Skip to main content

Baca Gazı ve Hava Kirliliği Kontrolü

Endüstriyel tesislerin çalışmalarını sürdürürken bacalarından ortaya çıkan baca gazının havayı kirletmesi nedeniyle kontrol edilmesi ve önlem alınması zaruriyeti doğmaktadır. Kontrolsüz yapılacak üretimlerde ve endüstriyel çalışmalarda havanın muazzam seviyede kirleneceği ve bunun doğaya etkisinin tahmin edilemeyecek boyutlarda olacağı, bilimsel araştırmalarla kanıtlanmıştır. Bu yüzden gerekli emisyon ölçümlerinin yapılarak baca gazlarının denetimden geçirilmesi, ölçümlerinin uygun metotlarla yapılması ve hava kirliliğinin önlenmesi birincil hayati amaç olarak vurgulanmaktadır.

Baca Gazı ve Hava Kirliliği Kontrolü - SBaca Gazı ve Hava Kirliliği Kontrolü- Model Çevre

Hava kirliliğinin kontrolü ile ilgili 27277 sayılı yönetmelik yapılması gereken çalışmaları, alınması gereken önlemleri ve izinleri ayrıntılı şekilde anlatmaktadır. Sektördeki çevre danışmanlık firmalarının ve işletme sahiplerinin bu yönetmelik ışığında hareket etmesi, gerekli izinleri alması ve ölçümleri yaptırması yasal olarak beklenmektedir. Bu yüzden bu tip işlemlerin eksiksiz şekilde sürmesi, işletmenin faaliyetlerine ara verilmemesi ve gerekli izinlerin alınması için profesyonel bir çevre danışmanlık hizmeti alınması gerekir.

Çevre danışmanlık firmaları hava kirliliğinin önlenmesi amacıyla sanayi tesislerine ve her türlü işletmeye rehberlik ederler. Farklı konularda gerekli olan izinler, yazışmalar, raporlamalar ve ölçümler konusunda işletmelere yol gösteren danışmanlık firmaları ve bünyelerindeki uzmanlar, hem bakanlığın beklediği çalışmayı yapmakta hem de doğanın korunmasına katkı sağlamaktadırlar.

Baca Gazı ve Hava Kirliliği Kontrolü Nasıl Yapılır?

Baca gazı ve hava kirliliği kontrolü çeşitli yöntemler aracılığı ile yapılmaktadır. Ölçülecek maddenin türüne ve gazın içeriğine göre usuller değişse de önemli olan husus örnek almak ve gerekli testleri yapmaktır. Bazı yöntemlerde anında sonuç alınabilmekte bazılarında ise özel yöntemler kullanılması amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlara sevki yapılmaktadır. Neticede tesisin havayı kirletmesini önlemek adına gerekli ölçümler yapılır ve emisyon izni alınmasına yardımcı olunur.

Baca Gazı ve Hava Kirliliği Kontrolü Nasıl Yapılır? - SBaca Gazı ve Hava Kirliliği Kontrolü Nasıl Yapılır? - Model Çevre

Tesislerin faaliyetlerine başlayabilmesi ve etkinliklerini sürdürebilmesi için gerekli olan tüm baca gazı ölçümleri ve hava kirliliği kontrolleri ilgili firmalar tarafından yapılarak sonuçlar rapor haline getirilir. Tesisten bu sonuçları isteyen devlet kurumlarına ilgili raporlar teslim edilir ve gerekli izinlerine alınması sağlanır. Böylece hem tesisin havayı kirletmesi önlenir hem de ülkemizin gelişmesine katkı sağlayacak bir endüstriyel faaliyetin sürdürülmesi sağlanır. Çift taraflı fayda teorisinin çalıştığı bu kontrollerde hassas davranılması, üzerinde yaşanacak bir ülkeye sahip olmamız için son derece önemlidir

Her türlü sanayi faaliyetinin telafisi yapılabilir ancak doğaya verilen zararı telafi etmek yıllar sürebilir. Bu yüzden Bakanlıklar tarafından yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firmaları bu misyonu yürüterek, daha yaşanabilir bir çevre, içilebilir su ve teneffüs edilebilir hava şartlarının sağlanmasına yardımcı olur.

Emisyon Ön İzninde Nelere Dikkat Edilmektedir?

Baca gazı ve hava kirliliğinin kontrolü konusunda ismi geçen emisyon ön izninde nelere dikkat edildiği ve hangi konuların incelendiği konusunda ilgili yönetmelikte gerekli bilgiler yer almaktadır. Emisyon ön izni yerine geçen ÇED belgesi başvuruda kullanılabilir. Tesisin böyle bir belgesinin olması ön izinde geçerli olmasını sağlamaktadır.

Emisyon Ön İzninde Nelere Dikkat Edilmektedir? - Emisyon Ön İzninde Nelere Dikkat Edilmektedir? - Model Çevre

Hangi tesislerin emisyon ön iznine tabi olduğu ilgili yönetmeliğin Ek 8-A ve B listelerinde yer almakla birlikte, belgelerin nasıl hazırlanması konusunda çevre danışmanlık firmalarından profesyonel destek alınması tavsiye edilir. Aynı ve benzer başvuruları defalarca yapan danışmanlık firmaları, izinler konusunda takip edilecek yöntemi ve hazırlanması gereken belgeleri bilmektedir.

Tesislerin planlama aşamasında verilen emisyon ön izni, o tesisin çevreye karşı verebileceği zararları önleyebileceğine dair öngörüsel bir belgedir. Bu belge ile o tesisin hava kirliliği oluşturmayacak şekilde gerekli tedbirlerin alabileceğine dair oluşan kanaattir. Böylece tesis faaliyetlerine başlayabilmekte ve katma değer sağlayabilmektedir.

  • İzlenme: 752