Skip to main content

Su Kirliliği

İnsanlık için yaşamsal değeri olan suyun her geçen gün farklı etkenler nedeniyle kirlenmesi, çevreyi içinde yaşanılamaz bir hale getirmeye doğru götürmektedir. Su kirliliğinin sadece suyun içindeki canlılar için değil, insanlar için de doğada yer alan bitkiler için de çok tehlikelidir. Bu kirlilik oluştuktan sonra temizlemek için mücadele etmek hem geç kalmış olmak hem de yetersiz kalmak anlamına gelecektir. Bu yüzden su kirliliğini önleyici tedbirleri daha işin başındayken bireyselden başlamak üzere, kurumsal ve sektörel felsefeler oluşturarak sağlamak gerekir. Kirliliği önleyici önlemler konusunda bir kültür oluşturmak önemlidir.

Su Kirliliği - Su Kirliliği- Model Çevre

Su kirliliğine neden olan faaliyetlerde bulunan, tarım, endüstri ve diğer faaliyetleri yürüten işletmeleri bu konuda bilinçlendirmek ve denetlemek görevini ifa eden Bakanlığın ilgili birimleri Çevre Danışmanlık firmalarını aktif olarak sahada yetkilendirmektedir. Danışmanlık hizmetini yürüten kuruluşların su kirliliğini önleme konusunda işletmelere rehberlik etmesi ve gerekli izinler için girişimde bulunması gibi bir misyonu vardır.

Denizler, göller ve nehirler başta olmak üzere doğal çevrede olan birçok su kaynağının her türlü biyolojik ve kimyasal tehditlerden arındırılması, ayrıca bir ulusal politikadır. Bu genel politika kapsamında ilgili Bakanlık nezdinde yetki verilen kuruluşların, farklı faaliyetler yürüten tesislerin kirliliği önleyici tedbirlerini oluşturma konusunda sorumlulukları bulunuyor.

Su Kirliliği Nedir?

Su kaynaklarının çeşitli etkenlerden dolayı, doğal halinin bozulması, kimyasal içeriğinin zarar görmesi, kullanım ve içme suyu özelliklerinden uzaklaşması su kirliliğidir. Bu etkenin kaynağı ne olursa olsun tespit edilmesi ve önüne geçilmesi gerekir. Doğal ortamında kirlenmesi pek mümkün olmayan su kaynaklarının genelde insan eli veya insanın oluşturduğu yapay sistemlerin marifetiyle kirlendiğini görüyoruz. Buna engel olmak genel ve kapsayıcı çalışmalar yürüterek mümkün olacaktır.

Su Kirliliği Nedir? - Su Kirliliği Nedir? - Model Çevre

Bu çalışmalar devlet denetiminin kontrolü ile tüm paydaşların üzerlerine düşen sorumlulukları yerine getirmesiyle başarıya ulaşır. Bireysel olarak insanların kirliliğe katkı sağlamaması, endüstriyel veya farklı amaçlı tesislerin kurumsal olarak atık yönetim planlarına uygun hareket etmeleri ve çevresel etki değerlendirme süreçlerine uymaları gerekir. Bu önleyici tedbirler alındığı sürece su kirliliğinin önüne geçilmiş olur. Kirlendikten sonra değil kirlenmeden önce önlem alınması, daha temiz ve kullanışlı su kaynaklarının insanın hizmetinde olmasını sağlar.

Kirlendikten sonra suyun arıtılması veya insanların hizmetine sunulması daha çok maliyet gerektirir ve doğal hali kadar sağlıklı olmaz. Bu nedenle doğanın dengesinin korunması ve daha sağlıklı kaynak kullanımı için su kirliliğinin engellenmesi gerekir. Bunu çevre danışmanlığı ilkelerine uyarak sağlamak daha pragmatik olacaktır.

Su Kirliliğinin Nedenleri

Esas itibariyle su tasarrufuna dikkat etmediğimiz sürece kirliliği önlemenin de anlamı değişmektedir. Kaynakların verimsiz kullanılması, ileride kirlenecek su bulunamamasına neden olacaktır. Bu yüzden öncelik olarak kaynakları verimli kullanmak gerekir. Suyun kirlenmesinin başlıca sebebi doğaya salınmaması gereken kimyasal maddelerin bırakılmasıdır. Bu maddeler suya karışarak hem kimyasal formülünü bozmakta hem de fiziksel olarak etkilemektedir.

Su Kirliliğinin Nedenleri - Su Kirliliğinin Nedenleri - Model Çevre

Kontrolsüz atıkların tesisler tarafından suya bırakılması, insanların kendi elleriyle attıkları veya yerleşim yerinde alınmayan önlemler nedeniyle bıraktıkları atıklar suyun kirlenmesinin başlıca sebeplerindendir. Suyun içinde çözülemeyecek nitelikte olan maddelerin atılması, suyun doğal yapısını bozmakta, kirlenen suyun kullanılacağı bölgeleri tehlikeye atmaktadır.

Bazı atıklar içme suyu bir yana kullanım suyunu dahi aşırı derecede tehdit etmektedir. Bu şekilde kirlenen suyun sulama suyu olarak tarım arazilerinde kullanılması, direkt olarak sağlığı etkilemese de yetiştirilen ürünlerin yapısına sızarak uzun süreçte insanlarda çeşitli rahatsızlıkların oluşmasına neden olabilmektedir. Kirlenen suyun insan üzerindeki olumsuz etkileri birçok bilim dalı tarafından araştırılmakta ve kirliliğin önüne geçecek tedbirlerin önemine vurgu yapılmaktadır

  • İzlenme: 3432