Skip to main content

Atık Yönetim Planı Nasıl Oluşturulur?

Atık yönetimi son zamanlarda endüstride en fazla üzerinde durulan konulardan biridir. Sanayi devrimi ile birlikte yapılan fabrikaların işlettikleri hammaddelerin imalat prosesinin sonunda küçük veya büyük boyutlarda atıklar meydana gelmeye başlamıştır. İlk etapta çok fazla üretim ve atık olmadığı için küçük çaplı planlar ile üstesinden gelinebilmiştir. Ancak daha sonra farklı üretim maddelerine geçiş sürecinde daha fazla atık ortaya çıkmış, önce bunların doğaya atılması gibi yanlış uygulamalar yapılmış ancak uluslar arası çevre koruma anlaşmaları ile atıkların da geri dönüşüme kazandırılmasının önemine vurgu yapılmıştır.

Atık Yönetim Planı Nasıl Oluşturulur? - Model Çevre

İşte bu süreçlerin sonunda atık yönetimi planı oluşturma konusunda profesyoneller istihdam edilmeye başlanmış veya çevre danışmanlık şirketlerinden hizmet satın alınmıştır. Her nasıl oluşturuluyorsa veya kimden hizmet alınıyorsa, önemli olan atık yönetim planının profesyonel şekilde oluşturulması ve kanunlar nezdinde nizami sayılmasıdır.

Farklı atık türleri için farklı önlemlerin alınması, bunları kategorize edilmesi, atık üreticileri ile başlayan ve geri dönüşümü sağlayan tesisler ile biten geniş ve detaylı bir atık yönetim planı her türden ofis, fabrika, konut ve işletmenin önemli konularından biri haline gelmiştir.

Endüstriyel Atık Yönetim Planı Nedir?

Doğaya verdiği tahribat sıralamasında birinci sırada olan endüstriyel atıklar, evsel atıklar gibi birkaç yılda doğada kendiliğinden yok olmamakta, uzun yıllar tahribatı genişletmekte, yetişen bitki ağaçların zarar görmesine neden olmakta ve nihayetinde yer altı sularına karışarak insan yaşamını da tehdit etmektedir. Bunun önemli endüstriyel atık yönetim planıdır ve bunun uygulanmasındaki ciddiyettir. Kanunların bununla ilgili sert yaptırımları olmakla birlikte, gerçek kanun firmaların vicdanı olmalıdır.

Endüstriyel Atık Yönetim Planı - Model Çevre

Endüstriyel atık yönetim planı, sanayi tesislerinde üretimde kullanılan maddelerden ve süreçten sonra geride kalan, çevreye ve insana ölümcül şekilde zarar veren atıkların, hiçbir tahribata yol açmadan geri dönüştürülecekleri tesislerde entegre işlemine maruz kalmasını programlayan plandır. Genel olarak üç yıllığına hazırlanır ve takibi şarttır. Bu konuyla ilgili yönetmelikler mevcuttur. Buna uyulmadığı takdirde yaptırımlar uygulanır.

Atıkların henüz oluştuğu kaynakta ayrıştırılması, geçici olarak depolanacakları alanlara sağlığa uygun şekilde aktarılması, sertifika sahibi firmaların o depo alanından teslim alarak işlenecek tesise götürülmesi süreci endüstriyel atık yönetim planının temelini oluşturur. Bu süreçte göre alan personelin hem iş güvenliği kurallarına uyması hem de mesleki hastalıkların önlenmesi için gerekli kişisel koruyucu donanımları kullanması önem arz eder.

Atık Yönetimi Planında Olması Gerekenler

Atık yönetim planı oluşan atıkların hiçbir şekilde zarar vermeden ilgili tesislere aktarılması sürecini kapsar. Bu planın oluşturulması profesyoneller tarafından mümkün olmaktadır. Lisanslı çevre danışmanlık firmaları bünyesinde istihdam edilen uzmanlar atık yönetim planının oluşturulması ve onaylanması için yetkindir. Atık yönetim planında nelerin olması gerektiği ile ilgili en detaylı bilgileri uzmanından edinebilirsiniz ancak burada bahsederek bilgi sahibi olmanıza destek olalım.

Atık Yönetim Planında OIması Gerekenler - Model Çevre

İyi ve eksiksiz bir atık yönetim planında atığı oluşturan fabrika veya tesisin iletişim bilgileri kesinlikle yer almalıdır. Atığı üreten imalathanenin iletişim bilgilerinin olması sürecin başlamasını sağlaması açısından önemlidir. Elbette firmada atık yönetiminden sorumlu olan birimin yöneticisinin de bilgileri yer almalıdır. Atık nerede nasıl oluşuyorsa ve türü ne ise detaylı şekilde belirtilmelidir. Atığın kaynağının belirtilmesi sonraki süreçleri şekillendirmek açısından değerlidir.

Bakanlık tarafından belirlenen atık kodlarının belirlenmesi ve yer alması da yönetim planını kolaylaştırır.  3 yıllığına yapılan atık yönetim planında elde edilmesi planlanan atığın miktarının tahmini olarak girilmesi ve planın oluşturulduğu yıldan bir önceki yıla ait atık verilerinin de öngörüyü desteklemesi amacıyla planda yer alması gerekir. Atıkların gönderildiği tesise ait bilgiler de yer alması gereken bilgiler arasındadır.

  • İzlenme: 787