Skip to main content

Karbon Ayak İzi Hesaplanması

Karbon ayak izi hesaplaması, çevreye, özellikle atmosfere insanların verdiği zararın miktarının ölçülmesi şeklinde kısaca açıklanabilir. Atmosfer insan faaliyetlerinin birçoğundan ötürü müthiş şekilde hasar görmektedir. Sera etkisi nedeniyle atmosferin belirli katmanlarında meydana gelen incelmeler veya büyük zararların sonucunda güneşten gelen ultraviyole ışınlarını belirli bölgelerde emilimi zayıflamaktadır. Bu yüzden kutuplarda buzulların erimesi, küresel sıcaklıkların anormal şekilde artması gibi insanların ve canlıların geleceğini olumsuz yönde etkileyecek durumlar ortaya çıkmaktadır.

Karbon Ayak İzi Hesaplanması - Model Çevre

Bunu önlemenin yolu çevre bilincinin aşılanması ve çevreyle ilgili yasal tedbirlerin alınmasıdır. Bunun için de insanların atmosfere nasıl ve ne ölçüde zarar verdiğinin, hangi faaliyetlerin buna neden olduğunun tespit edilmesi hayati önem taşır. Bu tespitlerin sonucunda faaliyetlerin yasaklanması veya etki alanlarının daraltılması tedbirleri alınabilir. Karbon ayak izi hesaplaması da bu çalışmalar kapsamında yapılan çalışmalar arasındadır.

İnsanların yaptıkları bazı faaliyetler sonucunda atmosfer ciddi şekilde zarar görmektedir. Sera gazlarının atmosfer üzerinde yarattığı bu olumsuz etkinin ne düzeyde olduğunun ölçülmesi, karbon ayak izi hesaplaması ile ortaya çıkmaktadır. Karbondioksit emilimi olarak adlandırılan bu etkinin sonucunda ortaya çıkacak negatif durumlar, dünyamızın geleceğini tehdit etmektedir.

Karbon Ayak İzi Nasıl Hesaplanır?   

Küresel ısınmanın önüne geçmek ve anormal iklim değişikliklerini önlemek amacıyla birçok kuruluş ve devlet karbon ayak izi nasıl hesaplanır ile ilgili bilimsel çalışmalar yürütmektedir. Isınmayı önlemek amacıyla yapılacak çalışmaların analizi ve değerlendirmeleri karbon ayak izi hesaplaması ile mümkün olacaktır. İnsanların tükettiği doğalgaz ve endüstriyel çalışmalarda kullanılan elektrik doğaya ister istemez zarar vermektedir. Bunların CO2 salınımı yapması, havadaki normal şartlarda yer alan azot, oksijen ve karbondioksit dengesini bozmaktadır. Karbon ayak izi işte tam burada ortaya çıkmaktadır. Havadaki normal değerlerin üzerinde bulunan CO2’nin izi sürülerek, buna neyin neden olduğu, hangi teknolojinin veya insan faaliyetinin bunu arttırdığı ve olası zarar potansiyeli karbon ayak izi hesaplaması ile net bir şekilde ortaya dökülmektedir.

Karbon Ayak İzi Nasıl Hesaplanır? - Model Çevre

Bir iklimin yıllık değerleri ölçüldüğünde bölgede meydana gelen karbon artışı tespit edilmektedir. Karbonun ölçülmesi ton bazında yapılmaktadır. Karbon ayak izi büyük çıktığında, bu tehlikeyi ifade eder ve küçültmek için çalışma yapılmasını gerekli kılar.

Kurumsal Karbon Ayak İzi Hesaplaması

Kurumsal karbon ayak izi hesaplaması, büyük izlerin tespiti için gereklidir. Profesyonel çevre danışmanlık firmaları, tesis, şirket, işletme, fabrika ve benzeri kuruluşların yaptıkları üretim faaliyetleri kapsamında ortaya çıkan karbon ayak izini tespit etmektedir. Böylece kuruluşun ne tür önlemler alması gerektiği yönünde danışmanlık hizmeti verirler. Bu tedbirleri alan firmalar hem cezalardan kurtulmakta hem de doğayı daha yaşanabilir kılmaktadır.

Tecrübe sahibi çevre danışmanlık firmaları, çeşitli faaliyetler yürüten endüstriyel tesislerin ölçümünü hatasıza yakında oranda çıkarmaktadır. Bu ölçümler sonucunda ortaya çıkan tablo üzerinde gerekli analizler ve değerlendirmeler yapılarak tedbirler için yol haritası belirlenebilir.

Bireysel Karbon Ayak İzi Hesaplaması

Bireysel karbon ayak izi hesaplaması kurumsala nazaran daha düşük sonuçlar verir. Öyle ki bunu ölçmek için profesyonel olmaya ihtiyaç yoktur. Çeşitli web sitelerinde verileri kendiniz girerek ölçüm yaptırabilirsiniz. Aynı zamanda hane halkı karbon ayak izi hesaplaması da bu şekilde yapılabilir. Bir evin veya kişinin ne kadar CO2 emilimi yaratacağı ile ilgili aşağı yukarı hatasız sonuçlara ulaşılabilir.

Bireysel Karbon Ayak İzi Hesaplaması - Model Çevre

Ülkemiz için daha önce yapılan bilimsel araştırmalar sonucunda bireysel karbon ayak izi miktarı yıllık ortalama 3.287 ton olarak belirlenmiştir. Evlerde, ofislerde veya belirli teknolojik üslerde kullanılan makinelerden ortaya çıkan karbon ayak izi hesaplaması uzmanlar vasıtasıyla yapıldığında perspektif çizilmesine katkı sağlayacaktır.

  • İzlenme: 671