Skip to main content

Çevre Mühendisleri Ne İş Yapar?

Çevre mühendisleri, tehlikenin önemini değerlendirdikleri ve onu tedavi etme ve içerme konusunda tavsiyelerde bulundukları tehlikeli atık yönetimi çalışmaları yürütür. Çevre sorunları ve sürdürülebilirliği ele almak için çevre bilimciler, planlamacılar, tehlikeli atık teknisyenleri, mühendisler ve hukuk ve iş uzmanları gibi diğer uzmanlarla işbirliği yaparlar.

Çevre Mühendisleri Ne İş Yapar? - Model Çevre

 • Çevre mühendisleri genellikle aşağıdakileri yapar:
 • Çevresel araştırma raporlarını hazırlamak, gözden geçirmek ve güncellemek
 • Su iyileştirme tesisleri, hava kirliliği kontrol sistemleri ve atıkları enerjiye dönüştüren operasyonlar gibi çevre korumaya öncülük eden projeler tasarlamak
 • Planları, izinleri ve standart işletim güncel prosedürlerini edinmek ve sürdürmek
 • Çevresel iyileştirme projeleri ve yasal işlemler için teknik destek sağlamak
 • Bilimsel verileri analiz etmek ve kalite kontrol kontrolleri yapmak
 • Çevresel iyileştirme programlarının ilerlemesini izlemek
 • Çevresel düzenlemelere uygunluğu sağlamak için endüstriyel ve belediye tesislerini ve programlarını incelemek
 • Kirlenmiş siteleri temizleme prosedürleri hakkında şirketlere ve devlet kurumlarına tavsiyelerde bulunmak
 • Atık su ve diğer kirliliklerin arıtılması için tesisler ve süreçler tasarlarken, çevre mühendisleri, işçi güvenliğinden çevrenin korunmasına kadar birçok sorunu aynı anda çözmeye çalışırlar. İşverenleri için kayıpları önlemek, işçi sağlığını korumak ve çevresel zararı azaltmak için sorunları tespit eder ve tahmin ederler.

Çevre Mühendisinin işyeri nasıl olmalıdır? - Model Çevre

Çevre Mühendisinin işyeri nasıl olmalıdır?


Çevre mühendisleri, üzerinde çalıştıkları projeye ve kiminle etkileşime geçtiklerine bağlı olarak çeşitli ortamlarda çalışabilirler.

Diğer mühendisler ve şehir ve bölge planlamacıları ile çalışırken, çevre mühendislerinin ofis ortamında çalışıyor olmaları muhtemeldir. İnşaat projelerinin şantiyelerde olması muhtemeldir. Tehlikeli atık teknisyenleri ve çevre bilimcileri ile çalışırken, iş açık havada belirli sahalarda olacaktır.

Çevre Mühendisinin işyeri nasıl olmalıdır? - Model Çevre

Çevre mühendislerinden bazen ülke genelindeki çeşitli seminerlerde bilgi sunmaları ve soruları yanıtlamaları istendiğinden, arada bir seyahat etmek bir gereklilik olabilir.

 • İzlenme: 564