Skip to main content

Çevre Uzmanı Kimler Olabilir?

Çevre uzmanı kimler olabilir? konusunda Çevre Bakanlığı’nın net olarak ifade ettiği çevre görevlisi olma koşullarını iyi şekilde incelemek gerekiyor. Çevre Kanunu kapsamında çevreyi kirletme ihtimali bulunan tüm işletmelerde yer alan, ilgili tedbirleri almakla ve uygulanmasını takip etmekle yükümlü görevliler çevre uzmanı olarak istihdam edilmektedir. Özel işletmelerde görev alarak çevreyi kirletecek unsurların önlenmesi, gerekirse filtreleme uygulama, alınan tedbirlerin uygulanmasını takip etme gibi sorumlulukları bulunmaktadır. Elbette burada dayanak olarak kullanılan resmi çerçeve “Çevre Kanunu”dur.

Çevre Uzmanı Kimler Olabilir? - Model Çevre

Bakanlık tarafından hazırlanarak ilgili yüksek makamların onayına sunulan Çevre Kanunu kapsamında yapılması gereken çalışmaların neler olduğu ile ilgili kapsamlı bir inceleme yapmak tüm firmaların yükümlülüğüdür. Bu yüzden firmalar Çevre Uzmanı veya Çevre Görevlisi istihdam ederek, Çevre Danışmanlık firmalarından profesyonel destek alarak bu tür problemlerini ve yasal yükümlülüklerini çözmek için çaba sarf etmektedir.

Kimlerin çevre uzmanı olabileceğine dair yine aynı bakanlığın ilgili sayfalarında detaylı bilgi yer almakla birlikte, burada temel hatlarıyla çevre uzmanı olabilecek meslek gruplarına ikinci bölümde değiniyoruz.

Çevre Görevlisi Olabilecek Meslek Grupları

Çevre görevlisi olabilecek meslek grupları arasında birinci sırayı üniversitelerin çevre mühendisliği lisans programından mezun olan kişiler yer almaktadır. Benzer şekilde aynı mühendislik alanında yüksek lisans eğitimi almış kişiler de çevre uzmanı olarak görev yapabilmektedir. Bu kişilerin Çevre Bakanlığı tarafından yapılan çevre eğitimine katılmak zorunluluğu vardır. Bunun yanı sıra üniversitelerin mühendislik veya veterinerlik programlarından mezun olan, jeoloji, biyokimya, biyoloji, kimya ve biyoloji bölümlerinden mezun olanlar da çevre uzmanı olarak görev alabiliyorlar. Elbette yine bakanlığın ilgili alanda yapacağı sınavda başarılı olmaları gerekmektedir.

Çevre Görevlisi Olabilecek Meslek Grupları - Model Çevre

Çevre Bakanlığı’nın merkez ve taşra birimlerinde çevre denetiminde, çevre lisansında, çevre izninde, çevresel etki değerlendirmesinde ve çevre yönetiminde en az 4 yıl çalışanlar da çevre uzmanı olarak direkt şekilde görev alabiliyorlar. Herhangi bir sınava girmelerine veya eğitime katılmalarına gerek duyulmamaktadır. Diğer yandan bakanlığın ilgili teknik kısımlarında daire başkanı ve üst makamlarda, il müdürü olarak, il müdür yardımcısı olarak veya şube müdürü olarak en az 3 yıl çalışanlar da çevre görevlisi veya çevre uzmanı olarak görev yapabilmektedir.

Görüldüğü üzere çevre görevlisi olabilmek belirli koşullara bağlanmıştır. Yukarıda belirtilen şartları taşıyan ve şartları içinde sınav veya eğitim olup da bunları tamamlayan kişilerin çevre uzmanı olarak görev yapabileceği belirtilmektedir. Bu yüzden gerekli koşulları iyice incelemek, gerekli eğitimleri tamamlamak veya Bakanlığın açmış olduğu sınavda başarılı olmak, çevre görevlisi olarak istihdam edilmek için yeterli sayılmaktadır. Özel firmalarda kadrolu olarak veya Çevre Danışmanlık firmalarında belirli süreli sözleşme kapsamında çevre uzmanı olarak çalışmak için başvuruda bulunabilirsiniz.

Çevre Görevlisi Sınavı

Uzman olarak görev alabilmek için çoğu bakanlık sınav zorunluluğu getirmektedir. Çevre Bakanlığı da kendi bünyesinde yürütülecek işlerin uzman eliyle yürütülmesi, gerekli resmi işlemlerin yapılabilmesi adına, muhatap olarak uzmanları almak istemektedir. Hem Çevre Kanunu kapsamında yapılacak işlemlerin ve yürütülecek görevlerin profesyonel şekilde ilerlemesi, sürecin uzman şekilde yürütülmesi hem de gerektiğinde denetimlerde karşıda işten anlayan birinin yer alması maksadıyla bu tür uzmanlık sınavları yapılmakta ve katılımcıların başarılı olması istenmektedir.

Çevre Görevlisi Sınavı - Model Çevre

Bakanlıklar genelde bu tür sınavları MEB veya ÖSYM aracılığı ile yaparak sınavın profesyonel şekilde uygulanması ve değerlendirmesi amacını yerine getirmek istemektedir. Çevre görevlisi sınavında 100 üzerinden 70 başarı puanı olarak kabul edilmektedir. Elbette istihdam sürecinde bazen farklı koşullar da istenebilmekte ancak genelde sınavın geçerlilik süresi 1 yıl olmaktadır.

  • İzlenme: 1427