Skip to main content

Çevre Danışmanlığı Hizmeti Alma Zorunluluğu

Çevre danışmanlığı hizmeti alma zorunluluğu bazı kriterlere göre belirlenmiş işletmeler için geçerlidir. Yaptıkları faaliyetler ile çevreye zarar verme riski bulunan tesisler, fabrikalar, atölyeler ve benzeri işletmeler, çevrenin korunması adına danışmanlık hizmeti alarak çevreye minimum zararla faaliyetlerini sürdürmelidir. Bu yüzden genel itibariyle çevreyi nasıl koruması gerektiği çevre danışmanlığı firmaları tarafından aktarılmaktadır. Bu hizmeti almak için bakanlık tarafından yetkilendirilen ve sertifika verilen çevre danışmanlık firmaları bulunmaktadır. Bu firmalardan hizmet alarak gerekli süreçleri hatasız şekilde ilerletebilirsiniz.

Çevre Danışmanlığı Hizmeti Alma Zorunluluğu - Model Çevre

Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği ekinde yer alan listeye göre firmaların çevre danışmanlığı hizmeti alırken hangi iş kollarına göre sınıflandırıldıkları yer almaktadır. Bu sınıflamaya göre işletmeler kendi kapsam alanlarını inceleyecek ve hizmet almak gerekip gerekmediğine karar vereceklerdir. Zaten firmalar faaliyetlerine başlamadan önce bu araştırmaları yapmakla yükümlüdürler. Çevre danışmanlığı hizmeti alma zorunluluğu, faaliyet alanlarına göre ayrılmış işletmeler için istenmektedir.

Çevre yönetim birimi kurarak faaliyetlerine başlayan, gerekli izinleri almak için dokümanları hazırlayan, belge girişlerini yapmak için çevre görevlisi yetkilendiren ve belgeleri sisteme yükleyen işletmeler için çevre danışmanlığı zaruri bir durum olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu yüzden kesinlikle deneyimli firmalar ile çalışmak ve tecrübeli çevre mühendisleri ile süreci sürdürmek işletme için yararlı olacaktır.

Çevre Danışmanlık Hizmeti Alması Gereken İşletmeler

Çevre danışmanlık hizmeti alması gereken işlemeler çevre izin ve lisans yönetmeliği Ek 1 ve Ek 2’de belirtilmiştir. Çalışma alanınızı belirlediğinizde işletme türünüze ve faaliyet kodunuza göre danışmanlık hizmetine tabi olup olmadığınızı tespit edebilirsiniz. Enerji Endüstrisi alanında termik santraller, nükleer santraller, rafineriler, kok fırınları bu kapsama girmektedir. Madencilik ve Yapı Malzemeleri Endüstrisi alanında çimento üretim tesisleri, kireçtaşı pişirme tesisleri, her türlü asbest tesisi çevre danışmanlığı hizmetini almakla yükümlü tutulan işletmeler olarak karşımıza çıkmaktadır.

Çevre Danışmanlık Hizmeti Alması Gereken İşletmeler - Model Çevre

Diğer yandan Metal Endüstrisi sektöründe demir-çelik tesisleri, ham metal üretim tesisleri ve sıcak haddeleme tesisleri; Kimya ve Petro-Kimya Endüstrisi sektöründe entegre kimya tesisleri, kimyasal çözücü maddelerin hammadde olarak kullanıldığı tesisler, petrol ve petrol ürünlerinin rafinasyon işlemlerinin gerçekleştirildiği tesisler çevre danışmanlık hizmeti alması gereken işletmeler arasındadır.

Yüzey Kaplama Endüstrisi alanındaki tesisler, Orman Ürünleri ve Selülöz Tesisleri, Gıda Endüstrisi ile Tarım ve Hayvancılık sektörlerindeki şeker fabrikaları, zeytin işleme tesisleri, maya üretim tesisleri, alkollü içecek üreten tesisler, hayvan yetiştirme ve kesim tesisleri ile süt işleme tesisleri de zorunlu tutulmaktadır. Atık yönetimi işletmeleri, maddelerin depolanması, doldurulması ve boşaltılması işlemlerinin yapıldığı, belirli kriterleri taşıyan işletmeler ile su arıtma tesisleri çevre danışmanlığı hizmeti alma zorunluluğu kapsamında yer almaktadır.

Çevre Görevlisi Çalıştırması Gereken İşletmeler

Çevre görevlisi çalıştırması gereken işletmeler “Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği” kapsamında belirlenerek yürürlüğe girmiştir. Bu işletmelerin belirli sorumlulukları vardır ve bunları yerine getirmekle kanunen yükümlüdürler. Çevre yönetim hizmeti alması gereken veya çevre görevlisi çalıştırması zorunlu tutulan bu işletmelerin süreç içinde yerine getirmesi gereken sorumlulukları vardır. Bunların yapılması hem denetimlerde kolaylık sağlamakta hem de çevreyi koruma adına önemli bir işlevi yerine getirmektedir.

Çevre Görevlisi Çalıştırması Gereken İşletmeler - Model Çevre

İşletmeler, kendilerinden alınan ölçümleri ve numuneleri Bakanlık tarafından belirlenmiş laboratuarlarda test ettirmekle yükümlüdür. Resmi kurumlardan gelen denetçilerin ilgili alanlara rahat bir şekilde girmesini sağlamalıdır. İş güvenliği tedbirlerini alarak denetim görevlilerinin sağlıklı ve güvenli şekilde denetim yapmasını sağlamak zorundadır.

Bu kapsamda yapılması gereken en işlevsel işlem profesyonel bir çevre danışmanlığı firması ile sözleşme imzalamaktır. Olası bir şekilde sözleşme imzalanan firma ile iptal söz konusu olursa, yeni bir firma ile sözleşme imzalamak için iki ay süre verilmektedir.

  • İzlenme: 1140