Skip to main content

Atık İthalatçı Belgesi

Atık ithalatçı belgesi geri dönüşüm sektörünün en önemli belgelerinden biri olup, toplanan atıkların yurt dışından ülkemize getirilebilmesi adına gerekli bilimsel, teknik ve bürokratik işleyişe ait yetki sertifikası anlamına gelmektedir. Geri dönüşüm ve atıkların toplanması alanında hizmet veren çevre danışmanlık firmalarının Bakanlıktan aldığı ve oldukça yoğun bir prosedüre sahip bu belgenin işleyiş açısından önemi büyüktür. Atıkların belirli bir alanda toplanarak sadece yurt içindeki tesislerden değil, yurt dışındaki tesislerden de alınabilmesine olanak tanımaktadır.

Atık İthalatçı Belgesi - Model Çevre

Atık işleme tesislerinde işlemden geçen atıklar yeniden kullanıma dönüştürülmek suretiyle farklı işletmelere yönlendirilmektedir. Yurt dışından farklı nitelikteki atıkların ülkemizde tesislere getirilerek işlenmesi depolanması veya gerekli süreçlerden getirilmesi eylemlerine imkan tanınmaktadır. Bu belge Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bağlı Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü tarafından incelenmekte, düzenlenmekte ve hazırlanarak ilgili işletmelere teslim edilmektedir. Oldukça önemli bir işleve sahip olan Atık İthalatçı Belgesi, belirli kotalarda getirilmek istenen atıkların miktarını, niteliğini ve diğer özelliklerini içermektedir.

Bu durumda esas olan çevrenin korunması adına yapılması gereken işlemlerdir. Her işletme kontrolsüz şekilde atık ithal etse, denetimden yoksun olarak bunları işlese veya depolasa, çevrenin zarar görmemesi imkansızdır. Bu yüzden Bakanlık bu ithalat konusunda da işi sıkı tutmaktadır. İlgili işletmelerin ve danışmanlık firmalarının bu tebliğe göre işlem yapması gerekmektedir.

Atık İthalatçı Belgesi Nasıl Alınır?

Atık ithalatçı belgesinin nasıl alınacağı ile ilgili olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayınlanan yönetmeliklere ve ilgili mevzuata göre hareket edilmesi doğru olacaktır. Bu belgeyi alabilmek için Çevre Danışmanlık firmalarından profesyonel destek alabilirsiniz. Tüm çevrecilik belgeleri konusunda deneyimli personellere sahip olan Model Çevre Danışmanlık firması olarak, tüm bürokratik süreçlerde tam destek sunuyoruz. İstediğiniz belgeye sahip olmanız için gerekli olan koşulları taşımanıza yardımcı oluyoruz. Yapılacak işlemler ve atılacak adımlar konusunda rehberlik yürütüyoruz.

Atık İthalatçı Belgesi Nasıl Alınır? - Model Çevre

Atık İthalatçı Belgesi konusunda firmaların Çevre Bakanlığı Çevre İthalat/İhracat izinleri uygulamasındaki online modülden başvurması istenmektedir. Bu belgeyi almak için ithalat yapan firmanın ithal ettiği atığı ülkemize giriş yapmadan en az 3 iş günü önce girişimde bulunması gerekir. Firmanın elinde bulundurması gereken belgeler öncelikli olarak Atık İthalatçısı Kayıt Belgesi ve Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliğinde istenen belgelerdir. Bu belgeler ile o bölgedeki Çevre Bakanlığı İl Müdürlüğüne başvuru yapılmalıdır.

Yapılacak her sevkiyatı kapsayacak şekilde Ek-3 formu doldurulmalı ve sunulmalıdır. Ayrıca yapılan ithalatın detaylarını içeren Ek-2 formunun da dikkatli şekilde doldurulması istenmektedir. İthalatçı firmanın yükümlülükleri ve sorumlulukları bu aşamada çoktur. Eğer firma ilk kez ithalat gerçekleştirecek ise, gerekli sertifikayı ve yetkiyi alabilmesi için profesyonel bir süreç takip etmek gerekir. Bunun için de bünyesinde Çevre Mühendisi yer almıyorsa, doğru bir süreç için kesinlikle profesyonel firmalardan destek alınması önerilir. İthalat süreci oldukça karmaşık bir süreç olduğu ve izinleri alabilmek için hata yapılmaması gerektiği için uzmanlardan yardım alınmasının önemi büyüktür.

Atık İthalatçı Belgesi Ne İşe Yarar?

Atık ithalatı yapılabilmesi için gerekli olan belgelere sahip işletmelerin ve sanayicilerin girişimde bulunması gerekiyor. Bunu sağlayacak belgeye sahip işletmelerin rahat şekilde ithalat yaptığı görülmektedir. Zaten bu minvaldeki büyük bir transferi gerçekleştirecek işletmenin gerekli depo, tesis ve transfer ekipmanlarına ve elbette maddi güve sahip olması gerekir. Bundan önce de birçok yetki belgesini almalı ve Bakanlık tarafından verilen sertifikaları toplamalıdır.

Atık İthalatçı Belgesi Ne İşe Yarar? - Model Çevre

Ülkemizde bu yetki belgesine sahip olan sanayiciler tarafından geliştirilen ithalat faaliyetleri sonucunda, kapasite raporu, çevre izin lisans belgesi, ithalat rakamlarını içeren raporlar düzenli olarak bakanlığa sunulmalıdır. Bu konuda üzerinde hassasiyetle duran ilgili genel müdürlük gerekli belgelerin ve periyodik raporlamaların kesinlikle sunulmasını beklemektedir. Sadece bu iş ile ilgilenen çevre danışmanlık firmalarından düzenli danışmanlık hizmeti alabilirsiniz. Her yıl tonlarca atık malzemenin ithal edilmesi faaliyetlerini başarıyla yürüten Model Çevre olarak, tüm yükümlülüklerinizde yanınızda oluyor ve süreçlerin profesyonel şekilde ilerlemesini sağlıyoruz.

Belirli bir süre geçerliliği olan evrakların ve izinlerin süresinin geçirilmemesi için takip edilmesi önem arz eder. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile olan yazışmaların, belge ve lisansların takibinin deneyimli personel tarafından yapılması, işlerin tek elden yürütülmesi ve sonuçların sağlıklı şekilde sunulması beklenmektedir. Bunları başarmak için personelin sürekli olarak hizmet içi eğitimlerden geçirilmesi, Bakanlık tarafından verilen online eğitimlere ve seminerlere katılması, daha çok istifade edilmesini sağlar. Yeni gelişmelerin ışığında hangi prosedürlerin takip edileceği de yapılan resmi yazışmalar ve online modüller ile sağlıklı şekilde yürütülebilir.

Atık İthalatçı Kayıt Belgesi

Atık ithalatçı kayıt belgesi, atık ithal etmek isteyen sanayiciler ile Bakanlık birimleri arasındaki taahhütname niteliğindedir. Bu belge bakanlık tarafından verilir ve ilgili işletmenin ithalat faaliyetlerini, gerekli koşulları sağlayarak yürütmesini sağlar. Böylece ilgili ithalatçı işletme, atık malzemeleri düzenli şekilde yurt dışından transfer edebilir. Ancak her transferde uyması gereken koşullar vardır.

Atık İthalatçı Kayıt Belgesi - Model Çevre

Bunları yerine getirdiği sürece ithalat sürecine devam edebilir. Atıkların ülke sınırlarına gelmeden önce yapması gereken işlemleri yapması ve ilgili belgeleri hazırlaması gerekir. Bunları işlemleri hızlandırmak adına Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlı il müdürlüklerine sunması sağlıklı olacaktır. Zaten kanuni gereklilik de budur. İl müdürlükleri ithalat sürecini takip ederek, ilgili evrakları incelemekle yükümlüdür.

Atık ithalatçı belgesi de bu çalışmaların yürütülmesi için en gerekli belge olarak bilinmektedir. Elbette bu lisansı alana kadar ilgili işletmenin birçok alanda daha yetki alması gerekir. Her yetki belgesi için yerine getirilmesi gereken koşullar bulunmakla birlikte, işletmenin tüm personeli ile birlikte bu süreci yönetmesi ve buna ayak uydurması önem arz eder.

  • İzlenme: 760