Skip to main content

Çevre Görevlisi Eğitimi Ne Zaman?

Daha önce karşı karşıya meydana getirilen Çevre Görevlisi eğitimlerinde Çevre Görevlisi adayları, Eğitim ve Otel masraflarının yanı sıra yol ve konaklama masrafları da eklenerek meydana gelen yüksek maliyet ile bu eğitimleri almak durumunda kalmışlardı. Ancak çalışmaları meydana getirilen uzaktan eğitim sayesinde online olarak eğitime katılım sağlanabilecek. Çevre Görevlisi adayları uzaktan eğitim ile web bağlantısı bulunan her yerden 7/24 eğitimine katılabilecekler.

Uzaktan eğitim portalındaki ders notları Çevre Mevzuatında yapılacak değişiklikler yansıtılarak devamlı güncel bilgilerin verilmesi sağlanacak. Eğitim nihayetinde verilecek e-sertifika, Çevre görevlisi belge başvurusunda kullanılacak.

Çevre Görevlisi Eğitimi Ne Zaman? - Model Çevre

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü tarafından uygulamaya geçirildi. Uzaktan Eğitim Portalı” altyapısı ile çevre mühendislerine yönelik “Çevre Görevlisi Eğitimi” düzenlenecektir. Yalnızca ilk kez Çevre Görevlisi Belgesi almak isteyen adaylar katılabilecektir.

Çevre Görevlisi Eğitimi Alacak Adaylar İçin Kriterler

Çevre Görevlisi Aday Eğitimi; uzaktan eğitim şeklinde yapılacak olup, başvurular web üzerinden yapılacaktır. Başvurular kontenjanla sınırı olandır.

Çevre Görevlisi Eğitimine katılacak adayların, Çevre Mühendisliği bölümünden mezun olmaları ya da Çevre Mühendisliği Ana Bilim dalında yüksek lisans veya üzeri eğitim almış olmaları gerekmektedir.

Çevre Görevlisi eğitimine katılım formlarında mezun olunan üniversite adı, mezuniyet yılı, iletişim bilgileri bulunacak, bunların eksiksiz şekilde doldurulması gerekmektedir.

Eğitime alınacak adaylarda, adayların mezuniyet zamanı göz önüne alınarak sıralama yapılacak ve mezuniyet tarihi önce olan adaylara öncelik verilecektir.

Çevre Görevlisi Eğitim süresi 7 gün olacak, bu süre sonunda uzaktan eğitim portalı kapatılacaktır. Adaylar 7 gün içinde sisteme giriş sağlayarak eğitimi tamamlamak zorundadır. Bu süre içinde eğitimi tamamlamayan adaylar eğitim haklarını kaybetmiş olacaklar.

Çevre Görevlisi Kimdir?

Çevre kirliliğine neden olan ya da olabilecek Çevre Kanunu ve bu kanuna dayanılarak yürürlüğe giren mevzuatlar ile denetime tâbi tesislerin faaliyetlerinin mevzuata uygunluğunu, alınan önlemlerin etkili olarak uygulanıp uygulanmadığını değerlendiren, tesis içi senelik denetim programları düzenleyen kişidir. Bu kişiye T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilecek belgeye ise Çevre Görevlisi Belgesi denir.

Çevre Görevlisi Kimdir? - Model Çevre

Çevre Görevlisi Neler Yapar?

Adından da anlaşılabileceği üzere çevrenin korunması ve muntazam halde düzende tutulması üzerine çalışmalarına idame eden çevre görevlileri, başlıca görev olarak çevre yönetimi hizmetlerini yürürlükte olan yasa ve mevzuat kapsamında yürütmek, gerektiğinde koordine etmek ve bu alanda meydana gelen çalışmaları aktif olarak seyredip fert yahut işletmelerin görevli oldukları konularda üstlerine düşen kısımları uygulayıp uygulamadıklarını denetim etmek üzerine yetkilendirilmiş durumdadırlar.

İşletmelerin hizmet vermeye başladıkları tarihten itibaren her ay tertipli olarak faaliyet raporu hazırlamak ve söz konusu raporları sorumlulara sunmak ve sistemlere yüklenmesini sağlamak ile de yükümlü olan çevre görevlileri, hem de her yıl bir defadan azca olmamak kaydı ile işletmenin genel durumunu kapsayan iç tetkik raporunu da hazırlanma ve sunumu ile uğraşmaktadırlar. Bunun yanı sıra işletme içindeki çalışanlara da uzmanlık alanı üzerine eğitimler sunmak ve özendirici faaliyetlerde bulunmak görevini de taşırlar, bu eğitim ve faaliyetleri kesin bir suretle Bakanlığın uygun gördüğü format ve kalitede gerçekleştirmeye de mecbur durumdadır.

Çevre Görevlisi Eğitimine Kimler Katılabilir?

İşletmeler ile bunların çevre yönetim birimlerinde yada çevre danışmanlık firmalarında çalışacak çevre görevlilerinin aşağıdaki niteliklerden en az birini taşıması zorunludur:

4 (dört) senelik üniversitelerin çevre mühendisliği kısmından mezun olmak veya çevre mühendisliği konularında yüksek lisans veya üzeri eğitim almış olmak ve çevre mevzuatı alanında Bakanlıkça yapılacak öğrenime katılan adaylara Bakanlık tarafınca çevre görevlisi belgesi verilir.

Minimum 4 (dört) yıllık üniversitelerin mühendislik bölümlerinden yada fen/fen-edebiyat fakültelerinin fizik, kimya, biyoloji, biyokimya, jeoloji bölümlerinden veya baytar fakültelerinden mezun olmak, temel çevre bilimleri ve çevre mevzuatı alanında Bakanlıkça yapılacak eğitime katılmak, yapılacak sınavlarda 100 üzerinden 70 ve üzeri puan alarak başarılı olan adaylara Bakanlık tarafından çevre görevlisi belgesi verilir.

Çevre Görevlisi Eğitimine Kimler Katılabilir? - Model Çevre

Çevre Görevlisi Belgesi Kapsam Süresi

Bakanlık, çevre görevlisi belge sahibi çevre görevlilerine yılda en az bir kez eğitim verir yada verdirir. Çevre görevlileri vize dönemi içinde en az bir kez çevre görevlisi eğitimine katılmak zorundadır.

Çevre görevlisi belgesi, danışmanlık yeterlik belgesi ve çevre yönetim birimi belgesinin Bakanlıkça onaylandıktan sonraki 4 (dört) yıllık süreyi kapsamaktadır.

 

  • İzlenme: 1594