Skip to main content

Sıfır Atık Danışmanlığı

Üretilen malların kullanımı sırasında paket, kutu, içerik ve diğer bazı parçalarının atık durumuna geldiği görülür. Bu atıklar cam, kağıt, plastik veya evsel atık olabileceği gibi sektöre göre, kimyasal, biyolojik ve fiziksel atıklar da olabilmektedir. Daha da ileri boyutta ise nükleer atıklardan söz edilebilir. Sıfır atık danışmanlığı kullanılan her tür malzemenin ardından oluşan atıkların mümkün olduğunca minimize edilmesini amaçlar. Bu sadece tüketim sonrası değil henüz üretim aşamasındayken bile sıfır atık politikası uygulanmasıyla mümkün olur.

Sıfır Atık Danışmanlığı - Model Çevre

Eğer tüm önlemlere rağmen atık oluşumu söz konusu oluyorsa, bu kez de geri dönüşümünün sağlanması hedeflenir ve neticede atıkların doğaya karışması önlenerek, yeniden işlenmesi sürecinin desteklenmesi anlamına gelir. Bir işletmenin üretim sürecinde kullandığı hammaddelerin ve ortaya konan çıktıların en verimli şekilde değerlendirilmesi ve katma değerinin kaybolmaması için sıfır atık danışmanlığının muazzam şekilde katkısı olmaktadır.

Üretimden başlayarak tüketin sonrası alışkanlıklara kadar sıfır atık anlayışı bir ülkenin ilerlemesine de katkı sağlar. Üretimde zayi olmayan hammaddeler, nakliye ve tüketim sürecinde atılmayan her türlü materyal, bu maddelerin sıfırdan üretilmesini önler. Böylece yeni mal üretimi yapmak yerine yeniden işlemek maliyetleri düşürecektir. Bu özelde işletmelerin genelde ise ülkenin kalkınmasına yardımcı olur.

Sıfır Atık Danışmanlığının Faydaları

Sıfır atık danışmanlığı ile elde edilecek faydalar çeşitlidir. Özellikle atık işleme ve düzenleme tesislerinin sağlayacağı katkı müthiş olmaktadır. Üretim aşamasında verimin arttığı görülür, sıfır atık danışmanlığı ile uzmanların çizdiği istikamette hareket edilirse üretimdeki kayıplar önlenmiş olur. Verim arttığı zaman da kayıpların olmaması performansta da iyileşme yaşanmasını sağlar. Üretimdeki kayıpların önlenmesi maliyetlerin azalmasını, doğal olarak işletmenin de kar etmesini sağlar. Ayrıca maliyeti azalan ürünün piyasaya çıkış fiyatlarında azalma olacağı için tüketici de bundan yararlanmış olacaktır.

Sıfır Atık Danışmanlığının Faydaları - Model Çevre

Atıkların önlenmesi çevrenin daha az zarar görmesini sağlayacaktır. Her yıl tüm dünyada sıfır atık yönetimi yapılmayan ülkeler ve işletmeler yüzünden çevre çok büyük oranda tahribat yaşamaktadır. Doğanın kendi içinde eritemeyeceği nitelikte tehlikeli atıklar, hem dengeyi bozmakta hem de insanların daha sağlıksız koşullarda yaşamasına neden olmaktadır. Doğal dengenin bozulmasının ne kadar zararlı bir şey olduğu konusunda tarihte kötü birçok örnek vardır.

Sıfır atık danışmanlığı sayesinde çalışanların daha duyarlı ve bilgili olması sağlanır. Geri dönüşüm bilincinin oturması hem işletmede çalışırken hem de özel hayatlarında çalışanların daha hassas davranmasını sağlayarak sıfır atık felsefesinin başarıya ulaşmasını sağlar. Sıfır atık danışmanlığı yapılan işletmenin kurumsal kimliği katma değer kazanır. Eğer bir firma müşterileri, iş ortakları, çözüm ortakları ve resmi kurumlarda tarafından çevreye karşı duyarlı olarak bilinirse, firmanın itibarı artar.

Sıfır Atık Danışmanlığında Dikkat Edilecek Hususlar

Profesyonel bir süreç olarak yürütülmek zorunda olan sıfır atık danışmanlığında dikkat edilecek hususlar, hem çevre personelinin hem uzmanların, hem çalışanların hem de işverenlerin birlikte hareket etmesini zorunlu kılar. Oluşturulan bir çalışma ekibi ile görev dağılımı yapılır ve herkes üzerine tanımlı görevi yaparak sürecin başarıya ulaşmasına takım olarak katkı sağlar. Resmi süreçleri takip ederek yılsonunda hazırlanacak raporların verimli işlemlerle dolu olması sağlanmış olur.

Sıfır Atık Danışmanlığında Dikkat Edilecek Hususlar - Model Çevre

Planlanan çalışmalar ile atıkların ne kadar olduğu, nasıl toplanacağı, nasıl biriktirileceği, nasıl taşınacağı gibi konular düzene bindirilir. Bu süreçte hem ekiptekilerin hem rol alacak tüm personelin eğitimleri yapılmalıdır. Belirli bir sistem halinde devam eden çalışmaların ara değerlendirmeleri yapılmalı, aksayan yönleri tespit edilmeli ve kalan zaman diliminde hatasız şekilde devam edilmeye önem verilmelidir.

  • İzlenme: 498