yürütmek amacıyla yetkilendirilmiş kuruluşlardır. Çalışma Bakanlığı işyerlerinin iş güvenliği hizmeti almasını zorunlu tutmaktadır. Büyük işletmeler kendi bünyelerinde iş güvenliği uzmanı istihdam edebilirken, KOBİ olarak nitelendirebileceğimiz küçük ve orta boy işletmeler ise İSG uzmanı istihdam edebilecek bütçeye sahip değildir.

Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi Nedir? - Model Çevre

Bu yüzden bu hizmeti yine aynı kendi ölçeğinde birçok firmaya İSG hizmeti veren kuruluşlardan satın alır. Hizmet satın alma yoluyla İSG uzmanı tarafından güvence altına alınan bu işletmeler, hem kanuni zorunluluğu yerine getirir hem de çalışanlarıyla işyerlerinin güvenliğini sağlar. Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri bu amaçla kurulmuş olan firmalardır. İş sağlığı ve güvenliği hizmetini profesyonel olarak vermekle yükümlüdür.

OSGB kurulabilmesi için Çalışma Bakanlığının izni gerekir. Bu izni alabilmek için ise gerekli fiziksel, yasal ve teknik koşulları yerine getirmek gerekiyor. OSGB kurmak isteyenlerin nasıl bir yol izlemesi gerektiği Bakanlığın İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünün sayfasında yer almaktadır. Bu firmayı kurmak zordur çünkü gerçekten profesyonel standartlar aranmaktadır. Bünyesinde belirli sayıda uzman barındırmak zorunda olan birimler, kapasitelerine yetecek kadar işyeri ile çalışabilirler.

Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi Hangi Hizmetleri Vermektedir?

OSGB’lerin hangi hizmetleri verdiği ile ilgilenen işyerleri, alacakları hizmetleri tanımlamak isterler. Yasal zorunluluk da olduğu için kendilerini belirli bir İSG uzmanı ile eşleştirmek isteyen işverenler, OSGB’ye başvuruda bulunur. Firma ile yapılan görüşmede belirli standart ücret tarifesi uygulanır. Başvuruda bulunan işletmelerin alması gereken düzenli hizmetler de bellidir.

Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi Hangi Hizmetleri Vermektedir? - Model Çevre

Ortak Sağlık ve Güvenlik Biriminin birincil hizmet alanı iş sağlığı ve güvenliğidir. Çalışanların daha güvenli ve sağlıklı bir ortamda çalışmalarına yardımcı olunurken, diğer yandan işletmenin çeşitli risklere karşı güvenliğini de sağlanmış olmaktadır. İSG uzmanı haftalık ve aylık belirli sürelerde işletmeye gelerek yapılan çalışmaları ve alınan tedbirleri inceler, işverene danışmanlık yapar. Uzmanlık alanındaki her çalışmayı aktararak işletmenin güvenlik seviyesinin artırılması konusunda girişimde bulunur. Elbette bu güvenliği tek başına sağlamaz, en önemli paydaşları işveren ile çalışan personellerdir.

OSGB aracılığı ile alacağınız hizmetler arasında işyeri hekimliği de yer alır. İşyeri hekimleri OSGB bünyesinde çalışan hekimlerdir. Bu hekimlik kapsamında çalışanların iş sağlığı konusunda alması gereken önlemler üzerinde durulur. İSG uzmanı ile eş zamanlı olarak planlanan eğitimlerde hijyen eğitiminden ilk yardım eğitimine kadar bir dizi eğitim süreci tamamlanır. İşyeri hekimine yardımcı olması gayesiyle istihdam edilen diğer sağlık personeli de OSGB tarafından alabileceğiniz sağlık hizmetlerinin bir kısmını ifa eder.

Ortak Sağlık ve Güvenlik Biriminde Kimler Çalışır?

OSGB yani Ortak Sağlık ve Güvenlik Biriminde hangi uzmanları çalıştığı ile ilgili genel ifadeyle üç branştan bahsedilir. İlki iş güvenliği hizmetlerinin temelinde yer alan İş Sağlığı ve Güvenliği uzmanlarıdır. Literatürde ve alanda İSG uzmanı olarak adlandırılan kalifiye personeller, çeşitli sınavlara girerek başarı elde eden kişilerdir.

Ortak Sağlık ve Güvenlik Biriminde Kimler Çalışır? - Model Çevre

C sınıfından başlayarak yine belirli bir süre hizmet veren ve bu sürenin sonunda yeni bir sınava girerek B sınıfı iş güvenliği uzmanı olan kişiler, sürecin nihayetinde A sınıfı uzman olarak, hem koşullar hem de gelir bakımından zirveye ulaşırlar. A sınıfı uzmanlar büyük işletmelerde kadrolu olarak çalışırlar.

OSGB bünyesinde çalışan işyeri hekimi de sağlık konusunda alanında uzman olan kişilerdir. Çalışanların sağlık tedbirleri ve olası iş kazalarında teknik, bilimsel ve hukuki girişimleri yapan işyeri hekimleri, bu açıdan işletmeye yardımcı olan gruptur. Diğer sağlık personeli de işyeri hekiminin yaptığı çalışmaları veriye dökmek, ilgili portör muayene evraklarını hazırlamak ve diğer doküman işlerini yapan çalışanlardır.

  • İzlenme: 1109