Skip to main content

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi Nasıl Alınır?

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi belgesine sahip olmak için en doğru yol bu konuda danışmanlık ve eğitim veren bir firma ile anlaşma yapmaktır. Danışmanlık ve eğitim firması size sistemin kurulumu, işleyişi ve denetimi konularından başlayarak uluslararası sertifikasyon kuruluşundan sertifikanızı alana kadar her aşamada yardımcı olacaktır. Alınacak aksiyonlar, faaliyet gösterdiğiniz sektöre göre değişiklik gösterecek olsa da size yol göstermesi açısından temel olarak aşağıdaki gibi özetlenebilir.

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi Nasıl Alınır? - Model Çevre

Çevre Yönetim Sistemi Kurulum Aşamaları

Çevre yönetim sisteminin temel prensipleri aşama olarak şu şekilde sıralanabilir:

 • Çevre Politikası Oluşturmak: Belgeyi almak isteyen kuruluşun üst yönetimi kendi “çevre politikasını” oluşturmalıdır. Basitçe anlatmak gerekirse bu çevre politikası çevre yönetim sisteminin çerçevesinde olmalı ve kuruluşun faaliyetlerinin çevreye etkisinin sınırlı olacağı, kirlenmenin önlenmeye çalışılacağı, yasal mevzuatlara riayet edileceği, çevre etkilerinin raporlanacağı ve şeffaf olacağı konularında taahhüt içermelidir. Çevre ile ilgili tutulan dokümanların, yapılan raporlamaların kamunun erişimine açık olduğu ispat edilmelidir. Çevre yönetim sistemi çerçevesinde oluşturulan çevre politikasına bağlı kalınmalıdır.
 • Planlama yapmak: Kuruluş olarak sunulan ürün ve hizmetlerin çevre boyutları belirlenmeli, öncelikli olanlar tespit edilip taahhütlerin yerine getirilmesi noktasında gerekli yol haritası oluşturulmalıdır.

Çevre Yönetim Sistemi Kurulum Aşamaları - Model Çevre

 • Kontrol: Bir ölçme değerlendirme sistematiği kurulmalı, sonuçlar değerlendirilerek amaç ve hedeflere yaklaşma oranları izlenmelidir.
 • Gözden Geçirme: Ölçme ve değerlendirme sonuçları dikkate alınarak çevre yönetim sisteminin sürekli iyileştirme yoluna gidilmesi gereklidir.

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ile İlgili Danışmanlık Almak

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi belgesi almak için gerekli yetkinliğe sahip bir danışmanlık firmasına başvurduğunuzda, ilk önce kuruluşunuzun mevcut durumu çevre boyutu ile birlikte tespit edilecektir. Ardından faaliyet gösterdiğiniz iş koluna ait yasal mevzuatların tamamı ve yasal otoritenin koyduğu uymanız gereken kurallar tespit edilecektir. Kuruluşunuzda çalışanlara adaptasyon eğitimleri verilecek, iş birimlerinize çevre sorumluları aranacaktır. Kontrol aşamasında topladığınız ve kaydettiğiniz belgelerin segmentasyonu yapılarak, süreçlere entegre edilmesi için bir sistem kurulacaktır. Tüm bu hususlar tamamlandığında ise danışmanlık firmanız ile birlikte karar vereceğiniz uluslararası akredite bir kuruluşa başvuruda bulunulacaktır.

Yapılan her belge başvurusu olumlu olarak sonuçlanmamaktadır. Ancak tespit edilen aksaklıklarla ilgili olarak size bir tadilat süresi verilecektir. Olumsuzluğun giderilmesi halinde tekrar belgeniz tarafınıza kargo ile gönderilecektir. Sonuç olarak sistemin kuruluş aşamasında işinin ehli bir danışmanlık ve eğitim firması ile çalışmanız size ciddi zaman kazandıracak ve karmaşık görünen süreci oldukça basitleştirilmiş olacaktır.

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi Neden Alınmalıdır?

Çevre Yönetim Sistemi standartları global olarak ortak bir dil oluşturmuştur. Bu gün dünyanın 170’i aşkın ülkesinden 300.000’in üzerinde kuruluş bu belgeye sahiptir ve her geçen gün belge alan kuruluş sayısı artmaktadır.

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi belgesine sahip işletmeler diğer işletmelerden aşağıdaki yönlerden pozitif olarak ayrışırlar;

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ile İlgili Danışmanlık Almak - Model Çevre

 • Doğal kaynakların kullanımını izleme ve yönetebilme yetilerine sahip olduklarından üretim maliyetlerini azaltabilirler.
 • Atık yönetimini etkin bir biçimde yaptıklarından çevre kirliliğine daha az sebep olur ve üretim veya arzlarının sürekliliğini sağlamış olurlar.
 • Çevreye duyarlı olduklarından marka değerlerini yükseltmiş olurlar. Ulusal ve uluslararası platformlarda çevreci üretim süreçlerine önem veren pazarlardan pay alma şansına sahip olurlar.
 • Yasal mevzuatlara uyumlu olduklarını ispatlayabilirler.
 • Yurtiçi ve yurtdışı finansman kullanmada ayrıcalıklı faiz oranlarıyla finanse edilme şansı yakalarlar.
 • Sorumluluk sigortalarını daha düşük maliyetlerle yaptırabilirler.
 • Yasal mevzuatlara uyumlu oldukları için faaliyetleri için gerekli belgeleri daha kolay alabilirler.
 • Çalışanlarından başlamak suretiyle toplumda Çevre Yönetim Sistemi bilincinin yerleşmesinde rol alarak şirket imajını güçlendirmiş olurlar.

Üretimin sürekliliğini sağlamak ve sonraki nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi önemli bir araç olarak öne çıkmaktadır.

 • İzlenme: 657