Skip to main content

Hangi Firmalar Çevre Görevlisi Bulundurmalıdır?

Hangi firmalar çevre görevlisi bulundurmalıdır? sorusunun cevabı su arıtma tesisleri, nükleer santraller, elektrik santralleri, baca ve sıvı atık kanalına sahip fabrikalardır. Çevre görevlisinin sorumluluğu, beşeri etkenlerin doğaya zararını önlemektir.

2022 İtibarıyla, çevre görevlisi bulundurma zorunluluğu taşıyan kurumlar vardır. Yaşam şartlarını gözetme ihtiyacı nüfusa paraleldir. Çevre görevlisi bulundurmakla yükümlü kurumlar şöyledir:

Hangi Firmalar Çevre Görevlisi Bulundurmalıdır? - Model Çevre

 • İl belediyeleri
 • Nüfusu 20.000 - 50.000 aralığında olan mahalli idareler
 • Nüfusu 50.000'i geçen mahalli idareler

Belediyeler ve 50.000'den kalabalık nüfuslu idareler en az iki görevli bulundurur. Nüfusu 20.000 - 50.000 aralığındaki idarelerde en az bir görevli çalışır. 20.000'den az nüfuslu idareler, üst idarenin kadrosundan yararlanabilir. Çevre görevlisi iş imkanları özel sektörle genişler.

Çevre Görevlisi Nedir, Ne İş Yapar?

Çevre görevlileri, doğayı kirletebilecek atıklara çözüm üretir. Su, hava, toprak hijyeni için proje yapar. Şirketlerin çalışma hacmi değişkendir. Görevli, faaliyet özelinde yöntem oluşturur. 

Meslekte sabit uygulamalar yoktur. Hangi firmalar çevre görevlisi bulundurmalıdır sorusu, görev tanımıyla cevaplanabilir. Mühendislerce yürütülen faaliyetler şunlardır:

 • Fabrika bacalarını denetler. Uygun baca filtrelerini tespit eder.
 • Sıvı atık kanallarını inceler. Salınım hacmine uygun filtreleme çözümü geliştirir.
 • Tarımsal faaliyete uygun gübre ve ilaçlar önerir. Ekolojiye zararlı maddelerin kullanımını önler.
 • Nükleer santrallerin atık birimini iyileştirir.
 • Katı atıkların toplanma ve giderilme prosedürünü oluşturur.
 • Fabrika makinelerinden kaynaklı ses kirliliği için izolasyon projeleri yapar.
 • Doğal kaynakları olumsuz etkileyen metotları tespit eder. Çalıştığı kuruma alternatif sunar.
 • Ekipmanların doğaya zararsız olarak geliştirilmesinde görev alır.

Hangi firmalar çevre görevlisi bulundurmalıdır sorusu çeşitli yanıtlara sahiptir. Enerji üretim firmaları, biyogaz tesisleri, baraj işletmeleri, inşaat ve metalürji firmaları, büyük çaplı tarımsal üretim yapan gıda şirketleri başlıca yanıtlardır.

Çevre Görevlisi Nedir, Ne İş Yapar? - Model Çevre

Çevre Görevlisi Olmak İçin Hangi Bölüm Okunur?

Çevre görevlisi mühendislik vasfı taşır. Meslek adayı, mühendislik fakültesinin çevre mühendisliği bölümünden mezun olmalıdır. Çevre mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans programıdır.

 Mezuniyet için 240 AKTS gerekir. Önemli dersler; Çevre Kimyası, Çevre Ekonomisi, Çevre Hukuku, Çevre Ekolojisi, Yer Bilimi, Malzeme Bilimi, Statik ve Mukavemet, Su Kalitesi Yönetimi, Katı Atık Yönetimi, Hava Kirlenmesi, Biyolojik Prosesler'dir.

Mühendisler, tecrübeleriyle sınıflandırılabilir. Hangi firmalar çevre görevlisi bulundurmalıdır sorusunu cevaplayan firmalarda alt ve üst kademeler vardır. Diploma notu, mezun olunan okul, kişisel yeterlikler önemlidir. Meslekin İngilizce bilmek avantaj sunar.

İki yıllık çevre sağlığı bölümü alternatiftir. Mezunlar çevre sağlığı teknikeri unvanı alır. Mikrobiyoloji, Çevre ve Halk Sağlığı, Parazitoloji, Sterilizasyon, Hijyen ve Sterilizasyon, Hava Kirliliği ve Kontrolü, Atık Su Arıtımı önemli derslerdir. Öğrenciler 120 AKTS ile mezun olur.

Çevre Görevlisi Maaşları Ne Kadardır?

Çevre görevlisi maaşı, kamu sektöründe ve özel firmalarda  değişkendir. Maaş ortalaması asgari ücretten fazladır. Belediyelerde memuriyet sınıfı belirleyicidir. Özel sektör deneyime odaklanır.

Artan nüfus, kamu kurumlarının sık alım yapmasını sağlayabilir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, il ve ilçe idareleri duyuru yapar. Şartlar duyurularda açıklanır. Yaş, tecrübe, askerlik durumu değişken detaylardır. Yeterli KPSS puanı almak sabit koşuldur.

Çevre Görevlisi Maaşları Ne Kadardır? - Model Çevre

Küçük şirketler asgari ücret sunabilir. Orta ve büyük çaplı firmalarda çevre görevlisi maaşı 7.000 - 20.000 TL'dir. Kamu kurumları, kademeye uygun maaş sunar. İdari birimler farklı bütçelere sahiptir.

Hangi firmalar çevre görevlisi bulundurmalıdır sorusuna cevap olan şirketler, 2 - 5 yıl tecrübe şartı arayabilir. İş hacmi, sektör, proje süresi maaşı etkiler. Dönemlik veya kalıcı istihdam seçenekleri vardır. Çevre görevlisi, büyük firmaların ihtiyaç duyduğu kalifiye personeldir.

 • İzlenme: 641